Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Структура та запуск тренажераПризначення тренажера

Комп'ютерний тренажер чергового по станції призначений для навчання і перевірки знань ДСП парку прибуття «З» станції Нижньодніпровськ-Вузол Придніпровської залізниці. Дана версія тренажера дозволяє імітувати роботу парку «З» в умовах нормального функціонування пристроїв СЦБ. Тренажер ДСП може бути використаний для вирішення наступних задач:

1) підготовка чергових по станції; при цьому заняття на тренажері рекомендується поєднувати з навчанням на реальному робочому місці;

2) перевірка нових кадрів на професійну придатність до оперативної роботи;

3) підвищення кваліфікації і перевірка рівня підготовки діючих чергових по станції.

При використанні тренажера для підготовки ДСП передбачається:

1) навчання роботі на пульті-табло поста ЕЦ-2;

2) вивчення технологічного процесу роботи парку прибуття «З» при обслуговуванні поїздів і маневрових передач;

3) вивчення порядку дій ДСП та регламенту оперативних переговорів при керуванні поїзною і маневровою роботою парку «З»;

4) придбання навичок складання графіка виконаного руху.

Тренажер забезпечує можливість формування різних варіантів завдань на тренування. З цією метою передбачено спеціальний редактор, що дозволяє розробляти розклад надходження поїздів і маневрових передач у парк «З».

Для оцінки результатів проведеного тренування в тренажері здійснюється фіксація всіх допущених помилок і розрахунок показників роботи парку.

Перш, ніж приступити до навчання на тренажері ДСП, працівник повинен вивчити розділи ТРА і Технологічного процесу станції Нижньодніпровськ-Вузол, що стосуються технічного оснащення і технології роботи парку «З», а також Інструкцію із сигналізації, Інструкцію з організації руху поїздів і маневрової роботи і посадову інструкцію ДСП поста ЕЦ-2.

Загальний опис тренажерного комплексу

Тренажер ДСП встановлюється на ПЕОМ стандартної конфігурації і не вимагає спеціального периферійного устаткування. У процесі тренування на моніторі ПЕОМ відображається пульт-табло поста ЕЦ-2 і всі необхідні елементи: світлова мнемосхема парку «З», сигнали, стрілочні рукоятки, кнопки, контрольні лампочки та ін.; для керування елементами пульта використовується маніпулятор «миша».

Тренажер дозволяє готувати поїзні і маневрові маршрути та докладно імітувати технологічний процес обслуговування поїздів різних категорій (пасажирських, вантажних транзитних і в розформування) і маневрових передач (кутових і місцевих) з урахуванням усіх передбачених операцій. При цьому всі поїзні і маневрові пересування в межах станції і по прилягаючим перегонам відповідно відображаються на пульті-табло.

У процесі тренування також здійснюється імітація оперативних переговорів ДСП з іншими учасниками технологічного процесу (ДСП станцій Нижньодніпровськ і Дніпропетровськ-Південний, ДСП парку «Е», маневровим диспетчером, черговим по гірці, працівниками парку «З»). З цією метою передбачено вивід у звуковій і текстовій формі повідомлень для ДСП від цих працівників; виклик черговим необхідного йому працівника реалізований за допомогою системи меню і команд.

1.3. Системні вимоги

Програмне забезпечення тренажера ДСП встановлюється на ПЕОМ, що повинна відповідати наступним вимогам:

- операційна система Windows 98, 2000, XP;

- комп'ютер класу Pentium III чи вище;

- монітор діагоналлю не менш 15”;

- не менш 50 Мбайт вільного простору на жорсткому диску;

- звукова карта, аудіоколонки.

Розробник

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, кафедра «Станції і вузли». Телефон 776-12-20.

2. Основні прийоми роботи на тренажері ДСП

Структура та запуск тренажера

Комп'ютерний тренажер ДСП складається з двох частин:

- програма моделювання роботи парку «З» станції Нижньодніпровськ-Вузол;

- редактор сценаріїв для підготовки початкових умов тренувань.

Для запуску тренажера виконайте подвійне клацання мишею по піктограмі «Тренажер ДСП» на робочому столі ПЕОМ. У результаті з'явиться діалогове вікно «Варіант тренування»

Виберіть один із зазначених варіантів тренування та натисніть кнопку ОК.

Після цих дій з'явитися головне вікно тренажера.

Дане вікно містить головне меню тренажера (знаходиться у верхній частині вікна), рядок стану системи (знаходиться в нижній частині вікна), зображення пульту-табло, а також кнопки зв'язку, об'єднані в групи Зв’язокі Комутатор, які дозволяють одержати доступ до меню вихідних повідомлень.

Головне меню тренажера

Головне меню дозволяє керувати процесом тренування та одержувати доступ до різної довідкової інформації. Після клацання лівою кнопкою миші по будь-якому пункту головного меню з'являється відповідне меню з набором команд. Для виконання певної команди необхідно клацнути лівою кнопкою миші на відповідному пункті меню. Для того, щоб закрити меню необхідно натиснути клавішу «ESC» або клацнути мишею у будь-якому місці головного вікна тренажера поза цим меню.

2.2.1. Меню Робота

Вибір пункту меню Пауза припиняє роботу тренажера. У рядку стану системи вказується «Зупинено», команда Пауза замінюється командою Пуск і при цьому з'являється вікно для запуску тренажера:

Вибір пункту меню Пуск відновляє роботу тренажера. У рядку стану системи вказується темп моделювання, команда Пуск замінюється командою Пауза. Аналогічні результати можуть бути досягнуті натисканням кнопки Пуск у вікні для запуску тренажера.

Вибір пункту меню Вихід призводить до закриття програми і припинення тренування.

2.2.2. Меню Інформація

Вибір пункту меню Підхід поїздів дозволяє відкрити вікно Інформація, в якому вказуються відомості про оброблені поїзди, а також про хід виконання операцій технологічного процесу з поїздами, що знаходяться у парку та на підході до станції.

Вибір пункту меню Помилки дозволяє відкрити вікно Помилки та переглянути список помилок, допущених за час тренування.

