Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Формування реєстру роздрібних цінПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Даний програмний модуль призначений для формування реєстрів роздрібних цін, в яких буде відображена роздрібна ціна товарів з урахуванням ціни постачальника, транспортно-заготівельних витрат та націнки. Реєстр роздрібних цін є документом, що обґрунтовує роздрібні ціни в маркеті.

Спочатку необхідно вказати в полі, на формі, рік, що повинен задаватися чотирма цифрами, вибрати з відповідних списків місяць, день та підрозділ. Для формування нового реєстру треба натиснути на кнопку «Новий реєстр». Програма чистить поля на формі та встановлює курсор на поле для заведення номеру реєстру. Нумерація реєстрів відбувається автоматично, шляхом збільшення на одиницю номеру останнього заведеного реєстру (кожний рік нумерація реєстрів починається з 1). Номер повинен бути унікальним цілим числом у діапазоні від 1 до 999999. Далі необхідно вказати код постачальника (найменування програма проставляє самостійно), номер і дату накладної постачальника. Цю дату можна завести “вручну”, або вибрати потрібне значення за допомогою календаря, який з’являється на екрані при натисканні на кнопки, що розташована праворуч від цієї дати. Необхідного постачальника також можна вибрати з переліку за допомогою стандартного вікна для вибору партнерів, яке відкривається при натисканні на відповідну кнопку, що розташоване праворуч від поля для заведення даного реквізиту (при цьому можна дуже швидко знайти потрібного постачальника, вказавши лише невеликий фрагмент його назви у полі для пошуку).

Нижче розташована таблиця з переліком товарів по даному реєстру. Ця таблиця містить такі графи: порядковий номер запису, штрих-код, код артикулу, найменування товару, одиницю виміру, кількість, ціна постачання та сума за цінами постачальника, бажаний відсоток націнки, сума націнки на одиницю товару, сума ПДВ на одиницю товару, роздрібна ціна та дата виготовлення цього товару.

При заведенні штучного товару у реєстр, спочатку необхідно вказати порядковий номер запису, а потім, у відповідну графу таблиці, за допомогою сканера, зчитується штрих-код. Якщо товар з таким штрих-кодом існує в довіднику товарів, то програма автоматично проставляє всі його реквізити в таблиці, і користувачу потрібно вказати лише кількість постачання, що значиться по накладній постачальника. В іншому випадку, на екрані з'являється вікно для заведення нового товару, в якому спочатку необхідно вибрати в структурному дереві товарну групу, до якої належить цей товар, а потім натиснути кнопку “Новий артикул”. Програма автоматично сформує код артикулу для нового товару в обраній товарній групі, і далі користувач повинен вказати значення для всіх інших реквізитів по цьому товару, що визначені в довіднику товарів. Щоб заведені значення для нового товару збереглися у базі даних, обов’язково, після заведення треба натиснути на кнопку “Записати”, після чого поточне вікно закривається, і програма запропонує вказати кількість постачання даного товару.

