Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Накопичувальна відомість позабалансового облікуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

У накопичувальній відомості ведеться облік надходження та вибуття в розрізі об'єктів позабалансового обліку.

До граф 1-6 заносяться дані про надходження (одержання, надання, отримання тощо), а до граф 7-12 заносяться дані про вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об'єктів позабалансового обліку:

необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором оренди;

товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для використання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами;

товарно-матеріальні цінності, оплачені органом вищого рівня із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;

усі види обладнання і предметів тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо;

витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, які були списані на результати виконання кошторису;

перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців;

заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності;

списана дебіторська заборгованість;

бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і видаються в підзвіт (квитанційні книжки, атестати, дипломи, бланки посвідчень тощо); бланки суворої звітності у відповідності з переліками, затвердженими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади; путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій;

суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов'язання установ, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

На кінець кожного місяця наводиться вартість залишку об'єктів позабалансового обліку (графа 5) як результат підрахунків показників у цій графі на початок місяця, записів за поточний місяць у цій графі, а також у графах 8 і 11.

При необхідності Накопичувальна відомість об'єктів позабалансового обліку продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

( Інструкцію доповнено розділом згідно з Наказом Державного казначейства N 117 ( z0500-03 ) від 05.06.2003 )

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16 авт

Використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання Меморіального ордера N 16 авт здійснюється аналогічно до порядку складання Меморіального ордера N 16.

( Інструкцію доповнено розділом згідно з Наказом Державного казначейства N 117 ( z0500-03 ) від 05.06.2003 )

 

КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ

Форма N 441 (бюджет)

У книзі ведеться облік депонованих сум заробітної плати і стипендій. Записи в цій книзі проводяться за кожним депонентом. У відповідних графах "Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" повинні бути вказані місяць, у якому утворилась депонентська заборгованість, номери платіжних відомостей і суми, а в графах "Дебет - виплачено" напроти прізвища депонента записується номер видаткового касового ордера та виплачена сума.

На видаткових касових ордерах за виплаченими депонентськими сумами ставиться штамп "Депонент".

У кінці місяця в книзі підраховуються результати за графами "Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" і "Дебет - виплачено" та виводиться кредитовий залишок на початок наступного місяця.

( Інструкцію доповнено розділом згідно з Наказом Державного казначейства N 117 ( z0500-03 ) від 05.06.2003 )

 

РЕЄСТР ДЕПОНОВАНИХ СУМ

Форма N 441 - авт (бюджет)

Форма N 441 - авт (бюджет) використовується для обліку своєчасно не отриманих сум заробітної плати та стипендій в установлений для виплати з каси установи термін (розрахунків з депонентами) при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість, за кожний період виплати заробітної плати, стипендій окремо і перевіряється головним бухгалтером. Працівник установи, який веде облік депонованої заробітної плати, стипендій на підставі видаткових касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, робить відмітку про сплату (перерахування, списання, перенесення) депонованої заробітної плати і стипендії (графи 7-10) і своїм підписом підтверджує кожну відображену операцію.

( Інструкцію доповнено розділом згідно з Наказом Державного казначейства N 117 ( z0500-03 ) від 05.06.2003 )

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання Бухгалтерської довідки, у яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або в дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Унесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги в місяці, у якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображаються правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

Виправлення помилок минулих років оформлюється Бухгалтерською довідкою, де наводяться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги.

( Інструкцію доповнено розділом згідно з Наказом Державного казначейства N 117 ( z0500-03 ) від 05.06.2003 )

 

 

Начальник управління методології

по виконанню бюджету, бухгалтерського

обліку та звітності О.О.Чечуліна

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 577

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!