Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Інструкція проведення практичного заняття № 8Тема:Розрахунок показників фінансового стану позичальників – фізичних осіб.

Мета: вміти складати розрахунок показників фінансового стану позичальників - фізичних осіб.

Зміст і послідовність виконання завдання:

Кредитоспроможність означає можливість позичальника повернути основну частину боргу й відсотки по ньому. Це поняття родинно поняттю платоспроможності і є його складовою частиною. У практиці банківської діяльності кредитоспроможність характеризується показником покриття процентних виплат і системою показників визначення кредитного рейтингу позичальника.

Найважливішими з показників структури капіталу фірми, є::

- коефіцієнт автономії;

- коефіцієнт фінансової залежності (мультиплікації власного капіталу);

- коефіцієнт маневреності власного капіталу;

- співвідношення власного капіталу й позикових коштів.

 

Використавши матеріали практичного заняття № 7 необхіднорозрахувати:

Коефіцієнт автономії характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування і визначається за формулою:

, (19)

де ВК – власний капітал (рядок 380, ф. 1).

Рекомендоване значення цього показника становить не менш 60% від усіх джерел грошових коштів. При великій питомій вазі власного капіталу кредитори більш охоче надають позички.

 

 

В практиці фінансового аналізу зарубіжних країн часто користуються показником мультиплікації власного капіталу (фінансової залежності), що відображає частку позикового капіталу в джерелах грошових коштів. Він є обернено пропорційним коефіцієнту автономії.

(20)

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яку частину власного капіталу вкладено в робочий капітал:

 

(21)

 

де РК власні оборотні кошти, які можна визначити як власний капіталом мінус необоротні активи. За рекомендаціями, він має бути більше 0,1, але, скоріше за все, більш конкретно він залежить від галузевих особливостей підприємства.

 

Коефіцієнт загальної заборгованості розраховується як співвідношення позикових коштів до загальної вартості активів:

, (22)

де ПК – сума позикових і прирівняних до них коштів. Визначається як активи мінус власний капітал (р. 380 ф. 1) мінус забезпечення наступних виплат і платежів (р. 430 ф. 1) мінус доходи майбутніх періодів (р. 630 ф. 1). Цей коефіцієнт визначає частку «чужих грошей» у загальній сумі претензій до активів компанії.

 

Більш точну картину ризику компанії при використанні позикових коштів дає показник відношення довгострокової заборгованості до суми капіталізації. Під капіталізацією будемо розуміти загальну суму пасивів без короткострокових зобов’язань підприємства.

 

, (23)

 

де ДЗ – довгострокова заборгованість (р. 480, ф.1);

(ДЗ+ВК)сума довгострокової заборгованості, власних і прирівняних до них коштів (р. 480+р. 380+р. 430+р. 630) ф. 1. Бажано, щоб значення цього коефіцієнту було менше 0,5. У випадку його перевищення слід здійснити більш детальну перевірку причин.

Коефіцієнт фінансового левериджу (співвідношення власного капіталу й позикових коштів, р . 480/р. 380 ф. 1) дуже поширений на практиці.

Kфін._левер= ВК/ ПК

 

Цей коефіцієнт показує, скільки одиниць власних коштів приходиться на кожну одиницю запозичених. Оптимальне значення цього коефіцієнта менше або дорівнює 0,5. Його критичне значення дорівнює одиниці.

 

Коефіцієнт покриття готівковими ресурсами процентних виплат характеризує можливості компанії обслуговувати свої борги. Звичайно кредитори вимагають включення в договір про надання позички такого показника, що і визначається за формулою:

 

(25)

 

де ЕВІТ валовий прибуток до сплати процентів за кредит і податків (р. 100 ф. 2+ р. 260 ф. 2);

Ам – зношування (амортизація, ф. 2);

І – загальна сума процентних виплат (р. 140, ф. 2).

 

 


Просмотров 473

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!