Вибір пункту меню Показники дозволяє відкрити вікно Показники і отримати розрахунок показників роботи парку на поточний момент.

Для оновлення показників роботи станції необхідно натиснути кнопку
Обновити.

2.2.3. Меню Настройка

Вибір пункту меню Введення підходудозволяє запустити редактор сценаріїв і ввести нові умови тренування.

Вибір пункту Текстові повідомлення дозволяє змінювати форму виводу повідомлень, що надходять для ДСП. При цьому, якщо біля даного пункту меню встановлено прапорець, то голосові повідомлення дублюються текстовими, інакше виводяться тільки голосові повідомлення.2.2.4. Меню Вигляд

Вибір пункту меню Секції маршрутів дозволяє відобразити вікно з кнопками розмикання ізольованих секцій.

2.2.5. Меню Допомога

Вибір пункту меню Про програму дозволяє відобразити вікно Про програму в якому зазначені відомості про програму і розробників тренажера.

Вибір пункту меню Довідка дозволяє проглянути електронний варіант цієї інструкції.

Рядок стану системи

Рядок стану системи являє собою горизонтальну смугу в нижній частині головного вікна тренажера. У рядку стану відображаються дані про поточний режим тренування й інші відомості, що характеризують поточний стан тренажера.

2.3.1. Елемент Системний час

Даний елемент рядка стану показує час за таймером тренажера - системний час тренажера.

2.3.2. Елемент Темп

Даний елемент рядка стану системи вказує на темп тренування (кількість секунд системного часу, що припадає на одну секунду реального часу). Темп тренування може змінюватися від 1:1 до 1:20. Для зменшення темпу тренування необхідно клацнути мишею по позначці , а для збільшення темпу – по позначці . Клацання лівою кнопкою миші по слову «Темп» дозволяє встановити темп тренування 1:20, якщо попередній темп був 1:1, і темп 1:1 в інших випадках.

2.3.3. Елемент Помилки

У даному елементі рядка стану системи вказується кількість допущених за час тренування помилок (у чисельнику) і сума штрафних балів (у знаменнику).

2.3.4. Елемент Остання помилка

Якщо в процесі тренування допущено помилку, то видається звуковий сигнал; даний елемент рядка стану підсвічується червоним кольором і в ньому вказується допущена помилка та відповідна кількість штрафних балів. Через 5 секунд повідомлення про помилку зникає.

Пульт-табло

Для контролю та керування роботою парку “З” на екрані відображується пульт-табло поста ЕЦ-2. Пульт-табло включає наступні елементи:

Світлові жолобки, що мають наступну індикацію:

- жолобки не освітлені – ізольовані ділянки вільні від рухомого складу, маршрут руху не встановлений;

- жолобки освітлені червоним світлом – ділянка зайнята рухомим складом, а при його відсутності – хибна зайнятість;

- жолобки освітлені білим світлом – ділянка замкнута у встановленому маршруті;

- жолобки освітлені білим мигаючим світлом – виконується штучне розмикання ізольованої ділянки;

- два жолобки біля стрілочної рукоятки горять червоним миготливим світлом - втрата контролю стрілки.

 

Сигнальні лампочки.

- Лампочки контролю ділянок наближення (віддалення) мають наступну індикацію: біла – ділянка зайнята; погасла – ділянка вільна.

- Лампочки контролю перегону і напрямку автоблокування мають наступні показання: червона (схема автоблокування встановлена на прийом), зелена (схема автоблокування встановлена на відправлення) і біла (перегін зайнятий).

- Лампочки «Задание маршрута» зеленого кольору встановлені по одній на горловину і загоряються при натисканні сигнальних кнопок.

- Лампочка «Искусственная разделка» загоряється мигаючим червоним світлом при натисканні індивідуальних кнопок «Секции маршрутов», рівним світлом після натискання кнопки «Искусственная разделка» і гасне після закінчення розмикання ізольованих ділянок.

- Лампочка «Извещение на переезд 198 км» загоряється рівним білим світлом після подачі повідомлення на переїзд та мигає білим світлом при несправності переїзної сигналізації.

- Лампочки контролю положення стрілки 132 і рухомого осердя ПС60-62 мають наступні показання: зелена – плюсове положення; жовта – мінусове положення; червона – втрата контролю.

, Стрілочні рукоятки використовуються для індивідуального переведення стрілок. Перевід може бути виконано за умови, якщо стрілка не замкнена у маршруті; ізольована ділянка, у яку входить стрілка, вільний від рухомого складу. В реальних умовах переведення стрілки виконується після повороту стрілочної рукоятки на пульті-табло і натискання вмонтованої в рукоятку кнопки. В тренажері ДСП переключення рукоятки виконується клацанням лівої кнопки миші. Переведення стрілочного переводу супроводжується відхиленням стрілки амперметра і миганням червоних жолобків біля стрілочної рукоятки. Стрілочна рукоятка використовуються також для переведення рухомого осердя ПС 60/62;

Повторювач світлофора. Для контролю стану світлофора використовуються сигнальні лампочки, що мають наступну індикацію:

- вхідні світлофори: зелений - світлофор відкритий, червоний - світлофор закритий, білий - відкрито запрошувальний, погаслий - перегоріла лампа червоного вогню на світлофорі;

- вихідні світлофори: зелений - світлофор відкритий, білий - відкрито маневровий, білий мигаючий - перегоріла лампа червоного вогню (для світлофорів «НI» та «НД»); зелений мигаючий - перегоріла лампа червоного вогню світлофора «НЛ», погаслий - світлофор закрито;

- маневрові світлофори: білий - світлофор відкритий, білий мигаючий - перегоріла лампа синього вогню, погаслий - світлофор закрито.

