Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій



Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Форма N 405-авт (бюджет)

Форма N 405-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 405-авт здійснюється на підставі розрахунково-платіжних відомостей. Записи за графами 1-5 здійснюються за аналогією здійснення записів за графами 1-5 форми N 405.

Записи за графами 6-13 групуються за кодами програмної класифікації, видами коштів спеціального фонду, за установами, що обслуговуються. Крім того, за графами 9 "Нараховано (за окремими видами)", 10 "Утримано (за окремими видами)", 13 "Нараховано внесків (за окремими видами)" записи здійснюються окремо відповідно за кожним видом нарахувань (за працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установи, із зазначенням кодів економічної класифікації видатків), видом утримань та видом нарахованих внесків.

 

Меморіальний ордер N 6

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

Форма N 409 (бюджет)

У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами бюджетної установи. Відомість складається за субрахунком 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" окремо за кожним кредитором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в ній здійснюються позиційним методом - за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо).

Операції за розрахунками з кредиторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.

Отримані матеріальні цінності та послуги, за які установа розрахується в майбутньому, або зараховані грошові кошти за матеріальні цінності та послуги, що будуть відвантажені та надані установою в майбутньому, супроводжуються записами в кредит субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" та дебет кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8 - 12 у рядку відповідного кредитора.

"Залишок на кінець місяця за субрахунком 675" розраховується загальний та окремо за кожним кредитором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за нарахованими доходами установи.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

 

Меморіальний ордер N 6

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

Форма N 409-авт (бюджет)

Форма N 409-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 409-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 409.

 

Меморіальний ордер N 7

Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

Форма N 410 (бюджет)

У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків за продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні засоби, що здійснюються в порядку планових платежів. Облік ведеться окремо за кожним постачальником, для якого відводиться необхідна кількість рядків з метою відображення операцій протягом місяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Операції за розрахунками в порядку планових платежів, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.

Записи в накопичувальну відомість здійснюються за кожним документом (платіжним дорученням, рахунком та ін.) в міру здійснення операцій.

Перерахування постачальникам планового авансу супроводжується записами в дебет субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів" та кредит відповідних кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8-12.

Отримання продуктів харчування, медикаментів та перев'язувальних засобів від постачальників супроводжується записами в кредит субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів" та дебет відповідних кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 14-22.

"Залишок на кінець місяця за субрахунком 361" вираховується загальний та окремо за кожним постачальником у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за отримані установою продукти харчування.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

 

Меморіальний ордер N 7

Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

Форма N 410-авт (бюджет)

Форма N 410-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 410-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 410.

 

Меморіальний ордер N 8

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 571

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!