Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Реєстр актів списання товарівПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Даний програмний модуль призначений для перегляду та друку реєстрів заведених актів на списання товарів за будь-який вказаний період.

Для формування реєстру необхідно вказати початок та кінець періоду, значення для яких користувач може обрати за допомогою календаря, який з'являться на екрані після натискання на кнопки, що розташовані праворуч від цих дат, вибрати з відповідного списку потрібний підрозділ, та вказати код матеріально-відповідальної особи. Код МВО можна вибрати з довідника матеріально-відповідальних осіб за допомогою форми для вибору реквізитів, яка відкриваються на екрані при натисканні на кнопку, що розташована праворуч від поля для заведення цього коду.

Після виконання цих дій відразу оновиться таблиця з переліком актів на списання, що містить такі графи: номер і дату акту, суму товару по роздрібних цінах, суму тари по роздрібних цінах, номер товарного звіту, до якого включені ці документи, ознаку сформованих проводок по документу («так» чи «ні»). Вище таблиці, на формі, відображаються підсумкові суми по всіх актах на списання товарів за обраний період. Якщо встановити позначку “Показувати коментар та ознаку документа”, то в таблиці з'являться ще дві графи, в яких буде відображатися заведена користувачем додаткова інформація у коментар по акту та вказана ознака документа.

За допомогою списку “Ознака документа” у верхній частині вікна, в таблиці можна залишити лише акти списання з обраною ознакою, а на формі будуть відображатися підсумкові суми по документах тільки з цією ознакою. Якщо двічі клацнути “мишкою” по будь-якому рядку в таблиці, то на екрані відкриється вікно для заведення актів на списання товарів, в якому можна переглянути всі товарні позиції по обраному документу.

Для того, щоб роздрукувати сформований реєстр актів списання на принтері чи переглянути його друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна.

Реєстр товарних звітів

Цей модуль програми призначений для перегляду та друку реєстрів сформованих товарних звітів за будь-який вказаний період.

Спочатку роботи необхідно вказати, у полі на формі, рік, що повинен задаватися чотирма цифрами, вибрати з відповідного списку потрібний підрозділ, та вказати код матеріально-відповідальної особи. Код МВО можна вибрати з довідника матеріально-відповідальних осіб за допомогою форми для вибору реквізитів, яка відкриваються на екрані при натисканні на кнопку, що розташована праворуч від поля для заведення цього коду.

Для формування нового реєстру натискаємо на кнопку «Новий». Програма чистить усі поля на формі та встановлює курсор на поле для заведення номеру реєстру. Нумерація реєстрів відбувається автоматично, шляхом збільшення максимального існуючого номеру на одиницю. Номер повинен бути унікальним цілим числом у діапазоні від 1 до 9999. Далі, вказуємо дати для початку та кінця періоду, значення яких користувач може обрати за допомогою календаря, який з’являється на екрані при натисканні на відповідні кнопки, що розташовані праворуч від цих дат.

Далі натискаємо на кнопку «Включити» щоб оновити таблицю з переліком товарних звітів, яка містить такі графи: номер і дата звіту, сальдо на початок звіту, сума надходження, сума вибуття та сальдо на кінець звіту, окремо по товару і тарі. Вище таблиці, на формі, відображаються підсумкові суми по всіх товарних звітах та їх кількість за обраний період.

Кнопка «Знищити» - знищує поточний реєстр товарних звітів, при натисканні на кнопку «Проглянути» на екран викликається таблиця з переліком всіх створених за вказаний рік реєстрів.

Для того, щоб роздрукувати реєстр товарних звітів на принтері чи переглянути його друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна.

Заведення залишків товарів

Даний модуль програми призначений для заведення залишків товарів по матеріально-відповідальних особах на обрану дату.

Спочатку роботи необхідно вказати, у полі на формі, дату заведення залишків, вибрати з відповідного списку потрібний підрозділ, та вказати код матеріально-відповідальної особи, по якій ці залишки заводяться. Цю дату користувач може вказати “вручну”, або вибрати потрібні значення за допомогою календаря, який з’являється на екрані при натисканні на відповідну кнопку, що розташована праворуч від цієї дати. Код МВО можна вибрати з довідника матеріально-відповідальних осіб за допомогою стандартної форми для вибору реквізитів, яка відкриваються на екрані при натисканні на кнопку, що знаходиться праворуч від поля для заведення цього коду.