Для перемикання світлофорів на реальному пульті табло використовуються трипозиційні неопломбовані кнопки без фіксації. Ці кнопки мають три положення: середнє – нормальне; натиснуте – сигнал відкрито; витягнуте – закриття сигналу і відміна маршруту. ,

У тренажері ДСП сигнальні кнопки суміщені з сигнальними лампочками. Для того, щоб відкрити світлофор необхідно підготувати маршрут і клацнути лівою кнопкою миші по потрібній сигнальній лампочці (імітація натискання сигнальної кнопки). Для того, щоб відмінити маршрут необхідно клацнути правою кнопкою миші по зображенню світлофора та у контекстному меню, що з’явиться, вибрати команду Відміна маршруту(імітація витягування сигнальної
кнопки).

Двопозиційні неопломбовані кнопки без фіксації. Натискання кнопки на пульті імітується натисканням і утриманням лівої кнопки миші на відповідному елементі керування. На пульті-табло розташовані кнопки наступного призначення:

- «Контроль стрелок» - встановлені по одній на кожну горловину парку; вони необхідні для підсвічування стрілочних секцій пульту-табло;

- «Искусственная разделка» - використовується в тих випадках, коли маршрут не розмикається автоматично після проходу поїзда. Перед використанням цієї кнопки ДСП повинен переконатися в дійсній вільності ділянок, включених у маршрути. Далі необхідно натиснути кнопки секцій, що залишилися замкненими після проходу поїзда (відміна маршруту). Стрілочні секції маршруту, який розмикається, починають мигати білим кольором. Після цього потрібно натиснути кнопку «Искусственная разделка»;

- «Смена направления» - дві кнопки, що використовуються для зміни напрямку автоблокування на перегонах до станцій Нижньодніпровськ та Дніпропетровськ-Південний;

- «Извещение на переезд» - натискається для завчасного повідомлення на переїзд та виключення витримки часу на відкриття вхідних і вихідних світлофорів.

Двопозиційні неопломбовані кнопки з фіксацією.

- «Надвиг на горку» - натискається для передачі стрілочних переводів маршруту насуву на місцеве керування черговому по гірці. В кнопку вмонтована лампочка зеленого кольору, що контролює її натиснуте положення.

 

Двопозиційні кнопки без фіксації з пломбою. Для імітації зриву пломби необхідно клацнути правою кнопкою миші на відповідному елементі керування та у контекстному меню, що з’явиться, вибрати команду Зняти пломбу.

- запрошувальні сигнали «ЧЛМ», «ЧЛ», «ЧД», «ЧIМ», «ЧIIМ»;

- кнопки допоміжного переводу стрілок – використовуються для перемикання стрілок при хибній зайнятості стрілочних секцій. Утримання цих кнопок після натискання імітується натисканням і утриманням клавіші SHIFT.

Амперметр вказує величину струму, що споживається електродвигуном під час переводу стрілки.

2.5. Кнопки зв’язку

Кнопки груп Зв’язок та Комутатор дозволяють відкрити меню вихідних повідомлень. Система меню, діалогових вікон та голосових повідомлень, пов’язаних з цими кнопками, дозволяє імітувати переговори між ДСП парку „З” та іншими працівниками, причетними до технологічного процесу.

2.5.1. Вхідні повідомлення

Вхідні повідомлення надходять по каналах поїзного і маневрового радіозв'язку, паркового зв’язку гучномовного оповіщення (ПЗГО), а також станційного і поїзного міжстанційного телефонного зв'язку. Вхідні повідомлення виводяться в голосовій формі і можуть дублюватися текстовими повідомленнями.

Повідомлення, що надходять по поїзному, маневровому радіозв'язку і ПЗГО автоматично з'являються на екрані, за умови вільності каналу, або стають у чергу та очікують звільнення цього каналу. Приклад вхідного повідомлення наведено нижче:

Після одержання повідомлення необхідно натиснути кнопку Зрозуміло; інакше через 10 секунд, фон вікна стає червоним та подається звуковий сигнал, до тих пір, поки вікно не буде закрито.

При надходженні повідомлення по станційному або поїзному міжстанційному зв'язку звучить зумер, і напис на відповідній кнопці Комутатора стає червоним. Повідомлення з'являється тільки після натискання даної кнопки. Приклад вхідного повідомлення наведено нижче:

Натискання кнопки Зрозуміло дозволяє закрити вікно без будь-яких дій. Натискання кнопок Очікую і Відмова дозволяють закрити вікно і відкрити, відповідно, вікно Очікую поїзд або Відмова у прийомі.

У випадку, якщо ДСП не достатньо зрозумів зміст вхідного повідомлення, у тренажері для кожного виконавця в меню вихідних повідомлень передбачена команда Повторіть останнє повідомлення.

2.5.2. Вихідні повідомлення

Повідомлення від ДСП до інших працівників (накази, доповіді та запити) вводяться в ЕОМ у вигляді спеціальних діалогових вікон. Доступ до цих діалогових вікон реалізовано за допомогою меню груп Зв’язок та Комутатор. Нижче наведено структуру цих меню.

Меню групи Зв’язок

Меню групи Комутатор

На цих рисунках показані меню та їх підменю, що стають доступними при натисканні відповідної кнопки зв’язку та комутатора.

Детальні інструкції по вихідним повідомленням наведено у п’ятому розділі
інструкції.

3. Керування роботою парку у тренажері ДСП

В парку прибуття «З» виконується наступна поїзна та маневрова робота:

- пропуск пасажирських, приміських і вантажних транзитних поїздів зі станцій Нижньодніпровськ і Дніпропетровськ-Південний;

- прийом вантажних поїздів, що прибувають у розформування, їх обробка і розпуск на гірці;

- перестановка составів кутового вагонопотоку з непарної системи і їх розформування на гірці;

- подача місцевих вагонів на під'їзні колії Нижнього парку, їх прибирання в парк «З» і розпуск на гірці;

- операції по закінченню формування поїздів на сортувальній гірці;

- прийом поїздів і одиночних локомотивів у парк «Л» непарної системи зі станції Дніпропетровськ-Південний та їх відправлення з парку «Л» на дану станцію.

У процесі проведення занять на тренажері ДСП освоює основні прийоми роботи на пульті-табло ЕЦ, вивчає технологічний процес обслуговування поїздів і маневрових передач, одержує навички керування роботою парку та вчиться вести оперативні переговори з іншими працівниками.

