Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Довідник розрахункових місцьПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Цей модуль програми призначений для формування довідника розрахункових (касових) місць, який використовується для обліку реалізації товарів через каси.

Для доповнення новим записом можна скористатися відповідною кнопкою навігатора на нижній панелі вікна (це призведе до вставки нового пустого рядка в таблиці на екранній формі), або за допомогою стрілок чи клавіш {PGUP} і {PGDN}, або того ж самого навігатора, перейти на останній запис довідника, а далі натиснути стрілку вниз на клавіатурі. Це приводить до вставки нового рядка вже в кінці таблиці.

Цей довідник має наступні реквізити: код каси, коментар, підрозділ та матеріально-відповідальну особу, що обслуговує цю касу. Код каси має бути цілим числом в діапазоні від 1 до 9999 і не повинен повторюватися. Кожне заведене значення реквізиту підтверджуйте натисканням на клавішу {ENTER}. При цьому курсор буде переміщатися на наступну графу в таблиці, а для останньої графи, переміститься на новий рядок, зберігаючи тим самим весь запис в базі даних. Потрібний підрозділ можна вибрати зі списку у відповідній графі таблиці. Для того, щоб вказати необхідну матеріально-відповідальну особу, треба натиснути на кнопку з трьома крапками, яка з’являється у відповідній графі таблиці в режимі редагування даних, чи двічі клацнути лівою кнопкою «миші» по цій графі. З переліку, що відкриється на екрані у новому вікні, треба вибрати потрібну матеріально-відповідальну особу.

Довідник електронних ваг

Даний програмний модуль призначений для формування довідника електронних ваг, що використовуються в маркеті, та на які необхідно передавати перелік вагових товарів для друку штрих-етикеток.

Для вставки нового запису можна скористатися відповідною кнопкою навігатора на нижній панелі вікна (це призведе до вставки нового пустого рядка в таблиці на екранній формі), або за допомогою того самого навігатора перейти на останній запис довідника та натиснути стрілку вниз на клавіатурі. Це приводить до вставки нового рядка вже в кінці таблиці.

Для даного довідника визначені наступні реквізити: № ваг, додатковий коментар для них, підрозділ та відділ, які ці ваги обслуговують, марка ваг, ІР-адреса вагабо номер СОМ-порта комп'ютера, до якого дані ваги під'єднані, номер ТСР-порта або швидкість передачі даних по СОМ-порту та тайм-аут (проміжок часу у мілісекундах через який на ваги будуть відсилатися дані по кожному товару). Код ваг має бути цілим числом в діапазоні від 1 до 9999, та не повинен повторюватися. Кожне заведене значення реквізиту підтверджуйте натисканням на клавішу {ENTER}. При цьому курсор буде переміщатися на наступну графу в таблиці, а для останньої графи навіть на новий рядок, зберігаючи тим самим весь запис в базі даних. Значення таких реквізитів, як підрозділ, відділ, марка ваг або швидкість передачі даних по СОМ-порту, можна вибрати з власних списків у відповідних графах таблиці.

Довідник скорочень

Цей модуль призначений для формування довідника скорочень, який використовується програмою для автоматичного формування скороченої назви товару при заведенні його у довідник, коли будь-якому слову з повного найменування товару можна призначити відповідне скорочення в короткій назві, наприклад, «Цукерки» - «Ц-ки».

Сам цей довідник представлений у вигляді таблиці, що має всього дві графи: повна назва товару, та його скорочення. Для вставки нового запису можна скористатися відповідною кнопкою навігатора на нижній панелі вікна (це призведе до вставки нового пустого рядка в таблиці на екранній формі), або за допомогою того самого навігатора перейти на останній запис довідника, та натиснути стрілку вниз на клавіатурі. Це приводить до вставки нового рядка вже в кінці таблиці. Кожне заведене значення треба підтверджувати натисканням на клавішу {ENTER}. При цьому курсор буде переміщатися на наступну графу в таблиці, а для останньої графи переміститься на новий рядок, зберігаючи тим самим весь запис в базі даних.

