Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Виписка актів переоцінки товарівДаний програмний модуль призначений для виписки актів переоцінки товарів по магазину при змінах облікової роздрібної ціни.

Спочатку необхідно вказати у полі, на формі, рік, що повинен задаватися чотирма цифрами, вибрати з відповідних списків місяць і підрозділ та вказати код матеріально-відповідальної особи. Код МВО можна вибрати з довідника матеріально-відповідальних осіб за допомогою стандартної форми для вибору реквізитів, яка відкриваються на екрані при натисканні на кнопку, що розташована праворуч від поля для заведення цього коду.

Для формування нового акту переоцінки товарів треба натиснути на кнопку «Новий акт». Програма чистить поля на формі та встановлює курсор на поле для заведення номеру акту. В поле для дати акту додається поточна дата. Нумерація актів відбувається автоматично, шляхом збільшення на одиницю номеру останнього заведеного акту (кожний рік нумерація актів переоцінки починається з 1). Номер повинен бути унікальним цілим числом у діапазоні від 1 до 999999. Далі, необхідно вибрати зі списку торгову операцію, та в разі потреби, занести в коментар деяку додаткову інформацію чи вибрати для поточного акту ознаку документа з відповідного списку (ці ознаки можна визначити самостійно, скориставшись для цього кнопкою “Перелік ознак”). Дату акту можна заводити “вручну”, або вибрати потрібне значення за допомогою календаря, який з’являється на екрані при натисканні на кнопку, що розташована праворуч від цієї дати. Загальні суми товарів до переоцінки та після переоцінки, суми уцінки чи дооцінки по акту автоматично перераховуються при додаванні рядків в перелік товарів.

Перелік товарів для акту переоцінки ТМЦ заводиться в таблицю, яка містить такі графи: порядковий номер рядка, код артикулу, найменування товару, одиницю виміру, ціну облікову, оперативний залишок товару та суму до переоцінки, код артикулу, найменування товару, ціну та суму після переоцінки (можна переоцінити товар на інший артикул, для чого необхідно встановити відповідну позначку).

Потрібний код артикулу можна вибрати за допомогою вікна для вибору товарів з переліку, яке відкривається на екрані при натисканні на кнопку з трьома крапками, що з’являється у відповідній графі таблиці в режимі редагування, або просто двічі клацнути по цій графі «мишкою». Вікно вибору містить власну таблицю з переліком всіх товарів для обраної товарної чи асортиментної групи (необхідну товарну групу можна вибрати за допомогою структурного дерева в лівій частині вікна), по яких існують залишки. В цій таблиці користувач повинен по черзі відшукати всі товари, що мають бути переоцінені, та для кожного з них вказати нову ціну. Як тільки для потрібних товарів, з обраної товарної групи, будуть вказані необхідні нові ціни, користувач повинен натиснути на кнопку «Занести до документу», щоб усі ці товари попали в поточний акт. Для швидкого пошуку потрібних товарів в цьому переліку, можна скористатися фільтром, для чого спочатку необхідно вибрати зі списку реквізит, до якого буде застосовуватися фільтр, а потім вже вказати сам текстовий фрагмент для фільтру (при цьому в таблиці будуть відображатися лише записи, що містять вказаний фрагмент в обраному реквізиті).

Після закриття вікна для вибору товарів з переліку, або при переході курсору на наступний рядок таблиці, програма автоматично перераховує загальні суми товарів до та після переоцінки. Для знищення непотрібних рядків в даній таблиці, можна скористатися навігатором на нижній панелі вікна.

Кнопка «Реквізити товару» відкриває на екрані спеціальне вікно для коригування реквізитів поточного запису в таблиці, за допомогою якого можна змінити їх значення в довіднику товарів. Кнопка «Поновити довідник товарів» на нижній панелі вікна автоматично поновлює в довіднику товарів вказану нову роздрібну ціну для кожного товару з акта. Дві спеціальні кнопки, що розташовані поруч, дозволяють переміщати поточний рядок в документі вверх чи вниз в потрібному порядку. За допомогою кнопки “Друк цінників” можна одразу надрукувати цінники з новою ціною для всіх товарів з поточного акту. Тип цінника можна вибрати з відповідного списку на формі.

Кнопка «Знищити» дозволяє знищити поточний акт переоцінки. При натисканні на кнопку «Проглянути» на екрані з’являється таблиця з переліком усіх заведених, за вказаний місяць, актів переоцінки по обраній матеріально-відповідальній особі. Для швидкого пошуку потрібного акту в таблиці, можна скористатися панеллю фільтра, яка містить список з найменуванням реквізитів акту та поле для заведення текстового фрагменту, що дозволяє відображати лише записи з вказаним фрагментом в обраному реквізиті. Поруч з цими кнопками на формі розташований навігатор, який дозволяє в межах обраного місяця та матеріально-відповідальної особи переміщатися з одного акту до іншого.

Після заведення всього переліку товарів по акту переоцінки, користувач повинен сформувати по ньому проводки. Для чого потрібно натиснути на кнопку «Сформувати проводки», та одразу можна переглянути їх за допомогою кнопки «Перегляд проводок». В залежності від вказаної торгової операції, на новій сторінці, в таблиці, з’являється перелік проводок. Таблиця має наступні графи: порядковий номер, рахунок, код аналітики та стаття для дебету, рахунок, код аналітики та стаття для кредиту, сума та ознака довідкової проводки. Всі реквізити у проводках можна скоригувати або “вручну”, або вибрати необхідні значення за допомогою форм для вибору реквізитів (рахунків, статей чи партнерів), які відкриваються на екрані при натисканні на кнопки з трьома крапками, що з’являються у відповідних графах таблиці в режимі редагування (ці форми також можна визвати двічі клацнувши «мишкою» по потрібній графі). Для того, щоб після перегляду проводок повернутися до заведення нового акту переоцінки, необхідно натиснути на кнопку «Назад».

Якщо акт переоцінки товарів був включений до товарного звіту, то поля для заведення реквізитів цього документу будуть неактивними (на екрані відображаються світло-сірим кольором), що виключає внесення змін до даного акту. Кнопка «Відмінити проведення» дозволяє тимчасово виключити поточний акт з відповідного звіту (при цьому поля на формі знову стануть активними), користувач може зробити необхідні коригування, а потім за допомогою кнопки «Провести документ» повторно включити цей акт в товарний звіт.

Для актів переоцінки товарів можна передбачити декілька друкованих форм, які користувач зможе обирати з власного списку, і самостійно змінювати їх за допомогою редактору макетів друкованих документів, що з’являється на екрані при натисканні кнопки «Редагування макетів документів» на панелі інструментів головного вікна, або при виборі аналогічного пункту в меню „Файл”.

Для того, щоб роздрукувати поточний акт переоцінки на принтері чи переглянути його друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна.


Просмотров 523

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!