Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 2. Система інтелектуальної власностіМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Донбаський державний технічний університет

Кафедра економіки і управління

Методичні вказівки

До виконання контрольної роботи, семестрових і практичних робіт

з дисципліни “Інтелектуальна власність”

Для студентів всіх напрямів та спеціальностей підготовки

Всіх форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри

Економіки і управління

Протокол № 4 від 19.12.2012р.

Завідувач кафедрою економіки і

Управління

Д.е.н. Коваленко Н.В.

Алчевськ 2012

УДК: 622.013

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи і практичних занять

з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів всіх напрямів підготовки і форм навчання. Укл. Фесенко І.А., Лимар Л.М., Ульяницька О.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2012 – 32 с.

 

 

Наведені ціль і задачи вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність», робоча программа дисципліни, завдання до виконання контрольної і практичних робіт, перелік рекомендованих джерел .

 

 

Укладачи: Фесенко І.А., доц.

Лимар Л.М., ст.викл.

Ульяницька О.В., доц.

 

 

Відповідальний за випуск:

д.е.н. Коваленко Н.В.

 

Загальні відомості

 

На сьогодні ставиться задача економічного розвитку України за інноваційною моделлю, в основі якої лежать результати творчої діяльності громадян, тобто об'єкти права інтелектуальної власності. В той час освіта з питань правової охорони, практичного використання та захисту об'єктів права інтелектуальної власності значно відстає від потреб сьогодення і вимагає надання студентам вищих навчальних закладів, як майбутнім інноваторам, комплексу відповідних знань та умінь. Свідченням цього є Указ Президента України "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні" від 25.04.01 р. № 285, завданням якого є запровадження у вищих навчальних закладах дисципліни з основ інтелектуальної власності.Метою викладення дисципліни “Інтелектуальна власність” є вивчення суті права інтелектуальної власності, чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності, практики його застосування, питань економіки права інтелектуальної власності та захисту прав, міжнародної співпраці в сфері інтелектуальної власності.

Основні завдання курсу полягають у забезпеченні інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.

Предметомвивчення дисципліни “Інтелектуальна власність” є питання пов`язані з охороною об`єктів інтелектуальної власності, зокрема об`єктів промислової власності, охороною та захистом прав на ОІВ, законодавством в сфері інтелектуальної власності, міжнародних аспектів прав інтелектуальної власності та питання економіки інтелектуальної власності.

 

 

ПРОГРАМА дисципліни

Тема 1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини

 

Поняття інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності. Інтелектуальна власність як право.

Еволюція інтелектуальної власності. Еволюція промислової власності. Еволюція авторського права і суміжних прав. Еволюція інтелектуальної власності в Україні.

Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави. Соціально-економічні стратегії в країнах світового товариства. Роль промислової власності у економічному розвитку. Авторське право і розвиток культури. 

Тема 2. Система інтелектуальної власності

Об'єкти права інтелектуальної власності. Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Об'єкти промислової власності. Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. Об'єкти авторського права і суміжних прав.

Суб'єкти права інтелектуальної власності. Творець (автор) як суб'єкт права. Громадяни, юридичні особи та держава як суб'єкти права інтелектуальної власності. Суб'єкти права промислової власності. Суб'єкти авторського права. Суб'єкти суміжних прав.

Система законодавства України про інтелектуальну власність. Конституція України. Норми цивільного, господарського і кримінального кодексів України щодо інтелектуальної власності. Спеціальне законодавство України з питань інтелектуальної власності.

Державна система правової охорони інтелектуальної власності. Міністерство науки і освіти України як орган виконавчої влади, що відповідає за політику у сфері інтелектуальної власності.

Складові системи: Державний департамент інтелектуальної власності, Український інститут промислової власності, Українське агентство з авторських і суміжних прав, інститут інтелектуальної власності і права - їх функції і завдання. Громадські організації у сфері інтелектуальної власності.

Міжнародна система інтелектуальної власності. Міжнародні договори про інтелектуальну власність. Членство України в міжнародних договорах про інтелектуальну власність. Всесвітня організація інтелектуальної власності, її структура та основні функції Міжнародна співпраця в рамках регіональних договорів про інтелектуальну власність.

 


Просмотров 303

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!