Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Відомість перевірки проводок по актах на списання товарівПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Даний програмний модуль призначений для перевірки сум сформованих по проводках з актів списання товарів або підсумкових сум по товарних рядках з відповідними загальними сумами по цих документах за будь-який вказаний період.

Для формування відомості необхідно лише вказати початок та кінець періоду, значення для яких користувач може обрати за допомогою календаря, який з'являться на екрані після натискання на кнопки, що розташовані праворуч від цих дат, вибрати з відповідного списку потрібний підрозділ та вказати код матеріально-відповідальної особи. Код МВО можна вибрати з довідника матеріально-відповідальних осіб за допомогою форми для вибору реквізитів, яка відкриваються на екрані при натисканні на кнопку, що розташована праворуч від поля для заведення цього коду.

Після цього одразу оновиться таблиця з переліком актів на списання, що містить такі графи: номер і дату акту, суму товару і суму тари по документах, суму товару і суму тари по товарних рядках, суму товару і суму тари по проводках, ознаку перевірки по документу («Ок» якщо суми між собою співпадають та «! ! !» якщо відрізняються). Програма одночасно враховує відхилення або між загальними сумами по документу та підсумковими сумами по товарних рядках, або між сумами по документу та сумами сформованих по них проводок, що визначається встановленням відповідної ознаки у групі залежних перемикачів. Вище таблиці, на формі, відображаються відповідні підсумкові суми для документів та проводок по всіх актах списання за обраний період. При формуванні відомості перевірки по товару враховуються лише ті проводки, для яких в кредиті присутній рахунок 282, а для тари – проводки з рахунком 284 у кредиті.

Для того, щоб роздрукувати сформовану відомість перевірки на принтері чи переглянути її друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна. В цій відомості будуть відображатися лише акти на списання ТМЦ, які мають відхилення між сумами по документах та сумами по товарних рядках чи проводках.

Інвентаризація

В цьому переліку згруповані пункти меню для проведення інвентаризації в магазині, а саме: формування інвентаризаційного опису, заведення фактичних залишків товарів в інвентаризаційний опис та друку результатів інвентаризації з порівнюючої відомості. В програмі “УКС-Маркет” передбачено декілька варіантів проведення інвентаризації. Найпростіший з них, наступний. Друкується інвентаризаційний опис, в який, під час проведення самої інвентаризації, проставляється фактична кількість товарів. Після чого ці дані заводяться у порівняльну відомість. Більш швидким є другий варіант, при якому члени комісії “вручну” складають декілька інвентаризаційних описів по окремих відділах чи секціях прилавків, вказуючи в них код артикулу, найменування, ціну та фактичну кількість товарів. Далі можна окремо завести всі ці інвентаризаційні описи, і вже з них перенести фактичні залишки товарів у порівняльну відомість. Найбільш актуальним є третій варіант, при якому використовуються термінали збору даних. Спочатку в термінали записується весь необхідний перелік товарів, потім за допомогою цих пристроїв сканується штрих-код товару та проставляється фактична кількість товару, після чого заведена інформація зчитується з терміналу в текстовий файл. Далі, на підставі зчитаних даних автоматично формуються декілька інвентаризаційних описів по фактичних залишках товарів (окремо по кожному терміналу або по відділу). На основі цих даних також формується порівняльна відомість.

Інвентаризаційний опис

Даний програмний модуль дозволяє сформувати інвентаризаційний опис на дату інвентаризації по матеріально-відповідальній особі.

Для формування такої відомості необхідно вибрати дату інвентаризації з переліку всіх дат, по яких заведені чи створені залишки товарів після формування оборотної відомості, вибрати з відповідного списку потрібний підрозділ та вказати код матеріально-відповідальної особи. Дату інвентаризації та код МВО можна вибрати за допомогою стандартного вікна для вибору реквізитів, що відкривається на екрані при натисканні на кнопки, що знаходяться праворуч від поля для заведення цих реквізитів.

Для формування інвентаризаційного опису необхідно натиснути на кнопку «Сформувати», після чого оновляться дані в таблиці з переліком товарів, яка містить такі реквізити: код артикулу, найменування товару, одиниця виміру, роздрібна ціна, кількість і сума. Сума по кожному товару в інвентаризаційному описі може дорівнювати сумі документального залишку, який був отриманий після формуванні оборотної відомості, або може бути розрахований в залежності від залишку по кількості та ціни, що діяла на дату інвентаризації. Це визначається встановленням позначки “Розраховувати суму залишків” перед формуванням інвентаризаційного опису. Нижче таблиці відображаються підсумкові суми як по самих документальних залишках, так і по самому сформованому опису.

Щоб роздрукувати інвентаризаційний опис на принтері чи переглянути його друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна. Інвентаризаційний опис можна надрукувати без документальних залишків, для чого необхідно встановити відповідну позначку на формі.

Порівняльна відомість

Цей модуль дозволяє на підставі сформованого інвентаризаційного опису товарів завести в базу даних фактичні залишки товарів по маркету на дату інвентаризації та одержати порівняльну відомість.

Для виконання даної процедури необхідно вибрати дату інвентаризації з переліку всіх дат, по яких існують інвентаризаційні описи, вибрати з відповідного списку потрібний підрозділ та вказати код матеріально-відповідальної особи. Дату інвентаризації та код МВО можна вибрати за допомогою стандартного вікна для вибору реквізитів, що відкривається на екрані при натисканні на кнопки, що знаходяться праворуч від поля для заведення цих реквізитів.

Фактичну кількість залишків ТМЦ заводять в таблицю з переліком товарів, яка містить такі графи: код артикулу, найменування товару, одиниця виміру, роздрібна ціна, кількість та сума по документальному залишку, фактична кількість і сума по залишку, кількість і сума нестачі, кількість і сума надлишків. Нижче відображаються підсумкові суми по всьому переліку товарів.За допомогою спеціальних кнопок на нижній панелі вікна можна відсортувати кожну графу таблиці в порядку зростання чи зменшення їх значень. Для швидкого пошуку потрібного товару у порівняльній відомості по коду артикулу чи штрих-коду можна скористатися відповідними кнопками, які розташовані праворуч від полів для заведення цих кодів.

Після заведення фактичної кількості, необхідно поновити фактичні залишки на дату інвентаризації для обраної матеріально-відповідальної особи. Для цього можна або просто натиснути на кнопку «Поновити залишки», щоб замінити на дату інвентаризації залишки по товарах, які були одержані під час формування оборотної відомості, на заведені фактичні залишки з поточної порівняльної відомості, або можна скористатися кнопкою «Сформувати акти», при натисканні на яку будуть створені дві накладні (прибуткова для надлишків та видаткова для нестач), також на дату інвентаризації.

Зверніть увагу, що не можна виконувати одразу ці дві операції, так як це може призвести до подвоєння залишків по товарах. Потрібно обмежитися лише одним варіантом.

Також слід зауважити, що після формування актів по нестачах та надлишках, коригування даних по інвентаризації буде вже неможливим. Кнопка “Порівняння залишків та відомості” дозволяє одержати відомість розбіжностей між фактичними даними по інвентаризаційній відомості та залишками товарів після поновлення.

Для того, щоб роздрукувати порівняльну відомість по результатах інвентаризації на принтері чи переглянути її друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна. В цій відомості будуть відображатися лише товари, для яких була зафіксована нестача або надлишки.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 475

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!