Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства за системою узагальнюючих та часткових показниківВступ

1. Поняття фінансової стійкості підприємства та значення її аналізу для фінансово-господарської діяльності підприємства.

2. Методичний інструментарій аналізу фінансової стійкості підприємства.

3. Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи.

4. Аналіз фінансової стійкості за системою абсолютних показників.

5. Аналіз фінансової стійкості з використанням системи часткових показників.

6. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства та поліпшення його фінансового стану.

Висновки та пропозиції

Тема. Аналіз показників ефективності діяльності підприємства

Вступ

1. Значення, завдання та джерела аналізу ефективності діяльності підприємства.

2. Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи.

3. Аналіз ефективності використання майна підприємства.

4. Аналіз ефективності використання капіталу підприємства.

5. Аналіз прибутковості та рентабельності використання наявного економічного потенціалу підприємства.

6. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

Висновки і пропозиції

Тема. Граничний аналіз та оптимізація прибутку, витрат і обсягів виробництва

Вступ

1. Значення, завдання аналізу обсягів виробництва, прибутку і витрат та джерела його інформації.

2. Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи.

3. Аналіз та оцінка динаміки виробничої діяльності та витрат на виробництво продукції.

4. Аналіз прибутку та впливу факторів на нього.

5. Обґрунтування управлінських рішень на основі оптимізації обсягу виробництва, прибутку і витрат по системі "директ-костинг".

Висновки та пропозиції

Тема. Аналіз фінансового стану комерційного банку

Вступ

1. Значення та зміст фінансового аналізу комерційного банку

2. Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи.

3. Аналіз і оцінка капіталу та зобов'язань банку.4. Аналіз активів та ліквідності банку.

5. Шляхи покращання фінансового стану комерційного банку

Висновки і пропозиції

Тема. Аналіз кредитоспроможності суб’єкта господарювання.

Вступ

1. Значення, завдання та джерела аналізу кредитоспроможності підприємства.

2. Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи.

3. Аналіз кредитоспроможності підприємства за формалізованою системою критеріїв.

4. Оцінка якісних характеристик кредитоспроможності підприємства.

5. Шляхи підвищення кредитоспроможності підприємства.

Висновки і пропозиції

Тема. Факторний аналіз показників рентабельності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вступ

1. Сутність, значення та завдання факторного аналізу показників рентабельності фінансово-господарської діяльності підприємства.

2. Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи.

3. Аналіз і оцінка системи показників рентабельності підприємства.

4. Факторні моделі оцінки кількісного впливу факторів на рентабельність підприємства.

5. Використання результатів факторного аналізу показників рентабельності у фінансово-господарській діяльності підприємства.

Висновки і пропозиції

 

 

Додаток А

Зразок завдання на курсову роботу

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»Кафедра фінансів

 

Завдання

До виконання курсової роботи

з дисципліни «Фінансовий аналіз»

видане студенту ______________________________групи__________

на тему №___ _____________________________________________, що виконується на матеріалах_________________________________

(назва підприємства)

Дата видачі завдання __________.

Дата здачі курсової роботи ________

Етапи та строки виконання:

Етапи Строки виконання Фактичне виконання (дата, підпис керівника)
Вступ (4%)    
1. Теоретичні аспекти проблеми дослідження (20%)    
2. Характеристика фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства (20%)    
3. Аналіз і оцінка проблем дослідження на підприємстві (20%)    
4. Напрями вдосконалення механізму реалізації досліджуваної проблеми (25%)      
Висновки (5%)    
Список використаної літератури (3%)    
Додатки (3%)    
Подання курсової роботи (100%)    

 

Студент:________________________ _________________________

Підпис ПІБ

Керівник курсової роботи:______________ ____________________

Підпис ПІБ

Додаток Б

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи


Просмотров 373

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!