Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Реєстр отриманих та виданих податкових накладнихПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Цей модуль програми призначений для формування реєстрів отриманих та виданих податкових накладних.

Спочатку роботи треба вказати, у полі на формі, рік, що повинен задаватися чотирма цифрами та вибрати з відповідного списку підрозділ. Для формування нового реєстру необхідно натиснути на кнопку «Новий». Програма чистить поля на формі та встановлює курсор на поле для заведення номеру реєстру. Нумерація реєстрів відбувається автоматично, шляхом збільшення на одиницю номеру для останнього заведеного реєстру (кожний рік нумерація реєстрів починається з 1). Номер повинен бути унікальним цілим числом у діапазоні від 1 до 9999. Ліворуч від номеру договору програма автоматично проставляє порядковий номер реєстру в поточному році, для обраного підрозділу. Далі необхідно вказати початкову і кінцеву дати реєстрів, термін зберігання цих даних. Всі дати користувач може заводити “вручну”, або вибрати потрібне значення за допомогою календаря, який з’являється на екрані при натисканні на відповідні кнопки, що розташовані праворуч від цих дат.

На формі присутні закладки для двох розділів цього реєстру, окремо для отриманих і виданих податкових накладних. Кожна з цих закладок містить таблицю з переліком відповідних накладних. В даних таблицях користувач має вказати наступні дані: порядковий номер запису, ознаку коригування (0-основний документ, 1-коригування), дату отримання, дата виписки та номер податкової накладної, вид документа, код постачальника (покупця), його назву, ознаку нерезидентності (0-резидент, 1-нерезидент), індивідуальний податковий номер, загальну суму постачання з ПДВ, вартість без ПДВ та суму ПДВ в тих графах, що відповідають проведеній господарській операції. Всі ознаки можна вибрати зі своїх власних списків у графах таблиці. Дати можна вказати за допомогою календаря, що відкривається на екрані при натисканні на кнопку вибору у відповідній графі, а код постачальника (покупця) можна обрати з переліку партнерів за допомогою стандартного вікна для вибору партнерів, яке також відкривається при натисканні на кнопку з трьома крапками у даній графі, в режимі редагування (при цьому можна дуже швидко знайти потрібного партнера, вказавши лише невеликий фрагмент його назви у полі для пошуку). Для вставки нових рядків або для знищення непотрібних записів в даних таблицях, можна скористатися навігатором на нижній панелі вікна (при виконанні цих операцій порядкові номери всіх записів також змінюються).

В перелік отриманих та виданих податкових накладних можна включати раніше заведені документи за вказаний, для реєстру, період. Для чого необхідно натиснути кнопку «Вибір документів». При цьому на екрані з’являється відповідне нове вікно для вибору первинних документів.

Перед вибором документів, по яких отримані податкові накладні, користувач обов’язково повинен вказати ознаки для господарських операцій по придбанню чи імпорту товарів (послуг), тобто, вони будуть чи не будуть використовуватися у господарській діяльності, підлягають оподаткуванню чи звільнені від нього, що задається встановленням відповідних позначок у групах залежних перемикачів. Потім, необхідно вибрати тип документів зі списку, який складається лише з одного варіанту: податкові накладні по заведених прибуткових накладних. Як тільки вибраний потрібний тип документа, необхідно натиснути кнопку «Відкрити документи», після чого оновиться таблиця з переліком первинних документів, яка містить таку інформацію: номер і дату податкової накладної, суми без ПДВ, ПДВ та сума разом з ПДВ, найменування партнера, номер і дата первинного документу. Користувач повинен, у відповідній графі, позначити, за допомогою «мишки», всі документи, які необхідно включити в реєстр накладних, або скористатися кнопкою, щоб позначити одразу всі рядки. Щоб перенести всі позначені документи в реєстр, необхідно натиснути кнопку «Доповнити реєстр позначеними записами». В разі включення документу (проводок) в перелік податкових накладних, повторно ці документи вибрати можна тільки при знищенні відповідного рядка у реєстрі.

Аналогічним чином вибираються і видані податкові накладні. Тільки перед вибором документів користувач повинен зазначити: ознаки для оподаткування за ставками 20% чи 0%, ознаку при звільненні від ПДВ, ознаку при експорті товарів чи послуг, що теж задається встановленням відповідних позначок у групах залежних перемикачів. Потім, необхідно вибрати тип документів зі списку, який в даному випадку буде складатися з таких варіантів: податкові накладні, що сформовані з видаткових накладних; окремо виписані податкові накладні. Користувач повинен вибрати потрібний тип документа, натиснути на кнопку «Відкрити документи», щоб оновити таблицю з переліком первинних документів, позначити всі документи, які необхідно включити в реєстр виданих податкових накладних, та скористатися кнопкою «Доповнити реєстр позначеними записами», щоб одночасно перенести у реєстр всі позначені документи.

