Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Накопичувальна відомість за касовими операціямиН А К А З

N 68 від 27.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

31 серпня 2000 р.

за N 570/4791

Про затвердження Інструкції про форми меморіальних

Ордерів бюджетних установ та порядок їх складання

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 12 ( z0140-02 ) від 28.01.2002 N 117 ( z0500-03 ) від 05.06.2003 )

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) і завдань, покладених на Державне казначейство Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 ( 335/95 ) "Про Державне казначейство України" та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку, згідно з вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 N 114 ( z0890-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.1999 за N 890/4183, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання (додається).

2. Визнати "Инструкцию по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР", затверджену наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 N 61 ( v0061400-87 ), такою, що не застосовується в Україні в частині меморіальних ордерів.

3. Управлінню методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання довести до відома органів Державного казначейства України.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання довести до відома підвідомчих установ та організацій.

5. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та Порядок їх складання вводиться в дію через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова О.І.Кірєєв

Затверджено

Наказ Державного

казначейства України

27.07.2000 N 68

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 серпня 2000 р.

за N 570/4791

Інструкція

Про форми меморіальних ордерів бюджетних установ

Та порядок їх складання

( У тексті Інструкції та у формах меморіальних ордерів слова "код функціональної класифікації" у відповідних відмінках замінено словами "код програмної класифікації" згідно з Наказом Державного казначейства N 12 ( z0140-02 ) від 28.01.2002 )

Меморіальний ордер N 1

Накопичувальна відомість за касовими операціями

Форма N 380 (бюджет)

Застосовується при обробці звітів касирів з метою систематизації оборотів у касі за поточний

місяць. Кожен звіт касира заноситься до накопичувальної відомості за відповідними кореспондентськими субрахунками одним рядком, тобто записуються всі обороти в касі з надходження та витрачання коштів за дебетом чи кредитом відповідних субрахунків рахунку 30 "Каса".

Якщо бюджетна установа здійснює касові операції в національній та іноземній валюті, то меморіальні ордери - накопичувальні відомості за касовими операціями складаються окремо для кожного виду валюти та нумеруються відповідно N 1-1, 1-2 та ін.

У накопичувальній відомості за касовими операціями за субрахунком 302 "Каса в іноземній валюті" за кожним звітом касира записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті, що застосовувалась для касової операції. У графі "N з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.

Оскільки операції із надходження готівкових коштів з реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунків до каси установи та із внесення готівкових коштів з каси на реєстраційні (спеціальні реєстраційні, поточні) рахунки також відображаються в меморіальному ордері N 2 або N 3, то при перенесенні підсумків руху коштів у касі з накопичувальної відомості до книги "Журнал-головна" ці обороти виключаються.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

 

Меморіальний ордер N 1

Накопичувальна відомість за касовими операціями

Форма N 380-авт (бюджет)

Форма N 380-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 380-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 380.

 

Меморіальний ордер N 2

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Форма N 381 (бюджет)

Використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів з реєстраційних (особових) рахунків в органах Державного казначейства України (поточних рахунків - в установах банків).

Накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним (особовим, поточним) рахунком установи, тобто при наявності декількох рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків), відкритих на ім'я бюджетної установи, кожен рахунок оформляється окремим меморіальним ордером, які нумеруються N 2-1, 2-2, 2-3 та ін. Операції з руху коштів загального фонду в іноземній валюті оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют.

Записи операцій в накопичувальні відомості здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), з доданням до них підтвердних документів (платіжних доручень тощо).

У накопичувальній відомості руху грошових коштів загального фонду в іноземній валюті на рахунках в установах банків (субрахунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті") за кожною випискою банку записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті. У графі "N з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

 

Меморіальний ордер N 2

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) Форма N 381-авт (бюджет)

Форма N 381-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 381-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 381.

 

Меморіальний ордер N 3


Просмотров 754

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!