Під час управління роботою парку по обслуговуванню поїздів і маневрових передач ДСП повинен керуватися технологічним процесом. Тренажер дозволяє вивчати технологічний процес і порядок дій ДСП при обслуговуванні різних об'єктів:

- вантажних транзитних поїздів;

- вантажних поїздів, що надходять у розформування;

- пасажирських і приміських поїздів;

- кутових і місцевих передач.

У базі даних тренажера передбачені варіанти завдань для роботи ДСП з одним поїздом (вантажним транзитним, вантажним у розформування, пасажирським) або маневровою передачею (кутовою, місцевою), а також завдання, що дозволяють імітувати роботу парку з реальним потоком поїздів. При цьому, в першому випадку тренування супроводжується підказками про необхідний порядок дій ДСП.

3.1. Технологія обслуговування поїздів і маневрових передач
у тренажері

В цьому підрозділі приводиться технологія обслуговування поїздів і маневрових передач у парку «З» станції Нижньодніпровськ-Вузол, а також порядок дій ДСП при керуванні роботою парку в тренажері.

Порядок дій ДСП при тренуванні представлено у формі таблиць окремо для кожного типу об’єктів.

У цих таблицях у стовпчику «Тренажер» вказуються тексти вхідних ін формаційних повідомлень для ДСП парку «З» від інших працівників, а також події, пов'язані з переміщенням поїздів, локомотивів і маневрових составів (пропуск, зупинка на колії та ін.). Тексти повідомлень виводяться на екрані тренажера в процесі тренування і дублюються в голосовій формі; переміщення рухомого складу у межах парку «З» і на підходах до нього ДСП контролює за допомогою показань пульту-табло тренажера.

У стовпці «Дії ДСП» зазначено порядок дій, які черговий по станції повинен виконати при одержанні відповідного інформаційного повідомлення чи після здійснення певної експлуатаційної події. Порядок введення необхідного повідомлення від ДСП представлено послідовністю меню і команд. Наприклад, вираз «Комутатор ® ДСП Е ® Запит поїзда ® № поїзда» означає, що ДСП повинен на комутаторі тренажера натиснути кнопку виклику «ДСП Е» і в меню вибрати команду «Запит поїзда», а потім у діалоговому вікні ввести номер поїзда.

3.1.1. Технологія роботи з вантажними транзитними поїздами

Попередню інформацію про майбутнє прибуття вантажного транзитного поїзда ДСП одержує від ДНЦ у вигляді плану підходу поїздів. При цьому для кожного транзитного поїзда вказується його номер і станція призначення.

При підході поїзда до сусідньої станції (Нижньодніпровськ, Дніпропетровськ-Південний) ДСП цієї станції по телефону робить запит про можливість прийому даного поїзда на станцію Нижньодніпровськ-Вузол.

Так як вантажні транзитні поїзди прямують по головних коліях в парк «Є», то ДСП «З» по телефону повинен одержати згоду ДСП ЕЦ-4 на прийом поїзда в цей парк. Якщо прийом в парк «Є» можливий, ДСП «З» дає згоду на прийом поїзда черговому сусідньої станції та готує маршрут для поїзда по головній колії у парк «Є».

Після відправлення поїзда з сусідньої станції її ДСП повідомляє про це по телефону чергового парку «З», який сповіщає працівників парку про пропуск поїзда по головній колії. З появою поїзда в межах парку «З» ДСП сповіщає по телефону ДСП поста ЕЦ-4 про поїзд, що прямує у парк «Є» .

Порядок дій ДСП на тренажері під час пропуску вантажного транзитного поїзда наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Порядок виконання дій на тренажері ДСП під час пропуску
вантажного транзитного поїзда

Тренажер Дії ДСП
1. Повідомлення: «Я ДСП Нижній (Південний)! Чи можу я відправити поїзд № ХХХХ?» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло» у вікні повідомлення. 2) «Комутатор ® ДСП Е ®Запит поїзда ® № поїзда»
2. Повідомлення: «Я ДСП “Є”! Очікую поїзд № ХХХХ.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло». 2) «Комутатор®НЖД (Лоцм)®Очікую поїзд®№ поїзда» 3) Приготувати маршрут пропуску по головній колії (Iз чи IIз). 4) Відкрити вхідний сигнал (Чд чи Чл) і маршрутний (ЧІм чи ЧІІм)
3. Повідомлення: «Я ДСП “Є”! Прийом поїзда № ХХХХ у парк неможливий.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло». 2) «Комутатор®НЖД (Лоцм)® Відмова у прийомі®№ поїзда»
4. Повідомлення: «Я ДСП Нижній (Південний)! Поїзд № ХХХХ відправився об ХХ год. ХХ хв.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло». 2) «Гучномовний зв'язок®Увага поїзд ®№ колії»
5. Поїзд з'явився в межах парку «З» 1) «Комутатор®ДСП Е®В Е поїзд® № поїзда»

 

Вантажні транзитні поїзди на станцію Дніпропетровськ-Південний відправляються з парку «Л» непарної системи. Про відправлення такого поїзда ДСП поста МРЦ-3 повідомляє по телефону ДСП поста ЕЦ-2. Черговий по станції парку «З» погоджує з ДСП станції Дніпропетровськ-Південний можливість прийому поїзда, і після її підтвердження здійснює зміну напрямку автоблокування на даному перегоні та відкриває вихідний сигнал Нл. Після відправлення поїзда ДСП «З» повинен повідомити про це чергового по станції Дніпропетровськ-Південний.

Порядок дій ДСП на тренажері при відправленні поїздів з парку «Л» на станцію Дніпропетровськ-Південний наведено у табл. 2.