На нижній панелі вікна, для формування реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, присутній ряд кнопок, за допомогою яких можна відсортувати реєстр в порядку зростання номерів записів, дат для накладних чи номерів для самих податкових накладних. Всі записи, що відсортовані у реєстрі, можна перенумерувати, для чого необхідно натиснути на відповідну кнопку.

При натисканні на кнопку «Перевірка», на екрані відкривається вікно для перевірки реєстру отриманих податкових накладних з проводками на постачання товарів (послуг). В цьому вікні користувач повинен спочатку вказати рік, вибрати зі списків початок і кінець періоду та підрозділ, за який проводиться така перевірка. Потім завести перелік рахунків, по яких проводилось постачання товарів (послуг), та рахунок для ПДВ. Всі ці рахунки можна також вибрати за допомогою стандартного вікна для вибору рахунків, яке відкривається при натисканні на відповідні кнопки, що розташовані праворуч від полів з цими реквізитами. Після цього, необхідно натиснути на кнопку «Сформувати», щоб безпосередньо провести перевірку отриманих податкових накладних. Результат перевірки відображається у таблиці, яка містить такі графи: код та найменування партнера, сума без ПДВ та сума ПДВ по реєстру отриманих накладних по цьому партнеру, сума без ПДВ та сума ПДВ по проводках, відхилення між даними сумами без ПДВ та сумами ПДВ. Нижче таблиці висвічуються загальні підсумкові суми по реєстру, проводках та відхиленням по всьому переліку партнерів. За допомогою кнопки «Докладно» можна переглянути, на новій сторінці форми, перелік всіх податкових накладних, що були заведені в реєстр, та перелік всіх проводок, які були сформовані чи заведені по документах на постачання товарів чи виконання робіт. Роздрукувати дану відомість перевірки можна як по всьому переліку партнерів, по яких існує відхилення по сумах без ПДВ та сумах ПДВ, так і по кожному партнеру окремо (при перегляді докладних даних), скориставшись для цього відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи кнопкою „Друк” на нижній панелі поточного вікна.Кнопка «Підсумки», на нижній панелі вікна для формування реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, дозволяє, у вікні попереднього перегляду, переглянути підсумки по всіх графах для заведених у реєстр податкових накладних, по кожному постачальнику, а також загальні підсумкові суми по всіх заведених накладних.

При натисканні на кнопку «Проглянути» на екрані з’являється таблиця з переліком всіх заведених, за вказаний рік, реєстрів податкових накладних, за допомогою якої можна швидко відшукати потрібний реєстр. Кнопка «Знищити» дозволяє знищити поточний реєстр податкових накладних.

Кнопка «Настройка» відкриває вікно настройки для запису даних з поточного реєстру отриманих та виданих податкових накладних в XML-файл, для передачі цих даних в електронному вигляді в податкову адміністрацію. Запис даних в такий файл відбувається за допомогою спеціального шаблону, який надається користувачу при установці даного комплексу програм, або може бути завантажений з Інтернет-сайту розробників даного програмного продукту. Щоб завантажити такий шаблон потрібно скористатися кнопкою «Відкрити файл» на вікні з настройкою. При цьому відкривається стандартне вікно операційної системи для відкриття файлів з розширенням «*.xml», та за його допомогою необхідно знайти відповідний файл, наприклад, такий «J120150210000001(Реестр_Под_Накл).xml» (ім’я такого файлу містить у дужках скорочену назву документу, для якого створений цей шаблон). Після цього, у вікні для шаблону документа, з’явиться вміст відкритого файлу. Далі користувач повинен вказати: код ДПА, найменування податкової адміністрації, скорегувати код документу (код документу – це ім’я файлу-шаблону, тільки без скобок та скороченої назви даного документу) та, натиснув на кнопку для огляду папок і вибрати папку для збереження файлів на диску. Вказавши всі ці реквізити, користувач обов’язково повинен зберегти настройку в базі даних, натиснувши для цього кнопку «Записати настройку», та закрити це вікно.

Щоб безпосередньо записати інформацію з поточного реєстру отриманих та виданих податкових накладних в XML-файл по вибраному шаблону цього документу, необхідно скористатися кнопкою «Записати в XML».

