Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вимоги безпеки перед початком роботи. 1.1. Інструкція розроблена на підставі Законодавства України з охорони праці, Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділахПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена на підставі Законодавства України з охорони праці, Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільно захисту МНС України №1342 від 16.11.12 р, наказу МНС України № 312 від 07.05.07 року „ Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України”, і являється нормативним документом в межах університету.

1.2. Дія цієї інструкції поширюється на всіх користувачів ( що мають допуск до роботи в дихальних апаратах на стисненому повітрі (далі - АСП).

1.3. До роботи в дихальних апаратах на стисненому повітрі допускаються особи, що придатні для служби в оперативно-рятувальній службі цивільного захисту МНС України, які пройшли медичний огляд.

1.4. До роботи в АСП допускаються особи, які пройшли відповідну підготовку та здали іспит. Результати підготовки та здачі іспиту оформлюються актом кваліфікаційної комісії кафедри промислової безпеки та охорони праці.

1.5. На основі рішення кваліфікаційної комісії кафедри промислової безпеки та охорони праці.видається наказ ректора Університету про допуск до роботи в АСП.

1.6. Апарати на стисненому повітрі являються груповими, вони не закріплюються за курсантами та студентами, а закріплюються особисті маски.

1.7. Кожен газодимозахисник несе особисту відповідальність за справність АСП, отриманого для проведення практичного заняття.

1.8. Контроль за справністю АСП забезпечується своєчасними їх перевірками. Дихальні апарати на стисненому повітрі з виявленими під час перевірки несправностями, використовувати для роботи особового складу забороняється до усунення цих несправностей, про що робиться позначка у відповідному журналі.

1.9.Безпека праці під час експлуатації посудин, що працюють під тиском визначається ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.10.94 № 104.

1.10. Кожному практичному заняттю (на свіжому повітрі та в теплодимокамері) з предмету „Підготовка газодимозахисника” (далі - ПГДЗ), має передувати ретельна підготовка керівника занять до їх проведення.

1.11. У методичних розробках обов'язково мають бути відображені питання забезпечення безпеки особового складу, в тому числі і проведення інструктажу із забезпечення безпеки особового складу. Також мають бути враховані пора року, час доби, погодні умови тощо.

 

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком проведення занять курсанти та студенти обов’язково виконують перевірку №1 АСП під наглядом керівника проведення занять та майстра бази ГДЗС.

2.2. До проведення занять з ПГДЗ, особливо у тих випадках, коли відпрацьовуються вправи на висотах, слід ретельно інструктувати страхувальників і передбачити їх розстановку у найбільш небезпечних місцях. У разі необхідності при виконанні вправ з драбинами, керівник занять повинен передбачити використання страхувального пристрою. Необхідно також проводити зовнішній огляд страхуючих пристроїв, організувати розпушування верхнього шару запобіжної подушки навчальної башти.

2.3. Пожежне обладнання, яке використовується під час проведення занять, має бути випробуване та відповідати правилам безпеки.

2.4. При проведенні практичних занять з ПГДЗ, особливо в теплодимокамері, потрібно забезпечити медичний нагляд особового складу до і після проведення занять.

2.5. Курсанти та студенти, які не допущені за станом здоров'я до занять з ПГДЗ, мають бути присутні при проведенні занять, але без включення в АСП.

2.6. Надягання апарату та приведення його в оперативне положення проводиться під час прямування або по прибуттю до місця проведення занять по команді “Апарати - надіти”.

2.7. Перед кожним включенням а апарати особовий склад ланки (відділення) по команді командира “Апарати – перевірити!” проводить оперативну перевірку в суворій відповідності з вимогами заводської інструкції для кожного виду апарату.

2.8. Оперативна перевірка повинна проводитись в суворій послідовності і займати не більше однієї хвилини.

2.9. Про справність апарату і готовність до включення газодимозахисник зобов’язаний доповісти командиру ланки (керівнику проведення занять).

2.10. Командир ланки (керівник проведення занять) особисто перевіряє показання манометрів апаратів газодимозахисників, запам’ятовує найменший тиск повітря в балоні і повідомляє його постовому на посту безпеки.

2.11. Забороняється включатися в апарат без проведення його оперативної перевірки або при виявлені під час перевірки несправностей.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 600

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!