Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ISBN, наданий одноразово, ніколи не може надаватися повторно8.4. ISBN надають на стадії підготовки рукопису.

8.5. ISBN, наданий запланованому до випуску виданню, не змінюється й ідентифікує це видання впродовж усього часу його існування. Якщо видання переходить до плану наступного року, за ним залишається наданий ISBN. Якщо видання не виходить з якихось причин, то наданий йому ISBN використовують за узгодженням з Агентством ISBN.

8.6. Одному виданню надають один ISBN.

8.7. Другому і кожному наступному перевиданню одного й того ж видання зі змінами надають новий ISBN.

8.8. Видання, що виходять другими та наступними запусками, а також додатковими тиражами, якщо в них не внесені зміни в назву, зміст чи ілюстрації, мають один і той самий ISBN.

Відомості про порядкові номери запуску або додаткові тиражі зазначають в круглих дужках після відповідних ISBNs.

Зміна ціни, якщо це не пов'язано зі змінами у виданні, не впливає на ISBN.

8.9. Виданню, що випущено як додаток, який вкладається або додається до основного видання, ISBN не надають. Таке видання одержує ISBN, якщо воно випущене в разі потреби окремо і розповсюджується самостійно.

8.10. Якщо на звороті титульного аркуша подано відомості про попередні видання, то зазначаються й їхні ISBNs.

У репринтному або факсимільному виданні з новими вихідними відомостями та відповідно новим ISBN наводять ISBN попереднього видання з відповідними позначками.

Наприклад: ISBN 978-966-03-0001-9 (раніше було випущене видавництвом "...", ISBN 978-966-01-0001-5).

8.11. На виданнях, випущених спільно двома або кількома видавцями, наводять два або кілька ISBN з відповідними ідентифікаторами видавців.

Видавців зазначають у круглих дужках після відповідних ISBNs.

Наприклад: ISBN 978-966-577-002-2 (Мистецтво)

ISBN 978-966-531-013-6 (Абрис).

8.12. На виданнях, що випускаються спільно українськими та зарубіжними видавцями, наводять ISBNs видавців, які беруть участь в їхній підготовці.

Назви країн зазначають у дужках після відповідних ISBNs.

Наприклад: ISBN 978-966-XXX-XXX-X (Україна)

ISBN 978-83-XXXXX-XX-X (Польща).

8.13. Якщо одні й ті самі видання видаються кількома видавцями і мають різні титульні аркуші, то наводяться ISBNs усіх цих видавців з відповідними позначками. Це стосується і книжок, які видаються частинами різними видавцями зі своїм титульним аркушем у кожному з них.

Наприклад: ISBN 978-966-577-019-0 (видано також у видавництві "...",

ISBN 978-3-88103-087-8).

8.14. У паралельних виданнях наводять ISBNs усіх паралельних видань із відповідними позначками.

Наприклад: ISBN 978-966-01-0023-7

ISBN 978-0-582-55530-3 (видавництво "...", Лондон)

ISBN 978-0-70002-34-5 (видавництво "...", Амстердам)

8.15. Видання, об'єднані однією серією (книжкові серії), повинні мати ISBN серії та ISBN кожної окремої назви, що входить до цієї серії.

Наприклад: ISBN 978-966-95007-0-0 (серія)

ISBN 978-966-95007-1-7

8.16. Видання, що випускаються одним видавцем різними мовами, одержують різні ISBNs. ISBNs видань іншими мовами у виданні не наводяться.

8.17. Видання, що виходять у перекладі з однієї мови іншою, мають ISBN перекладу та ISBN оригіналу. Спочатку наводять ISBN перекладу, під ним - ISBN оригіналу.

Наприклад: ISBN 978-966-01-0024-4 (укр.)

ISBN 978-0-571-09898-9 (англ.)

У збірниках, до складу яких входять твори зарубіжних авторів, узяті з різних видань, наводять тільки ISBN перекладу.

8.18. У багатотомних виданнях одного твору кожному з томів надають два ISBNs: один - спільний для всіх томів видання і другий – для кожного окремого тому.

Обидва ISBNs наводять у кожному томі багатотомного видання. Спочатку наводять ISBN усього багатотомного видання – ISBN конк-ретного тому – під ним із відповідними позначками.

Наприклад: ISBN 978-966-03-0058-3 (повне зібрання)

ISBN 978-966-03-0061-3 ( том 3)

8.19. Виданням, що є складовою частиною комплектного видання, тобто зібраним у папку, футляр або укладеним в обкладинку, надається ISBN, спільний для всього комплекту видання, а окремим його виданням – окремі ISBNs.

Обидва ISBNs наводяться на кожному виданні, що входить до комплектного видання, спільний ISBN для всього комплекту видання – на папці, футлярі або обкладинці.

8.20.У комбінованому виданні один і той самий ISBN наводять на кожному компоненті цього видання.

8.21. Кожному виданню, яке виходить у складі періодичної нумерованої або продовжуваної серії, і має крім власної назви тому, загальну для всіх томів назву серії, надають власний ISBN.

Серія може мати Міжнародний стандартний номер серіальних видань – ISSN. ISSN розміщують у виданні згідно з
ГОСТ 7.4–86 (95) "Издания. Выходные сведения", п. 4.1.8.

8.22. Кожному виданню, яке виходить у складі продовжуваного видання і має, крім загальної назви всього продовжуваного видання, власну назву тому (випуску), надають ISBN. Усьому продовжуваному виданню надають ISSN.

8.23. Видавці зобов'язані суворо дотримуватися порядку надання та використання ISBN.

8.24. Видавець несе відповідальність за правильний порядок надання, використання і форму наведення ISBN у виданнях.

ISBN стає непридатним для подальшого використання,якщо:

— неправильно наведено будь-яку з цифрових груп ISBN;

— відсутня будь-яка цифрова група ISBN;

— присутні зайві цифри чи інші знаки в структурі ISBN;

— цифрові групи невірно відокремлені одна від одної.

8.25. В Україні тільки Агентство ISBN уповноважене надавати видавцям ідентифікатори в системі ISBN та відповідні ISBNs.

8.26. Використовувати ISBNs, які не пройшли реєстрацію в Агентстві ISBN, не дозволяється.

8.27. Агентство ISBN уповноважене вилучати із користувачів системою ISBN тих видавців, які порушують положення "Інструкції про порядок надання Міжнародного стандартного номера книги в Україні" або передають надані їм ISBNs у користування іншим видавцям.

Інформація про ISBN

9.1. Агентство ISBN випускає довідник "Видавці та книгорозповсюджувачі в Україні", що складається з алфавітного покажчика назв видавництв, видавничих та книгорозповсюджуючих організацій України, а також ідентифікаторів видавців у системі ISBN. Ці відомості передаються до Міжнародного агентства ISBN для внесення їх у "Міжнародний довідник ідентифікаторів видавців у системі ISBN". Перелік помилкових ISBNs наводиться у складі державного бібліографічного покажчика "Літопис книг".

9.2. ISBNs видань, які вийшли у світ, наводяться в бібліографічних покажчиках, на друкованих картках централізованої каталогізації, в інформаційних виданнях системи книгорозповсюдження типу "Books in Рrint" та різних рекламних матеріалах.

* Надалі в тексті, для зручності, замість "видавець/виробник", "виробник" наведено "видавець".

** Метадані - дані, що описують об'єкти даних (ДСТУ 3874-94, Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення)

 


Просмотров 516

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!