Таблиця 2.– Порядок виконання дій на тренажері ДСП при відправленні поїзда з парку «Л» на станцію Дніпропетровськ-Південний

Тренажер Дії ДСП
1. . Повідомлення: «Я ДСП Північний! Поїзд № ХХХХ відправився об ХХ год. ХХ хв.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло» у вікні повідомлення. 2) «Комутатор®Лоцм®Запит поїзда ® № поїзда»
2. Повідомлення: «Я ДСП Південний! Очікую поїзд № ХХХХ.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло» у вікні повідомлення. 2) Перевести СП №2 по напрямку парку «Л» (на бокову колію). 3) Переконатись у вільності перегону Дн-ськ-Південний – НД-Вузол і натиснути кнопку «Смена направления». 4) Відкрити вихідний сигнал Нл.
3. Поїзд проїхав сигнал Нл 1) «Комутатор®Лоцм®На Лоцм поїзд ® № поїзда, час відправлення»

3.1.2. Технологія роботи з поїздам, що прибувають у розформування

Кожні 2-4 години ДСП одержує від поїзних диспетчерів (ДНЦ) Синельниковської та Вузлової ділянок оперативні плани роботи з прийому поїздів. У цих планах для кожного поїзда, що прибуває в розформування, вказується його номер, індекс, умовна довжина, номер локомотива, прізвище машиніста, можливий час прибуття й інша інформація (негабаритність, наявність розрядних вантажів та ін.).

При підході поїзда до сусідньої станції (Нижньодніпровськ, Дніпропетровськ-Південний) ДСП цієї станції по телефону робить запит про можливість прийому даного поїзда у парк «З». При наявності вільних колій у парку ДСП «З» дає згоду на прийом поїзда, після чого готує маршрут на одну з колій парку і відкриває вхідний сигнал (з боку Нижньодніпровська – Чл, з боку Дніпропетровська - Південного – Чп і Члм). Про відправлення поїзда ДСП сусідньої станції повідомляє ДСП «З» по телефону.

Після відправлення поїзда черговий поста ЕЦ-2 по ПЗГО доводить до відома працівників станційного технологічного центра (СТЦ), пункту технічного обслуговування (ПТО), комерційного огляду вагонів (ПКО) і сигналіста номер поїзда, його індекс, колію прибуття для зустрічі поїзда працівниками, що приймають участь у його обробці.

У вхідній горловині парку оператор СТЦ виконує списування інвентарних номерів вагонів. Після зупинки поїзда на колії прийому, ДСП по ПЗГО дає вказівки сигналісту про закріплення поїзда відповідно до порядку, встановленого ТРА станції. Виконавши закріплення, сигналіст доповідає про це черговому по станції.

Оператор СТЦ по прибуттю одержує від машиніста поїзного локомотива пакет документів на поїзд і виконує їх обробку.

Після закріплення поїзда ДСП по поїзному радіозв'язку дає команду на відчеплення поїзного локомотива, готує маршрут для його прямування по ходовій колії №20 у парк «Є» і повідомляє про це по телефону ДСП поста ЕЦ-4.

Після відчеплення локомотива по команді ДСП оператор ПТО огороджує состав за допомогою пристроїв централізованого огородження і працівники бригади ПТО починають технічний огляд. Паралельно з технічним оглядом виконується комерційний огляд состава та усунення виявлених несправностей. Про закінчення технічного та комерційного огляду оператор ПТО повідомляє чергового по станції.

Паралельно огляду состава поїзда в СТЦ виконується обробка його документів та готується сортувальний листок.

Маневровий диспетчер (ДСЦ) після узгодження маршруту руху з ДСП, дає машиністу гіркового локомотива вказівки про прямування в парк для насуву состава на гірку. При підході гіркового локомотива до состава, машиніст, переконавшись у відсутності огородження, по команді ДСП здійснює причеплення локомотива, про що доповідає ДСП. Після причеплення локомотива сигналіст за розпорядженням ДСП вилучає гальмівні башмаки з-під состава.

ДСП за вказівкою чергового по гірці (ДСПГ) готує маршрут насуву з колії парку на сортувальну гірку та передає стрілки маршруту на місцеве керування ДСПГ, для чого натискає кнопку «Надвиг на горку» на пульті-табло. ДСПГ відкриває гірковий сигнал і дає команду на початок розформування состава з гірки; при цьому ДСП зобов'язаний попередити працівників парку про розпуск состава по ПЗГО.

Слід зазначити, що при керуванні рухом поїзних і маневрових локомотивів ДСП парку «З» повинен не тільки приготувати маршрут прямування і відкрити відповідний сигнал, але й продублювати команду голосом, відповідно, по поїзному або маневровому радіозв'язку.

Порядок виконання дій на тренажері ДСП при обслуговуванні поїзда, що прибув у розформування, наведено у табл. 3.

3.1.3. Технологія пропуску пасажирських та приміських поїздів

Пасажирські поїзди надходять на станцію Нижньодніпровськ-Вузол згідно з графіком руху. Про відправлення пасажирського чи приміського поїзда зі станції Нижньодніпровськ або Дніпропетровськ-Південний ДСП цих станцій повідомляють по телефону ДСП «З», який готує маршрут пропуску по головних коліях парку. При цьому для приміських поїздів ДСП повинен забезпечити маршрут прийому до пасажирської платформи, що знаходиться з правої сторони по напрямку руху II-ї головної колії. З метою забезпечення безпеки руху ДСП поста ЕЦ-2 зобов'язаний за 10 хвилин до прибуття пасажирського поїзда припинити всі маневри з виходом на головні колії. Про пропуск пасажирського поїзда ДСП ЕЦ-2 повинен завчасно попередити працівників парку по ПЗГО, а також ДСП поста ЕЦ-4 по телефону.

Порядок дій ДСП на тренажері під час прийому та пропуску пасажирського поїзда наведено у табл. 4.