Довідник рахунків

Цей модуль програми використовують для заведення та редагування довідника рахунків. Всі господарські операції на підприємстві, оформляються первинними документами, а інформація, що міститься у них, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку шляхом їх подвійного запису на відповідних рахунках. Перелік рахунків, схема реєстрації та кореспонденція рахунків встановлені Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (затверджено наказом МФ України від 30.11.99 № 291). Виходячи зі специфіки роботи конкретного підприємства, складається довідник рахунків. Замовнику, з комплексом програм вже надається повністю сформований базовий довідник рахунків, який, при необхідності, в процесі роботи, може поповнюватися користувачем. Довідник є єдиним для всіх підрозділів.

Для довідника рахунків визначені наступні реквізити: код та найменування рахунку (субрахунку); тип рахунка (може бути активним, пасивним чи активно-пасивним), ознака групування інформації по рахунках при формуванні Головної книги (дані можуть бути згруповані по рахунку чи по субрахунку); ознака для накопичення оборотів з початку року по рахунку та їх відображення в Головній книзі та аналітичних відомостях (можуть друкуватися чи не друкуватися); ознака згорнутого сальдо по рахунку (встановлюється лише для активно-пасивних рахунків); три рівня для об’єктів аналітичного обліку (в якості об’єктів аналітичного обліку можуть виступати партнери, матеріально-відповідальні особи, розрахункові рахунки, каси підприємства, співробітники, статті витрат-доходів, номер звіту чи номер документа); ознака позабалансового рахунку; ознака можливого внутрішнього переміщення коштів по рахунку; ознака про ведення кількісного обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) по рахунку; ознака про ведення кількісного обліку по середньозважених цінах.

В довіднику використовуються такі специфічні поняття як рахунок (код якого складається лише з двох цифр), субрахунок (код складається з трьох цифр, причому перші дві цифри – це код відповідного рахунку), субрахунок другого порядку (код складається з чотирьох цифр, з яких перші три цифри вже код відповідного субрахунку).

Для того, щоб додати новий запис у довідник рахунків, необхідно натиснути на відповідну кнопку навігатора на нижній панелі вікна. Програма чистить усі поля на формі та встановлює курсор на поле для заведення рахунку. Код рахунку повинен бути унікальним цілим числом у діапазоні від 10 до 9999. При заведенні рахунку, який уже існує, на екрані з'являється відповідне повідомлення. При заведенні коду рахунку потрібно дотримуватися такого правила – субрахунок не може існувати без відповідного йому рахунку рахунку, а субрахунок другого порядку не може існувати без відповідного субрахунку.Далі, користувач послідовно вказує найменування рахунку, встановлює, за допомогою відповідних груп залежних перемикачів на екранній формі, тип рахунку, ознаку групування інформації для формування Головної книги та ознаку для накопичення оборотів з початку року. Наступний крок – визначення скільки рівнів аналітичного обліку буде мати даний рахунок, та для кожного рівня вибрати потрібні об’єкти аналітичного обліку з відповідних списків. Якщо якийсь рівень не буде використовуватися – вибирається зі списку значення «(немає)». При визначенні рівнів аналітичного обліку також необхідно дотримуватися деяких правил. По-перше, об’єкти аналітичного обліку на рівнях розташовуються в порядку зростання власних пріоритетів, а по-друге, не можна на декількох рівнях використовувати об’єкти з однаковими пріоритетами. Серед об’єктів аналітичного обліку найменший пріоритет (перший рівень аналітичного обліку) має стаття витрат-доходів; другий пріоритет (другий рівень аналітичного обліку) мають такі об’єкти: партнери, матеріально-відповідальні особи, розрахункові рахунки, каси підприємства, співробітники; третій пріоритет (третій рівень аналітичного обліку) має номер звіту, а четвертий (четвертий рівень аналітичного обліку) - номер документа. Інші ознаки для рахунку, такі як ознака згорнутого сальдо, ознака внутрішнього переміщення, ознака позабалансового рахунку, ознака про ведення кількісного обліку та ознака про ведення кількісного обліку по середньозважених цінах, вказуються шляхом встановлення чи зняття «галок» на відповідних незалежних перемикачах. Варто зауважити, що ознаку для групування інформації при формуванні Головної книги проставляється лише для рахунків, а ознака згорнутого сальдо буде активною тільки для активно-пасивних рахунків.