При заведенні у реєстр вагового товару, потрібний код артикулу можна вибрати за допомогою спеціального вікна для вибору товарів з переліку, яке відкривається на екрані при натисканні на кнопку з трьома крапками у відповідній графі таблиці, в режимі редагування, або двічі клацнути по цій графі «мишкою». Вікно вибору містить власну таблицю з переліком всіх товарів для обраної товарної групи (необхідну товарну групу можна вибрати за допомогою структурного дерева, розташованого у лівій частині вікна), що визначені в довіднику товарів. В цій таблиці користувач повинен по черзі відшукати всі товари, які перелічені у накладній постачальника, та для кожного з них вказати потрібну кількість, після чого необхідно натиснути на кнопку «Занести до документу», щоб усі вибрані товари попали в поточний реєстр роздрібних цін. Для швидкого пошуку потрібних товарів в переліку, можна скористатися фільтром, для чого спочатку необхідно вибрати зі списку реквізит, до якого буде застосовуватися фільтр, а потім вже вказати сам текстовий фрагмент для фільтру (при цьому в таблиці будуть відображатися лише записи, що містять вказаний фрагмент в обраному реквізиті). Якщо якогось товару немає в переліку товарів, його можна одразу додати в цей перелік, натиснувши для цього кнопку «Новий артикул». При цьому у вікні відкриється панель з усіма реквізитами, які визначені у довіднику товарів. Програма також автоматично сформує код артикулу для нового товару, в обраній товарній групі, а користувач повинен вказати значення для всіх інших необхідних реквізитів. Щоб заведені значення, для нового товару, збереглися у базі даних, обов’язково треба натиснути на кнопку «Записати», а сам цей товар з’явиться у самому кінці таблиці з переліком товарів. У вікні для вибору товарів присутня кнопка «Докладно», що дозволяє відкоригувати, у переліку для поточного товару, значення для усіх реквізитів, що визначені у довіднику товарів (як правило це буде ціна постачання, в тому випадку, коли вона не відповідає ціні у накладній постачальника), та кнопка «Знищити артикул», яка не тільки вилучає поточний рядок з переліку товарів у таблиці, але і знищує цей товар у відповідному довіднику.

При закритті вікна, для вибору товарів з переліку, або при переході курсору на наступний рядок таблиці, програма автоматично перераховує загальну суму товарів за цінами постачальника та за роздрібними цінами по всьому реєстру. Для знищення непотрібних рядків в даній таблиці, можна скористатися навігатором на нижній панелі вікна.

Кнопка «Знищити» видаляє поточний реєстр роздрібних цін. При натисканні на кнопку «Перегляд» на екрані з’являється таблиця з переліком, заведених за вказаний рік та місяць, реєстрів по обраному підрозділу. Поруч з цими кнопками на формі розташований навігатор, який дозволяє в межах обраної дати переходити з одного реєстру до іншого.

Кнопка «Реквізити товарів» відкриває на екрані спеціальне вікно, за допомогою якого можна змінити будь-який реквізит товару у довіднику. Кнопка «Поновити довідник товарів» на нижній панелі вікна автоматично поновлює в довіднику товарів всі вказані в таблиці реквізити для кожного рядка з реєстру, а у реквізиті «Реєстр цін» автоматично проставляє номер поточного реєстру. За допомогою спеціальних кнопок, що розташовані поруч, можна перемістити поточний рядок в документі вверх чи вниз, щоб порядок товарних рядків співпадав з таким самим порядком товарів, що є у накладній постачальника.

Формування реєстру роздрібних цін можна суттєво прискорити, якщо використовувати для оприбуткування товарів термінал збору даних. Для цього, спочатку в цей термінал з довідника треба записати всі товари, потім, при прийманні товару від постачальника, занести в термінал збору даних номер його накладної. Далі, по кожній товарній позиції, з цього документу, скануємо штрих-код та проставляємо кількість постачання і порядковий номер рядка у накладній постачальника. Таким чином, можна послідовно прийняти товар по декільком накладним, після чого зчитати заведену в термінал інформацію у текстовий файл. Далі, за допомогою спеціальної кнопки вибираємо цей текстовий файл, і натискаємо кнопку “Дані з ТСД”. На екрані відкривається вікно, в якому користувач може обрати, за власним номером, необхідну накладну постачальника, та натиснути на кнопку “Ок” для перенесення товарних рядків з текстового файлу у реєстр. Для рядків зі штрих-кодами, в яких відсутні найменування товарів, за допомогою кнопки “Новий артикул”, можна довести нові артикули в довідник товарів. Для інших товарів, в разі необхідності, потрібно лише скорегувати ціни постачальника та роздрібну.Для реєстрів роздрібних цін передбачена друкована форма, яка може самостійно змінюватися користувачем за допомогою редактору макетів друкованих документів, що з’являється на екрані при натисканні кнопки «Редагування макетів документів» на панелі інструментів головного вікна, або при виборі аналогічного пункту в меню „Файл”.

Щоб роздрукувати поточний реєстр на принтері чи переглянути його друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 567

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!