Таблиця 3.– Порядок виконання дій на тренажері ДСП при розформуванні вантажного поїзда

Тренажер Дії ДСП
1. Повідомлення: «Я ДСП Нижній (Південний)! Чи можу я відправити поїзд № ХХХХ?» 1) При наявності вільних колій у парку натиснути кнопку «Очікую» у вікні повідомлення, а при їхній відсутності – кнопку «Відмова». 2) У діалоговому вікні, що з'явилося, увести номер поїзда. 3) Якщо прийом поїзда можливий: - приготувати маршрут на вільну колію парку; - відкрити вхідний сигнал (Чд чи Чл) і маршрутний сигнал Члм (для поїздів із Дн-ска-Южного)
2. Повідомлення: «Я ДСП Нижній (Південний)! Поїзд №ХХХХ очікує відправлення. Чи можу відправити?»
3. Повідомлення: «Я ДСП Нижній (Південний)! Поїзд № ХХХХ відправився об ХХ год. ХХ хв.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло». 2) «Гучномовний зв'язок ® Зустрічайте поїзд ® № поїзда, № колії, індекс поїзда» 3) «Гучномовний зв'язок ® Сигналіст ® Закріпити ® № поїзда, № колії, кількість башмаків»
4. Повідомлення: «Я сигналіст! Состав на Х–й колії закріплено на Х гальмівних башмаків.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло». 2) «Поїзний радіозв’язок ® Поїзний відчепити ® № поїзда, № колії»
5. Повідомлення: «Я машиніст! Поїзний локомотив від поїзда №ХХХХ відчеплено.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло». 2) Підготувати маршрут прямування поїзного локомотива на колію 20д (при слідуванні локомотива з 3-ї колії встановити рухоме осердя 60/62 у плюсове положення) 3) Відкрити відповідний маневровий сигнал (Пг1 – Пг5). 4) «Поїзний радіозв’язок ® Слідуйте ® № локомотива, на колію 20д (у парк “Є”)» 5) «Комутатор ® ДСП Е ® В Е локомотив ® № колії» 6) «Гучномовний зв'язок ® ПТО ® Огородити ® № колії»
6. Повідомлення: «Я оператор ПТО! Состав на Х-й колії огороджено.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло».
7. Повідомлення: «Я ДСЦ! Гірковий локомотив під состав на колію Х.» 1) Підготувати маршрут для гіркового локомотива під состав на Х-й колії та відкрити маневровий. 2) «Маневровий радіозв’язок ® Гірковий локомотив ® Слідуйте ® На колію ® № колії»
8. Повідомлення: «Я оператор ПТО! На Х-й колії огородження знято.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло». 2) «Маневровий радіозв’язок ® Гірковий локомотив ® Маневровий причепити ® № колії»
9. Повідомлення: «Я машиніст маневрового! Локомотив на Х-й колії причеплено до состава.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло». 2) «Гучномовний зв'язок ® Сигналіст ® Прибрати ® № колії, кількість башмаків»
10. Повідомлення: «Я сигналіст! На Х–й колії вилучено Х гальмівних башмаків.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло».
11. Повідомлення: «Я ДСПГ! Підготуйте маршрут насуву з колії Х на гірку.» 1) «Гучно мовний зв'язок ® Маневрові пересування ® Розпуск ® № колії» 2) Підготувати маршрут з Х-ї колії на гірку. 3) При виконанні розпуску з колій 3,4 і 5 перевірити наступні умови: - стрілочний перевод №82 повинен бути встановлений по прямій колії; - рухоме осердя 60/62 повинне бути встановлене у мінусове положення; 4) Натиснути кнопку «Надвиг на горку»

 

 

Таблиця 4.– Порядок виконання дій на тренажері ДСП під час пропуску пасажирського поїзда

Тренажер Дії ДСП
1. Повідомлення: «Я ДСП Нижній! Поїзд №ХХХ відправився з Дніпропетровська об ХХ год. ХХ хв.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло» у вікні повідомлення.
2. Повідомлення: «Я ДСП Нижній (Південний)! Поїзд №ХХХ прослідував Нижньодніпровськ (Дніпропетровськ-Південний) об ХХ год. ХХ хв.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло». 2) Приготувати маршрут прямування по головній колії Iз чи IIз (для приміських по колії IIз). 3) Відкрити вхідний сигнал (Чд чи Чл і Члм) та маршрутний (ЧІм чи ЧІІм) 4) «Гучномовний зв'язок®Увага поїзд®№ колії» 5) «Комутатор®ДСП Е®В Е поїзд®№ поїзда»

3.1.4. Порядок обслуговування кутових передач

Кутові передачі в парк «З» надходять з непарної системи з колій 1 і 2 сортувального парку «Б». Про початок роботи з кутовою передачею ДСЦ повідомляє ДСП ЕЦ-2, який готує маршрут для маневрового локомотива в парк «Б». По команді ДСП локомотив прямує в парк «Б» за кутовою передачею. Після з'єднання вагонів і проби гальм машиніст повідомляє про готовність слідувати в парк «З» черговому по гірці, який повідомляє про це ДСП «З». Черговий поста ЕЦ-2 готує маршрут для кутової передачі на вільну колію парку. Як правило, у парку «З» технічний і комерційний огляди кутових передач не виконуються. Розформування кутових передач здійснюється таким же чином, що і поїздів.

Порядок виконання дій на тренажері при обробці кутової передачі наведено у табл. 5.

Таблиця 5.– Порядок виконання дій на тренажері ДСП при обробці кутової
передачі

Тренажер Дії ДСП
1.   Повідомлення: «Я ДСЦ! Підготуйте маршрут для господарчого локомотива за кутовою передачею на колію 1Б (2Б).» 1) Підготувати маршрут для господарчого локомотива на колію 1Б або 2Б і відкрити відповідний маневровий сигнал (у випадку слідування локомотива з 3-ї колії встановити рухоме осердя 60/62 у плюсове положення). 2) «Маневровий радіозв’язок®Господарчий локомотив®Слідуйте®У парк®“Б”»
2. Повідомлення: «Я ДСПГ! Кутову передачу з колії 1Б (2Б) можна забирати.» 1) Підготувати маршрут для місцевої передачі з колії 1Б або 2Б на вільну колію парку «З» і відкрити сигнал М88 чи М100, відповідно. 2) «Гучномовний зв'язок®Маневрові пересування®Кутова передача®№ колії.» 3) «Маневровий радіозв’язок®Господарчий локомотив®Слідуйте®На колію®№ колії.»
3. Повідомлення: «Я ДСПГ! Підготуйте маршрут насуву з колії Х на гірку.» 1) «Гучномовний зв'язок®Маневрові пересування®Розпуск®№ колії» 2) Підготувати маршрут з Х-ї колії на гірку. 3) При розпуску з колій 3,4 і 5 необхідно перевірити наступні умови: - стрілочний перевод №82 повинен бути встановлений по прямій колії; - рухоме осердя 60/62 повинне бути встановлене у мінусове положення; 4) Натиснути кнопку «Надвиг на горку»

