Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 5. Захист прав інтелектуальної власностіСистема захисту прав інтелектуальної власності і її призначення. Причини, що приводять до порушення прав. Призначення системи захисту прав інтелектуальної власності.

Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності. Дії, що порушують права власників об'єктів промислової власності. Основні порушення прав на об'єкти авторського права і суміжних прав.

Категорії спорів. Суперечки про визнання (невизнання) результату інтелектуальної діяльності об'єктом інтелектуальної власності. Суперечки, що стосуються порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності. Юрисдикційна форма захисту. Неюрисдикційна форма захисту. Види порушення прав, що розглядаються в адміністративно-правовому порядку. Захист прав інтелектуальної власності у відповідності до кодексу України про адміністративні правопорушення. Захист від недобросовісної конкуренції Захист прав при переміщенні через митний кордон України контрафактних товарів.

Цивільно-правовий порядок захисту прав. Порядок захисту порушених прав, встановлений кримінальним законодавством.

Відповідальність за порушення прав, що передбачена Кримінальним кодексом України.

Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди ТRІРS. Угода ТRІРS як одна з угод Світової організації торгівлі. Основні вимоги Угоди ТRІРS щодо захисту прав інтелектуальної власності за порушення прав інтелектуальної власності.

 

Вказівки до виконання семестрової роботи

Студентами зачної форми навчання

 

Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни “Інтелектуальна власність” є залік. За результатами вивчення дисципліни кожен студент за семестр повинен написати семестрову роботу, захистити її та пройти тестовий контроль рівня знань за темами дисципліни, що дозволяє одержати залікову оцінку.

Мета виконання семестрової роботи полягає у глибокому вивченні суті права інтелектуальної власності, чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності, практики його застосування, питань економіки права інтелектуальної власності та захисту прав, міжнародної співпраці в сфері інтелектуальної власності.В даних методичних вказівках наведено три види завдань до самостійного вивчення дисципліни. Викладач на свій розсуд видає необхідне завдання,або декілька завдань.

Завдання №1. Семестрова робота – реферат, варіант якого визначається за списком студента в журналі. Обсяг 15-20 сторінок друкованого тексту.

Завдання №2. Робота містить 8 теоретичних питань. Номера питань до роботи видаються студенту викладачем дисципліни індивідуально (з № 1 по 200) згідно списку студентів групи. Питання обираються наступним чином:

питання № 1 - номер студента за списком групи,

питання № 2 – номер за списком + 25,

питання № 3 - номер за списком + 50,

питання № 4 – номер за списком + 75,

питання № 5 – номер за списком + 100,

питання № 6 – номер за списком + 125,

питання № 7- номер за списком + 150,

питання № 8 – номер за списком + 170.

 

Завдання №3. Практичні вправи, які містять чотири завдання.

Роботи виконуються 14-м кеглем через 1,5 інтервали. Робота повинна бути правильно оформлена, у відповідності зі стандартами на аркушах формату А4. На обкладинці роботи необхідно написати прізвище, ім'я, по батькові, інститут, курс, групу, номер залікової книжки . Обовязково в роботі наводиться перелік використаних джерел.При написанні роботи студент повинен поряд з теоретичним висвітленням аспектів теми, дати її аналіз з залученням практичних матеріалів щодо охорони, захисту і використання прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Виконана робота здається в деканат не пізніше ніж за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії для передачі викладачу. Студенти, що не одержали заліку по семестровій роботі, до заліку з даної дисципліни не допускаються.

У тих випадках, коли робота повертається студенту для виправлення помилок з позначкою “не зараховано”, нова робота повинна представлятись для перевірки разом з поверненою.

За консультаціями з усіх питань, що виникають у процесі вивчення дисципліни і при виконанні семестрової роботи, варто звертатися на кафедру до викладача, що веде цю дисципліну.

 


Завдання №1.

Теми Рефератів


Просмотров 301

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!