Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ДЛЯ ВЕДЕННЯ КІЛЬКІСНО-СУМОВОГО ОБЛІКУДля того, щоб здійснювати ведення кількісно-сумового обліку товарів за допомогою програмного комплексу «УКС-Маркет», бажано дотримуватися наступної послідовності дій:

- по-перше, якщо програма впроваджується в магазині, що раніше працював, то необхідно зробити інвентаризацію та завести в базу даних залишки товарів на початкову дату, по матеріально-відповідальних особах; залишки товарів краще заводити через прибуткові накладні, так як при цьому паралельно йде формування довідника товарів; після цього користувач повинен зробити актуалізацію оперативних залишків на дату заведення цих залишків, щоб можна було формувати видаткові накладні, акти переоцінки та списання товарів;

- при надходженні товарів можна формувати реєстри роздрібних цін, в яких розраховується роздрібна ціна виходячи з необхідного відсотку націнки по товарних групах;

- оприбуткування товарів здійснюється тільки через заведення прибуткових накладних, які можна автоматично сформувати на підставі раніше створених реєстрів роздрібних цін; кожна операція по видатку товарів, крім продажу через розрахункові місця, повинна супроводжуватися випискою видаткових накладних; для кожної накладної необхідно обов’язково вказувати торгову операцію, не тільки для формування проводок, але і для друку самих цих документів (необхідні макети друкованих форм повинні бути визначені в довіднику торгових (господарських) операцій); разом з випискою видаткової накладної на продаж товарів, можна автоматично сформувати відповідну податкову накладну;

- при списанні товарів або зміні їх облікової вартості, необхідно формувати відповідно акт списання та акт переоцінки товарів, для яких також необхідно обов’язково вказувати торгові операції для формування проводок;

- для кожного типу первинних документів, таких як прибуткові чи видаткові накладні, акти списання чи переоцінки ТМЦ, можна сформувати реєстри цих документів за будь-який вибраний період та сформувати відомості звірки проводок по товару чи тарі з загальними сумами по таких документах;

- щоб правильно сформувати товарно-грошовий звіт по магазину, необхідно завести документи для відображення зданої виручки від продажу товарів в банк (інкасація) або внесення грошових коштів в касу підприємства, та зафіксувати надані покупцям знижки по дисконтних картках та обов'язково сформувати по них проводки;

- далі всі виписані прибуткові та видаткові накладні, акти списання чи переоцінки, документи по зданій виручці та обліку знижок, необхідно включити в товарний звіт за обраний період по матеріально-відповідальній особі; для самого першого товарного звіту початкове сальдо береться як загальна сума по заведених залишках; після включення в товарний звіт всіх необхідних документів, потрібно обов’язково експортувати проводки з цього звіту; після експорту проводок необхідно звірити загальні суми оборотів по товарному звіту з сумою оборотів по проводках та переконатися в тому, що проводки по всіх документах сформовані правильно; в разі необхідності, можна сформувати реєстр товарних звітів за будь-який період;

- перед проведенням актуалізації оперативних залишків по товарах, потрібно обов'язково зчитати дані про продаж з касового серверу;

- за допомогою картки товарів можна відслідковувати рух обраного товару за необхідний період; відомості по надходженню, продажу (видатку) та списанню товарів за будь-який період дозволяють згрупувати товари по артикулах, товарних групах, партнерах, торгових операціях, матеріально-відповідальних особах;

- в кінці кожного місяця необхідно сформувати оборотну відомість, і в разі необхідності надрукувати її в скороченому чи розгорнутому вигляді; під час формування даної відомості залишки товарів переносяться на перше число наступного місяця;

- для проведення інвентаризації по матеріально-відповідальній особі необхідно також сформувати оборотну відомість, вказавши при цьому, для кінцевої дати періоду, число, що передує даті інвентаризації; після формування оборотної відомості необхідно створити і роздрукувати інвентаризаційний опис, потім фактичні залишки по результатах інвентаризації занести в порівняльну відомість та поновити фактичні залишки на дату інвентаризації.


Просмотров 401

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!