3.1.5. Порядок обслуговування місцевих вагонів

Місцеві вагони призначенням на під'їзні колії Нижнього парку накопичуються на колії 3д сортувального парку «Д». За командою ДСЦ черговий по станції готує маршрут для господарчого локомотива з парку на колію 3д. Після причеплення до вагонів і проби гальм машиніст господарчого локомотива доповідає черговому по станції про готовність слідувати в Нижній парк. ДСП готує маршрут і по його команді вагони подаються в Нижній парк.

Порядок виконання дій на тренажері при подачі вагонів у Нижній парк наведено у табл. 6.

Таблиця 6 – Порядок виконання дій на тренажері ДСП при подачі місцевих
вагонів у Нижній парк

Тренажер Дії ДСП
1. Повідомлення: «Я ДСЦ! Підготуйте маршрут для господарчого локомотива на колію 3д і по готовності в Нижній парк.» 1) Підготувати маршрут для господарчого локомотива на колію 3д і відкрити відповідний маневровий сигнал (при слідуванні локомотива з 3-ї колії встановити рухоме осердя 60/62 у плюсове положення). 2) «Маневровий радіозв’язок®Господарчий локомотив®Слідуйте®На колію®3д»
2. Повідомлення: «Я господарчий локомотив! На Нижній парк готовий. Гальма випробувано.» 1) Підготувати маршрут для місцевої передачі з колії 3д у Нижній парк і відкрити сигнал М94. 2) «Гучномовний зв'язок®Маневрові пересування®З 3д у Нижній» 3) «Маневровий радіозв’язок®Господарчий локомотив®Слідуйте® У парк®Нижній»

Після виконання роботи на під'їзних коліях Нижнього парку машиніст господарчого локомотива доповідає черговому поста ЕЦ-2 про готовність слідувати в парк «З»; при цьому машиніст повідомляє про кількість вагонів та порядок їх подачі (вагонами вперед або вперед локомотивом). Після узгодження маршруту прямування маневрова передача подається в парк «З».

В залежності від маршруту подачі вагонів списування виконує або оператор поста списування у вхідній горловині парку, або оператор СТЦ у непарній горловині. Після зупинки на колії виконуються технічний і комерційний огляди поданої групи вагонів. Розформування місцевих передач виконується порядком, викладеним вище. Порядок виконання дій на тренажері при роботі з місцевою передачею наведено у табл. 7.

Таблиця 7 – Порядок виконання дій на тренажері при роботі з місцевою
передачею

Тренажер Дії ДСП
1. Повідомлення: «Я господарчий локомотив! На Нижньому парку готові Х вагонів. Подаємо вагонами вперед.» 1) Підготувати маршрут для місцевої передачі з Нижнього парку на колію 3д і відкрити сигнал М60. 2) «Гучномовний зв'язок®Маневрові пересування®З Нижнього в парк®Кількість вагонів» 3) «Маневровий радіозв’язок®Господарчий локомотив®Слідуйте® На колію®3д»
2. Місцева передача зупинилася на колії 3д. 1) Підготувати маршрут з колії 3д на вільну колію парку «З» і відкрити сигнал М94. 2) «Гучномовний зв'язок –> Маневрові пересування®Місцева передача®№ колії» 3) «Маневровий радіозв’язок®Господарчий локомотив®Слідуйте® На колію®№ колії»
3. Поїзд зупинився на колії парку “З”. 1) «Гучномовний зв'язок®ПТО®Огородити®№ колії»
4. Повідомлення: «Я оператор ПТО! Состав на Х-й колії огороджено.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло».
5. Повідомлення: «Я оператор ПТО! На Х-й колії огородження знято.» 1) Натиснути кнопку «Зрозуміло».
6. Повідомлення: «Я ДСПГ! Підготуйте маршрут насуву з колії Х на гірку.» 5) «Гучномовний зв'язок®Маневрові пересування®Розпуск®№ колії» 6) Підготувати маршрут з Х-ї колії на гірку. 7) При виконанні розпуску з колій 3,4 і 5 перевірити наступні умови: - стрілочний перевод №82 повинен бути встановлений по прямій колії; - рухоме осердя 60/62 повинно бути встановлене у мінусове положення; 8) Натиснути кнопку «Надвиг на горку»

 

3.2. Порядок роботи на тренажері ДСП при обслуговуванні потоку поїздів і маневрових передач

Перед початком роботи з потоком поїздив та маневрових передач ДСП повинен досконало вивчити технологію обробки об’єктів окремих категорій та відповідний порядок дій на тренажері, який наведено вище (див. табл. 1-7).

При надходженні запиту від чергових сусідніх станцій про можливість відправлення поїзда в парк «З» ДСП повинен визначити категорію даного поїзда. Для цього необхідно вивести вікно «Інформація» за допомогою команди меню
Інформація ® Підхід поїздів. Інформація про категорію поїзда використовується для визначення технології його обробки в парку.

