Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особамиФорма N 386 (бюджет)

У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з підзвітними особами в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Накопичувальна відомість за субрахунком 362 "Розрахунки з підзвітними особами" складається щомісячно позиційним способом.

Операції за розрахунками з підзвітними особами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.

Операції з видачі грошових коштів під звіт і відшкодування перевитрат супроводжуються записами за дебетом субрахунку 362 "Розрахунки з підзвітними особами". Дані про невикористані та повернені підзвітною особою до каси бюджетної установи авансові суми, а також про витрачені суми авансу та затверджені суми витрат відповідно до авансового звіту записуються за кредитом субрахунку 362.

Другі записи здійснюються у випадках придбання підзвітними особами необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів.

"Залишок на кінець місяця за субрахунком 362" розраховується загальний та окремо за кожною підзвітною особою в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

При підрахуванні позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій з руху коштів у касі установи.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

 

Меморіальний ордер N 8

Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами

Форма N 386-авт (бюджет)

Форма N 386-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 386-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 386.

 

Меморіальний ордер N 9

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

Форма N 438 (бюджет)

Використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб матеріальних цінностей, що відносяться до необоротних активів. Записи здійснюються щодо кожного документа ("Акт прийняття-передачі основних засобів" ф. N ОЗ-1, "Акт про списання основних засобів" ф. N ОЗ-3, "Акт про списання автотранспортних засобів" ф. N ОЗ-4, "Акт про списання вилученої з бібліотеки літератури" ф. N ОЗ-5) із зазначенням матеріально відповідальної особи.

Якщо щодо необоротного активу, що вибуває, нарахований знос, то він відображається за дебетом відповідного субрахунку рахунку 13 "Знос необоротних активів". Сума зносу вираховується з даних інвентарних карток з обліку необоротних активів.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

Одночасно відповідні записи здійснюються у відповідних інвентарних картках обліку необоротних активів.

 

Меморіальний ордер N 9

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

Форма N 438-авт (бюджет)

Форма N 438-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 438-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 438.

 

Меморіальний ордер N 10

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів Форма N 439 (бюджет)

Використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб малоцінних та швидкозношуваних предметів. Записи здійснюються за кожним документом із зазначенням матеріально відповідальної особи.

У кінці місяця підсумки по всіх графах підраховуються. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

 

Меморіальний ордер N 10

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів Форма N 439-авт (бюджет)

Форма N 439-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 439-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 439.

 

Меморіальний ордер N 11


Просмотров 810

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!