За допомогою кнопки «Запис у файл» інформацію з поточного реєстру накладних можна записати у файл формату Paradox на змінний пристрій, такий як дискета чи флеш-диск, щоб ці дані можна було перенести на інший комп’ютер. При цьому, на екрані відкривається стандартне вікно операційної системи для запису файлів, яке безпосередньо дозволяє зберегти файл з інформацією по звіту на вибраний пристрій. Ім’я такого файлу програма формує самостійно у вигляді «RSTPOD-xxxx-yyy», де «xxxx» - рік поточного реєстру, «yyy» - номер самого реєстру. Для того, щоб завантажити раніше записану у файл інформацію по реєстру податкових накладних на іншому комп’ютері, необхідно скористатися кнопкою «Зчитування з файлів». При цьому на екрані відкривається стандартне вікно операційної системи для відкриття файлів, за допомогою якого можна відшукати потрібний файл на змінному пристрою, та натиснувши кнопку «Відкрити», на цьому вікні, безпосередньо завантажити раніше записану інформацію, по податкових накладних, у новий реєстр.

Для того, щоб роздрукувати поточний реєстр отриманих та виданих податкових накладних на принтері, або переглянути його друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна або натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна.

5.11. Меню „Сервіс”

Програми з цього меню надають деякі сервісні можливості по: настроюванню параметрів програми, управлінню кількома базами даних, визначенню групи користувачів та їхні прав доступу до даних, переносу інформації з довідників та документів в „Microsoft Word” та „Microsoft Excel” і інше.

Параметри

Даний пункт меню призначений для настроювання деяких параметрів зовнішнього інтерфейсу програми, параметрів для ведення кількісно-сумового обліку та обліку послуг.

Вікно для настроювання параметрів програми містить три закладки. На закладці „Вигляд” присутній ряд наступних прапорців:

- „Панель інструментів” - дозволяє відображати чи приховувати на екрані монітора панель інструментів, на якій, у вигляді окремих кнопок, винесені сервісні пункти головного меню.

- „Панель швидкого запуску” - дає можливість відображати чи приховувати на екрані монітора панель швидкого запуску тих пунктів головного меню, які найчастіше використовуються.

- „Рядок стану” - дозволяє відображати чи приховувати на екрані монітора рядок стану, на якому відображаються підказки користувачу для деяких елементів управління та ім'я комп'ютера.

- „Спливаючі підказки” - дозволяє відображати чи приховувати на екрані монітора спливаючі підказки для деяких елементів управління, які з’являються при затриманні над ними вказівника „миші” у вигляді жовтого ярлика з відповідним текстом. Це насамперед, для кнопок на панелях інструментів чи швидкого запуску, так і на формах програмних модулів.

- „Плоскі кнопки” - встановлена відмітка усуває рамки навколо кнопок на панелі інструментів та панелі швидкого доступу, та робить їх прозорими.

- „Показувати центр керування при старті програми” - дає можливість відображати чи приховувати на екрані спеціальну форму „Центр керування”, яка виконує роль робочого стола користувача системи „УКС-Маркет”, та надає швидкий доступ до тих функцій програми, які необхідні для виконання тих чи інших операції. Крім того, він допомагає користувачам, з невеликим досвідом роботи, візуально запам’ятати послідовність необхідних дій, функцій та можливостей програми.

- „Показувати дату друку” - встановлена відмітка дозволяє відображати чи приховувати дату друку у верхньому колонтитулі всіх друкованих звітів.

Диспетчер баз даних

Даний програмний комплекс може одночасно працювати з кількома базами даних, вибір між якими здійснюється на етапі запуску програми. Диспетчер баз даних дозволяє редагувати перелік баз даних з якими може працювати дана програма, додавати нові та вилучати непотрібні бази даних.

Вікно диспетчера баз даних містить таблицю, в якій відображаються всі визначені в програмі бази даних для відповідних організацій, рядок, в якому висвічується шлях і назва файлу бази даних для поточного запису в таблиці, та ряд кнопок.

За допомоги кнопки „Додати” користувач має можливість додавати в перелік нові бази даних. При натисканні на цю кнопку, на екрані відкривається нове вікно, в якому потрібно вказати ім’я бази даних (тільки латинськими буквами та цифрами), назву організації, інформація по якій буде зберігатися в цій базі даних, та, за допомогою стандартного для вашої операційної системи, вікна - для відкриття файлів, що появляється на екрані при натисканні на відповідну кнопку, вибирати для цієї організації власний файл бази даних.

Кнопка „Знищити” призначена для видалення обраного рядка з переліку доступних баз даних. Кнопка „Редагувати” - дозволяє змінити назву організації обраної бази даних, чи перевизначити файл з даними. Кнопка „Закрити” закриває вікно диспетчера баз даних. Для того, щоб почати роботу з новими визначеними базами даних, необхідно перезапустити програму.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 591

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!