Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Формування оборотної відомості по рахункахЦей програмний модуль призначений для одночасного формування оборотної відомості по всіх рахунках та Головної книги за обраний місяць.

Спочатку роботи треба вказати, у полі на формі, рік, що повинен складатися з чотирьох цифр, вибрати з відповідних списків місяць, підрозділ та визначитися з наступними ознаки. Ознака «Формувати автоматичні проводки» дозволяє під час формування оборотної відомості самостійно генерувати автоматичні проводки, перелік яких визначений у відповідному довіднику. Ознака «Формування Головної книги за субрахунками 2-го порядку» вказує на те, що в Головній книзі перелік кореспондуючих рахунків та загальні підсумки по сальдо та оборотах у середині кожного рахунку, будуть згруповані не тільки по субрахунках першого порядку (якщо дана ознака не вказана), але і по визначених у довіднику, субрахунках другого порядку (ознака встановлена). Далі, натискаємо на кнопку «Сформувати», для того, щоб безпосередньо запустити сам процес формування даних (таблиці) для оборотної відомості по рахунках та Головної книги, хід виконання якого відображається на індикаторі у верхній частині форми.

Після закінчення процесу формування даних, користувач одразу може переглянути на екрані, у вікні попереднього перегляду, сформовану Головну книгу за вказаний місяць, натиснувши для цього відповідну кнопку. Головна книга може бути надрукована як у скороченому, так і у звичайному варіантах. В скороченому варіанті Головної книги на сторінці відображаються лише балансові рахунки з субрахунками, окремо по дебету і кредиту сальдо на початок, обороти з відповідними кореспондуючими рахунками, сальдо на кінець та місце для приміток. В звичайному варіанті Головної книги на сторінці також присутні графи для додаткових оборотів та сальдо після уточнення.

Кнопка «Оборотна відомість по рахунках» відкриває на екрані друковану форму скороченої оборотної відомості за місяць, що містить перелік загальних підсумкових сум по сальдо та оборотах по дебету і кредиту по всіх рахунках, усередині якого відображаються аналогічні підсумки по відповідних субрахунках.

За допомоги кнопки «Аналітичні відомості» користувач має можливість переглянути на екрані, у вікні попереднього перегляду, аналітичні відомості по руху коштів на балансових рахунках за вказаний місяць. Ця відомість містить докладну інформацію по всіх рахунках, субрахунках та кожному визначеному об’єкту аналітичного обліку, таку як сальдо на початок місяця, загальна сума оборотів, сальдо на кінець, а також перелік окремих проводок по руху, в яких зазначені номер і дата документа, номер і дата підстави, кореспонденція (рахунок, аналітика, стаття), сума по проводці та деяка довідкова інформація (основний рахунок звіту, код матеріально-відповідальної особи та номер звіту).

На цій же формі користувач може встановити ознаку, яка закриває товарно-грошові звіти від коригування та забороняє переформування Головної книги та оборотної відомості по рахунках.

Облікові відомості

В цьому переліку згруповані пункти меню для формування та друку різноманітних відомостей, таких як аналітичної відомості по руху коштів на балансових рахунках, скороченої оборотної відомості по рахунках, оборотної відомості в розрізі аналітики першого рівня по рахунку, групування по рахунках, відомість товарообороту, відомість розрахунків з торговими партнерами, акт звірки розрахунків з постачальниками.

5.9.9.1. Оборотна відомості по рахунках (скорочена)

Даний модуль програми дозволяє переглянути на екрані скорочену оборотну відомість по рахунках, сформовану за вказаний місяць.

Спочатку роботи треба вказати, у полі на формі, рік, що повинен складатися з чотирьох цифр, вибрати з відповідного списку місяць та підрозділ. Далі потрібно натиснути кнопку «Сформувати», що призведе до оновлення даних у таблиці. Ця таблиця містить графи з кодами, найменуваннями та переліком підсумкових сум по субрахунках (сальдо на початок періоду по дебету та кредиту, обороти за вказаний період для дебету і кредиту та відповідне сальдо на кінець періоду). Якщо для якогось субрахунку в довіднику рахунків визначені субрахунки другого порядку, то дані по них відображаються нижче таких субрахунків. Нижче таблиці відображаються аналогічні підсумки по всіх рахунках.

На нижній панелі вікна розташована кнопка «Докладно», яка дозволяє переглянути на новій сторінці форми докладну інформацію по кожній окремій сумі для сальдо або кожній проводці по оборотах, що складають ті чи інші підсумкові суми по субрахунках. В цій довідковій інформації буде зазначений кореспондуючий рахунок, код та найменування партнера по аналітиці, стаття, номер і дата документа, сума по проводці, а також основний рахунок, код матеріально-відповідальної особи та номер того звіту, який містить дану проводку.

Для того, щоб роздрукувати скорочену оборотну відомість по рахунках за період на принтері або переглянути дану друковану форму у вікні попереднього перегляду, треба скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна.


Просмотров 418

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!