Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь1. Крива “дохід-споживання” показує:

а) залежність споживання товарів від доходу;

б) залежність споживання товарів від цін;

в) комбінації товарів, що приносять споживачу повний ступень задоволення;

г) всі точки рівноваги споживача у відповідності із зростанням його доходу.

2. При даних цінах доля сімейного бюджету на продукти харчування має тенденцію до:

а) збільшення по мірі зростання доходу;

б) зменшення по мірі зростання доходу;

в) збільшення по мірі зменшення доходу;

г) зменшення по мірі зменшення доходу.

3.Що показано на графіку:

 

Qy1

I1

I2

I3 U3

U2

U3

Qx

 

а) криву Енгеля;б) криву “дохід-споживання”;

в) криву “ціна-споживання”;г) парадокс Гіффена.

4. Споживач визнає товар неякісним коли:

а) споживання цього товару не залежить від доходу;

б) споживання цього товару зменшується по мірі зростання доходу;

в) споживання цього товару збільшується по мірі зростання доходу;

г) споживання цього товару не залежить ні від доходу, ні від ціни.

5. Що показує наведений графік:

І а) крива Енгеля на нормальні товари;

б) крива Енгеля на неякісні товари;

в) крива Енгеля на предмети розкоші;

г) крива Енгеля на предмети першоїості.

Q

 

 


6. Якщо споживання неякісних товарів має тенденцію зростати по мірі збільшення доходу, то це:

а) закон Енгеля; б) парадокс Гіффена;

в) ефект заміщення; г) ефект доходу.

7. Якщо для товару А величина попиту зростає разом з ціною, то товар А є:

а) товаром Гіффена; б) малоцінним товаром;

в) звичайним товаром; г) вірно п. а і б.

8. Якщо ціна товару збільшується, ефект заміщення означає:

а) зниження споживання даного товару і збільшення інших товарів;

б) зниження споживання тільки даного товару;

в) зниження споживання даного товару і інших товарів;

г) зниження споживання даного товару і ніяких змін в споживання інших товарів.

9. Який із наступних товарів покаже найбільший ефект доходу:

а) алкогольні напої; б) холодильники;

в) бензин; г) житло.10. Який із наступних товарів покаже найменший ефект доходу:

а) сіль; б) м’ясо;

в) картопля; г) полуниця.

11. Ефект доходу означає, що:

а) підвищення грошових доходів дає змогу споживачеві купувати меншу кількість нормальних товарів;

б) коли ціна товару зменшується, це дозволяє споживачеві купувати більше цього товару, оскільки він дешевший за інші товари;

в) споживачі обиратимуть різні комбінації різних продуктів доки граничні корисності останніх придбаних одиниць кожного товару не зрівняється;

г) коли ціна товару знижується, споживач може купити більше цього товару за даною ціною реального грошового доходу.

12. Коли ціна нормального товару А знижується, то:

а) ефект доходу та заміщення дозволяють споживачеві придбати більше;

б) ефект доходу та заміщення дозволяють споживачеві придбати менше;

в) ефект доходу дозволяє купувати менше, а ефект заміщення – більше;

г) ефект доходу дозволяє купувати більше, а ефект заміщення – менше.

 


Тема 4. Ринковий попит та його еластичність

До цього часу мова йшла про індивідуальний попит та про попит на конкретний продукт індивіда. Однак на ринку всі ці індивідуальні попити об’єднуються в ринковий попит. Завдання цієї теми – з’ясувати, як відбувається його формування, та визначити способи вимірювання сили, з якою ті чи інші фактори впливають на кількість товарів, що споживач готовий придбати.

 Криві ринкового попиту

Ринковий попит формується як сумарний попит усіх споживачів. У залежності від споживацьких вподобань та доходів їх бажання і можливості придбати товар при однакових цінах будуть відрізнятися. В табл.4.1 наведено умовні дані про індивідуальний попит трьох споживачів на товар Х.Ринковий попит –це сума індивідуальних попитів, що відповідають певному рівню цін. Інакше кажучи, це кількості товару, які усі споживачі готові придбати за тими чи іншими цінами.

 

Таблиця 4.1.

Формування ринкового попиту

Ціна товару Х Попит споживача 1d1 Попит споживача 2 d2 Попит споживача 3 d 3 Ринковий попит D
Р1 = 15 - -
Р2 = 10 -
Р3 = 5
Р4 = 2

 

Як видно з табл.4.1, при ціні Р1 тільки споживач 3 буде проявляти інтерес до придбання товару Х, тому ринковий попит співпадатиме з індивідуальним попитом споживача 3. При зниженні ціни до рівня Р2 ринковий попит будуть формувати уже два споживачі, а при ціні Р3 та Р4 – усі три споживачі.

Крива ринкового попитупоказує загальний обсяг попиту усіх споживачів при будь-якій ціні (рис.4.1). Вона виникає шляхом складання індивідуальних попитів. Оскільки криві індивідуальних попитів мають від’ємний нахил, то і крива ринкового попиту теж буде мати відповідний нахил.

Ринковий попит, з одного боку, залежить від усіх тих факторів, що впливають на індивідуальний попит, а з іншого – від самої кількості носіїв цього попиту, тобто від кількості споживачів (рис.4.2).

 

Р

 

Р1

Р2

Р3

Р4 d1 d2 d3 D

Qx

Рис.4.1. Ринковий попит

 

На величину попиту, тобто на пересування точки по незмінній кривій попиту, впливає виключно ціна товару. Всі інші фактори, від яких залежить кількість товару, що споживачі готові придбати, належать до нецінових. Їх дія призводить до пересування самої кривої попиту на графіку вправо (збільшення попиту), чи вліво (зменшення попиту). 


 

 


Х

               
   
     
 
 
дохід
   
споживацькі переваги
 


Рис.4.2. Фактори ринкового попиту

 

До нецінових факторів ринкового попиту відносяться:

- зміна споживацьких переваг під впливом зміни потреб споживача, моди чи реклами;

- зміна цін на інші товари, зокрема товари-субститути чи товари-комплементи;

- кількість споживачів, які виходять на ринок цього товару;

- цінові очікування покупців;

- доходи споживачів.

У реальному житті жоден з перелічених факторів не діє відокремлено, у чистому вигляді. Вони переплітаються, утворюючи складну та суперечливу систему, але розуміння механізму дії кожного з них дає ключ до розуміння багатьох подій реального економічного життя.

 


Просмотров 427

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!