Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІІІ. За анамнезом скласти родовід, визначити тип успадкування, генотипи всіх членів родоводу та ймовірність прояву ознак в нащадків пробандаПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Практичне заняття №6

Тема: Методи вивчення спадковості людини.

Мета:

Знати:

1. Характеристику модифікаційної, комбінативної та мутаційної мінливості.

2.Суть генеалогічного методу. Правила складання родоводів.

3.Близнюковий метод. Виявлення природи хвороб за допомогою близнюкового

методу.

4.Застосування популяційно-статистичного методу (закон Харді—Вайнберга).

 

Вміти:

1.Розпізнавати й характеризувати модифікаційну, комбінативну та мутаційну

мінливість, а також прогнозувати мінливість потомства.

2. Графічно зображати родоводи та аналізувати їх;визначати тип успадкування

ознаки та прогнозувати її в наступних поколіннях.

3.Визначати коефіцієнт спадковості за формулою К. Хольцингера;

4. Розрізняти каріотипи людини в нормі і патології;

 

Оснащення: інструкції,роздатковий матеріал „Генетична символіка”, ситуаційні задачі.

 

ХІД РОБОТИ

І.Складання варіаційного ряду та відображення його графічно.

З метою вивчення модифікаційної мінливості проаналізувати таку ознаку, як маса тіла студентів. Побудувати варіаційний ряд на прикладі аналізу маси тіла. Для виконання використаємо показники (варіанти) маси тіла 40 студентів у віці 15 – 20 років.

Маса їх тіла становить (у кг): 54, 62, 65,51,50,56,62,60,62,57,62,64,58,49,46,58,50,58,52,50,54,52,69,52,

50,70,56,53,50,56,54,50,59,55,49,60,64,56,53,61.

 

Уважно проаналізуйте ці дані. В таблицю 1 запишіть кількісні показники маси тіла.

 

Маса тіла, кг Кількість осіб, які мають таку масу тіла
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табл. 1 Побудуйте варіаційний ряд. Він відрізняється від великої кількості варіантів, розташованих в один ряд тим, що всі варіанти розбиті на групи, кількість яких обирається довільно.

Вибираємо величину інтервалу – 5 кг.

Далі визначимо межі груп:

І група має межі (кг) – 46 – 50;

ІІ група – 51 – 55;

ІІІ група – 56 – 60;

ІV група – 61 – 65;

V група – 66 – 70.

Обчислюємо середнє значення кожної групи (V): воно дорівнює сумі її крайніх варіантів, поділеній на 2, після цього визначаємо кількість осіб, що знаходяться в кожній групі (Р), результати обчислень запишемо в таблицю 2.

Табл. 2

Номер групи Межі групи, кг Середнє значення групи, V Кількість осіб у межах групи, Р
І 46 – 50;    
ІІ 51 – 55;    
ІІІ 56 – 60;    
ІV 61 – 65;    
V 66 – 70.    

 

Визначимо величину, яка зустрічається найчастіше в даній вибірці. Будуємо варіаційну криву. По вісі абсцис відкладаємо середнє значення групи (V), на вісі ординат відкладаємо числові показники кількості осіб, що відповідає групі Р.

 

 

   

 

Сформулюйте висновки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ІІ. Визначення різних форм мінливості.

1.Батьки та їх рідна донька страждають ожирінням. Нерідна донька, яка зростала в цій сім’ї з раннього віку, має підвищену масу тіла, але в меншій мірі, ніж рідна. Рідний син, який з дитинства навчається в спортивному інтернаті, має нормальну масу тіла.

а) що визначає різницю в масі тіла дітей у цій сім’ї?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) які форми мінливості мають місце в даному випадку?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. У батьків з ІІ та ІІІ групами крові системи АВ0 народилася донька з І і син з ІV групами крові.

а) напишіть генотипи всіх членів сім’ї:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) яка форма мінливості має місце в даному випадку?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.В генетичну консультацію звернулась нормальна жінка з проханням визначити спадковою чи не спадковою є недоумкуватість її сина. Крім сина жінка має здорову доньку. Рідний брат жінки, а також рідний дядько з боку матері страждають на недоумкуватість. Чоловік жінки та його родичі нормальні.

а) складіть родовід і визначте характер (спадковий чи не спадковий) недоумкуватості в даній родині, б) чи можлива недоумкуватість у майбутніх дітей цієї жінки? в) чи можлива недоумкуватість у дітей дочки цієї жінки, якщо вона вийде заміж за нормального чоловіка?

 

   

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. За анамнезом скласти родовід, визначити тип успадкування, генотипи всіх членів родоводу та ймовірність прояву ознак в нащадків пробанда.

1. Пробанд – чоловік дальтонік. Його батьки нормально розрізняють кольори. У дідуся з боку матері дальтонізм, бабуся здорова. У пробанда шестеро дітей: з них три дочки та двоє синів здорові, а в одного хлопчика – дальтонізм. У сім’ї дружини пробанда ніколи не було дальтонізму. Складіть родовід. Визначте ймовірність (у %) народження у пробанда здорових та хворих дітей.

 

 

   

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Пробанд – чоловік правша. У нього є дві сестри правші та два брати лівші. Мати правша. Її брат і сестра правші. Бабуся та дідусь по лінії матері правші. Батько пробанда лівша. У нього є брати і сестри: двоє братів і сестра лівші, інші сестра і брат – правші. Бабуся і дідусь по лінії батька правші. Складіть родовід і проаналізуйте його.

 

 

   

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.Провести аналіз родоводу, встановити характер успадкування хвороби, родинні зв’язки та

генотипи хворих родичів пробанда.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1173

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!