Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ПРИ ПОЧАТКОВІЙ РОБОТІ З КОМПЛЕКСОМ ПРОГРАМПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Якщо користувач тільки починає роботу з програмним комплексом «УКС-Маркет», бажано дотримуватися наступної послідовності дій:

- вказати в довіднику підрозділів найменування, ідентифікаційний код, податкові реквізити, адресу, прізвище керівника та головного бухгалтера власної організацій, а також, в перелік банків, занести реквізити всіх існуючих розрахункових банківських рахунків, вказавши, для кожного з них, балансовий рахунок;

- в довіднику відділів визначити перелік відділів по кожному підрозділу;

- створити, по кожному підрозділу, перелік всіх матеріально-відповідальних осіб; в першу чергу включити до нього завідуючого магазином;

- в разі ведення фінансового обліку, по кожному підрозділу завести перелік співробітників, вказавши для них ідентифікаційний код, адресу та паспортні дані;

- перед заведенням довідника партнерів, необхідно визначити групи партнерів; бажано, щоб коди для цих груп складалися не менше ніж з двох числових знаків; при формуванні довідника партнерів, користувач повинен? по можливості? вказувати їх повне найменування, ідентифікаційний код, адресу, телефон, податкові та банківські реквізити; ці дані, в подальшому будуть використовуватися при формуванні платіжних доручень та податкових накладних;

- по кожному підрозділу завести перелік кас підприємства та вказати для них балансовий рахунок;

- в довіднику констант необхідно задати відсоток для податку на додану вартість, ознаку використання додаткових штрих-кодів, ознаку формування кодів артикулів, префікси для вагового та штучного товару, тип кас, версію сервера CashDrive, рахунок для товару;

- визначити товарні та асортиментні групи, по яких будуть структуровані товари в довіднику; для кожної групи вказати відсоток націнки та її можливе відхилення у бік зменшення чи збільшення;

- сформувати довідник основних торгових марок;

- формувати довідник товарів краще під час заведення реєстрів роздрібних цін або прибуткових накладних; для товарів потрібно заводити штрих-код, повну і скорочену назву, постачальника та товарну марку; для кожного товару обов'язково вказувати ознаку ПДВ та термін реалізації; для однотипних товарів можна використовувати додаткові штрих-коди;

- визначити перелік електронних ваг, які будуть використовуватися при фасуванні та продажу товарів, вказати для них тип ваг, підрозділ та інші додаткові параметри;

- в довідник розрахункових місць завести весь перелік кас в магазині, вказавши для кожної з них підрозділ та матеріально-відповідальну особу;

- перед випискою первинних документів необхідно створити довідники алгоритмів для розрахунку підсумкових сум по накладних та торгових операцій; для кожної торгової операції мають бути визначені макети для друку документів та перелік бухгалтерських проводок;

- в довіднику рахунків необхідно перевірити весь план рахунків, який використовується для обліку бухгалтерських операцій; особливу увагу потрібно звернути на присутність в довіднику так званих субрахунків другого порядку, за допомогою яких можна більш детальніше описати проводки для товару, тари та торговельної націнки, по їх реалізації товарів та списанню собівартості; необхідно слідкувати, щоб для кожного субрахунку був присутній відповідний рахунок, а для кожного субрахунку другого порядку був присутній субрахунок першого порядку;

- скоригувати або доповнити новими групами та записами довідник статей витрат (доходів), які б в повній мірі відображали аналітичний облік витрат на реалізацію товарів;

- для формування оборотної відомості по рахунках за місяць, необхідно визначити перелік автоматичних проводок у відповідному довіднику, щоб мати можливість автоматично формувати проводки по списанню доходів від реалізації, та автоматичному закриттю рахунків обліку собівартості реалізованих товарів на по фінансові результати;

- в довіднику бухгалтерських операцій створити переліки основних розрахункових операцій по касі (одержання грошей з банку, виручка від реалізації, оплата за товари чи послуги, виплати по зарплаті, під звіт і таке інше), банку, підзвітних особах (на закупівлю товару, відрядження), операцій для роздрібної торгівлі (надходженню, продажу, переоцінці, списанню, поверненню та внутрішньому переміщенню товарів, зданій виручці, і таке інше); для кожної операції має бути визначений перелік бухгалтерських проводок, в яких необхідно зазначити кореспондуючі рахунки, статті витрат, коефіцієнти та правильно вказати ознаку для аналітики;

- для того, щоб можна було оперативно відслідковувати товарооборот по підрозділах роздрібної торгівлі, необхідно сформувати довідник операцій для обліку товарообороту, в якому вказати перелік проводок по кожному з його видів.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 398

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!