На формі поля для заведення коду та найменування рахунку зазвичай не доступні для редагування. Якщо є необхідність скорегувати код чи найменування рахунку, потрібно натиснути на кнопку, яка знаходиться праворуч від поля з найменуванням рахунку.

Для швидкого пошуку потрібного запису в довіднику рахунків, можна скористатися кнопкою «Проглянути». При цьому на екранній формі відображається таблиця з переліком усіх, визначених в довіднику рахунків, а над таблицею буде присутня панель фільтру. Ця панель містить список з найменуванням деяких реквізитів довідника та поле для заведення текстового фрагменту для фільтру. Якщо користувач вказавши якийсь фрагмент у цьому полі, то в таблиці будуть відображатися лише записи, що містять вказаний фрагмент в обраній графі зі списку. В таблиці не передбачена можливість для редагування значень реквізитів, тому щоб внести зміни в поточний запис, необхідно двічі клацнути по ньому «мишею», вікно автоматично перейде у режим форми.

Для того, щоб роздрукувати довідник на принтері чи переглянути друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна. Для закриття поточного вікна та збереження всіх останніх змін, натисніть на кнопку „Закрити”.

5.5.16. Довідник статей витрат (доходів)

Цей програмний модуль призначений для заведення та редагування довідника статей витрат (доходів), які можуть використовуватися як об’єкти аналітичного обліку для деяких рахунків. Довідник статей створюється як єдиний довідник відразу для всіх підрозділів.

Сам довідник відображається у вигляді дерева, вузли якого містять визначені самим користувачем групи статей витрат (доходів) на першому рівні та безпосередньо найменування статей на другому рівні. За допомогою кнопки «Нова група» в довіднику можна створити нову групу статей, яка додається в кінець дерева на першому рівні у вигляді «папки», а замість назви групи з’являється текс з трьома крапками. При цьому даний вузол автоматично переходить в режим редагування тексту (про це сигналізує чорна рамка навколо надпису), і користувач має можливість вказати потрібну назву групи. Аналогічно, кнопка «Нова стаття» дозволяє додавати нову статтю витрат (доходів) у вже існуючу папку, яку обов’язково перед тим необхідно вибрати. Програма автоматично формує коди для груп та статей по такому правилу: для групи береться ціле число виду «х00», де «х» - це порядковий номер групи в дереві, який починається з одиниці; код статті це так саме ціле число, яке складається з порядкового номеру групи «х» та двох цифр, що відповідають порядковому номеру статті в цій групі.

Для того, щоб вилучити вибрану групу чи статтю з довідника, скористайтеся кнопкою «Знищити». Аби скорегувати назву вже існуючої групи чи статті витрат (доходів), необхідно спочатку виділити потрібний рядок в дереві, клацнувши по ньому лівою кнопкою «миші», а потім ще раз клацнути по позначеному рядку – як тільки з’являється чорна рамка навколо надпису, значить вузол дерева перейшов в режим редагування тексту. Для виходу з режиму редагування тексту та запису змін в базу даних, треба натиснути на клавішу {ENTER}.

Роздрукувати довідник на принтері чи переглянути друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна за допомогою відповідних кнопок на панелі інструментів головного вікна, або натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна. Для закриття поточного вікна треба натиснути на кнопку „Закрити”.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 397

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!