При роботі на тренажері з потоком поїздів і маневрових передач ДСП повинен керуватися наступними рекомендаціями:

1) суворо дотримуватись технологічного процесу роботи парку при безумовному забезпеченні безпеки руху;

2) забезпечити найменший простій вагонів і поїзних локомотивів у парку;

3) виключити простій поїздів (особливо пасажирських) перед вхідними сигналами;

4) при наявності на сусідній станції декількох готових до відправлення поїздів у першу чергу забезпечити прийом пасажирських поїздів;

5) з огляду на можливість прийому поїздів в розформування зі станції Дніпропетровськ-Південний тільки на колії 1 і 2 парку «З», поїзди з Нижньодніпровська слід приймати на колії 3, 4 і 5. При необхідності прийому поїзда з Нижньодніпровська на колію 1 чи 2 ДСП повинен узгодити колію прийому з поїзним диспетчером Вузлової ділянки: «Комутатор –> Вост –> Погодження колії прийому –> № поїзда, № колії»;

6) при плануванні прийому поїздів в розформування, слід враховувати необхідність наявності в парку вільної колії для заїзду маневрового локомотива під состави;

7) заїзд маневрового локомотива під состави варто здійснювати через тупик 7, без виїзду на головні колії.

Під час тренування ДСП повинен вести графік виконаного руху (ГВР), що являє собою графічне відображення роботи парку і дозволяє аналізувати ефективність дій чергового по станції. ДСП веде ГВР у відповідності з існуючою на станції формою. На графіку черговий повинен зображати роботу парку згідно з даними, які він отримує під час тренування. Для цього перед тренуванням ДСП повинен отримати бланк ГВР (бланк графіку в електронній формі знаходиться у файлі “Инструкция\GID.xls”).

Після закінчення тренування інструктор повинен проаналізувати ГВР, показники роботи (Інформація®Показники) та допущені помилки
(Інформація®Помилки). На підставі цих даних визначається рівень підготовки працівника та планується його подальше навчання.

4. Редактор сценаріїв

Редактор сценаріїв використовується для підготовки початкових умов тренування. Для завантаження редактора сценаріїв необхідно виконати команду Настройка®Введення підходу. В результаті на екран буде виведено вікно

Це вікно містить вкладку Загальні відомості, де вказано загальні настройки сценарію тренування та вкладки Перегін Нижньодніпровськ–НДВ, Перегін
Дн. Південний–НДВ
і Місцева робота, де вказано розклад надходження поїздів та місцевих передач у парк.

4.1. Редагування загальних відомостей про сценарії тренування

На вкладці Загальні відомості розміщено список існуючих сценаріїв та елементи управління, що дозволяють їх редагувати.

4.1.1. Створення нового сценарію

Для того, щоб створити новий сценарій у поле Варіант необхідно ввести номер варіанта, якого немає у списку існуючих сценаріїв. У поле Пояснення необхідно ввести короткий текст, що пояснює призначення цього сценарію. Якщо необхідно, щоб тренування супроводжувались підказками, поставте прапорець Допомога; після цього необхідно натиснути кнопку Запам’ятати. В результаті даний сценарій з’явиться в списку існуючих сценаріїв.

4.1.2. Зміна існуючого сценарію

Для зміни існуючого сценарію необхідно клацнути по відповідному рядку списку сценаріїв. В результаті цей рядок буде виділено синім кольором, елементи управління Варіант та Пояснення будуть заповнені значеннями для вибраного сценарію, а на вкладках Перегін Нижньодніпровськ–НДВ, Перегін
Дн. Південний–НДВ
і Місцева робота буде вказано розклад надходження поїздів та місцевих передач в парк „З” відповідно до обраного сценарію. Для того щоб змінити пояснення до тренування необхідно внести зміни у поле Пояснення і натиснути кнопку Запам’ятати. Для того, щоб змінити розклад прибуття поїздів необхідно перейти на відповідну вкладку і внести змінти у розклад (див. нижче). Якщо потрібно змінити тільки пояснення до сценарію, то достатньо ввести нове пояснення з існуючим номером варіанту і натиснути кнопку Запам’ятати.

4.1.3. Видалення сценарію

Для того, щоб видалити сценарій необхідно вибрати відповідний рядок у списку сценаріїв і натиснути кнопку Видалити.

4.2. Редагування розкладу прибуття поїздів

Для того щоб змінити розклад прибуття поїздів необхідно вибрати на відповідну вкладку. Загальний вигляд вкладки Перегін Нижньодніпровськ – НДВ для зміни розкладу прибуття поїздів з Нижньодніпровська наведено нижче. Вкладка Перегін Дн. Південний–НДВ має аналогічний вигляд.

4.2.1. Додавання нового поїзду до розкладу

Для того, щоб додати до розкладу новий поїзд, необхідно ввести номер поїзда, якого немає у розкладі. У випадку, якщо номер поїзда буде меншим за 1000, то тип поїзда буде визначений як пасажирський. У випадку, якщо номер поїзда буде більшим за 6000, то тип поїзда буде визначений як приміський. У випадку, якщо на вкладці Перегін Дн. Південний–НДВбуде вказано непарний номер тип поїзда буде визначений як транзитний. Тип поїзда буде вказано у відповідному списку і його зміну буде блоковано. У інших випадках у списку Тип поїзда можна вибрати розборка чи транзитний. В залежності від цього вибору з’являться поля для введення додаткових параметрів.

Для поїздів, які прибувають у розформування, необхідно вказати номер локомотива, індекс поїзда і його довжину в умовних вагонах. У випадку, якщо після розформування поїзда передбачається закінчення формування состава на гірці поставте прапорець ЗФ після розформування.

Для транзитних поїздів необхідно вказати станцію їх призначення. Цю станцію можна вибрати серед рекомендованих у списку Напрям слідуваннячи ввести її у поле списку з клавіатури.

У поле Відправлення необхідно ввести час появи поїзда на підході до станції.

Після виконання вказаних дій необхідно натиснути кнопку Додати. Якщо номера поїзда немає серед існуючих, то цей номер з’явиться в розкладі, причому поїзди будуть відсортовані згідно з часом їх появи на підході до станції. Якщо номер поїзда вже є у списку поїздів, то буде видано повідомлення про помилку.

4.2.2. Видалення поїзду з розкладу

Для того, щоб видалити поїзд необхідно виділити відповідний рядок у розкладі поїздів і натиснути кнопку Видалити. Для того, щоб видалити всі поїзди необхідно, натиснути кнопку Очистити.


Просмотров 479

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!