Нижче, на формі, розташована таблиця з переліком залишків товарів, яка містить наступні графи: код артикулу, найменування товару, одиниця виміру, роздрібна ціна, кількість та сума по залишку. Безпосередньо, при заведенні залишків користувач вказує лише код артикулу (після чого програма сама проставляє найменування, одиницю виміру і ціну товару) та заводить кількість по залишку. Таким чином, всі ці дані товари обов'язково повинні існувати в довіднику товарів. Вище таблиці відображаються підсумкові суми по кількості та сумі по всіх залишках на обрану дату, окремо по товару і тарі, які автоматично перераховуються після переходу курсору на інший рядок таблиці. В даній програмі до тари відносяться усі товари, які мають значення для номенклатурного номеру більше ніж 990000. Для знищення непотрібних рядків в даній таблиці, можна скористатися навігатором на нижній панелі вікна.

За допомогою структурного дерева в лівій частині форми з переліком товарних (асортиментних) груп, в таблиці можна залишити лише товари з обраної групи, а на формі будуть відображатися підсумкові суми тільки по цій групі.

Для того, щоб роздрукувати залишки товарів по обраній матеріально-відповідальній особі на принтері чи переглянути його друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна. Залишки будуть згруповані по окремих товарних (асортиментних) групах, з підсумками по кожній з них, та з загальними сумами по товару і тарі.

Картка товару

Даний програмний модуль призначений для перегляду та друку карток товарів, яка динамічно розраховується на вказану користувачем дату.Для одержання карток товарів необхідно спочатку вказати дату вхідних залишків, від якої буде відслідковуватися рух товарів, кінцеву дату періоду, вибрати з відповідного списку потрібний підрозділ, та вказати код матеріально-відповідальної особи. Початок періоду можна вибрати з переліку дат, на які заведені чи сформовані залишки. Кінець періоду з календаря, а код МВО з довідника матеріально-відповідальних осіб за допомогою стандартного вікна для вибору реквізитів, що відкриваються на екрані при натисканні на кнопки, що знаходяться праворуч від поля для заведення цих реквізитів.

Для безпосереднього формування карток товару необхідно натиснути на кнопку «Актуалізація». В виконанні цього процесу враховуються всі документи (накладні чи акти) від початку періоду і до вказаної кінцевої дати. Після закінчення актуалізації карток товару, на формі відображається інформація по самому першому товару у переліку, а саме: код артикулу, найменування товару, одиниця виміру, роздрібна ціна, штрих-код, залишок даного товару на початок періоду, загальні підсумки по надходженню і вибуттю та залишок на кінцеву дату, окремо по кількості та сумах. Нижче розташована таблиця з переліком всіх документів по руху даного товару, яка містить наступні графи: дата і номер документу, найменування постачальника (одержувача), тип документа, ціна, кількість, сума по надходженню та вибуттю.

Для того, щоб знайти потрібну картку товару, можна скористатися навігатором на нижній панелі вікна, або натиснути кнопку «Перелік», після чого на екрані відкриється стандартне вікно для вибору реквізитів з переліком всіх товарів по обраній матеріально-відповідальній особі. Для швидкого пошуку потрібного товар в таблиці, можна скористатися панеллю фільтра, яка містить список з найменуванням реквізитів для картки товарів та поле для заведення текстового фрагменту, що дозволяє відображати лише записи з вказаним фрагментом в обраному реквізиті.

За допомогою списку з переліком товарних груп, на екрані можна переглядати картки товарів лише для обраної товарної групи, що дозволяє більш швидко відкрити потрібну картку. Кнопка «Зчитати дані» викликає вже знайому форму для зчитування даних про продаж товарів з касового сервера (контролера електронних касових апаратів CashDrive).

Щоб роздрукувати поточну картку товару на принтері, чи переглянути її друковану форму у вікні попереднього перегляду на екрані, потрібно скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна.

Відомості

В цьому переліку згруповані пункти меню для формування оборотної відомості по товарах, оборотної відомості по постачальниках, відомостей звірок проводок по заведених первинних документів, а саме - прибуткових та видаткових накладних, актів переоцінки та списання товарів.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 455

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!