Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пункт меню „Збереження макетів документів в файли”Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Даний пункт меню надає можливість, для обраної категорії документів, зберегти позначені користувачем макети документів у файли на диск, з метою перенесення їх на інший локальний комп'ютер чи для резервного копіювання макетів документів на зовнішній пристрій. Збереження макетів документів виконуються у вибрану файлову папку згідно переліку відповідних таблиць у базі даних відразу в декілька файлів формату Paradox з назвою у вигляді ”REPORTn.DB” (”REPORTn.MB”), де n – ціле число від 0 до 2.

Зберегти макети у файли можна як для однієї обраної категорії документів (тоді для кожної такої категорії користувач має вибрати окрему папку на диску), так і одразу по всіх категоріях документів. Необхідний режим вибирається за допомогою відповідного незалежного перемикача на екранній формі.

Потрібна категорія вибирається зі списку документів та відомостей, що визначені в поточній базі даних. Нижче цього списку розташоване вікно, в якому відображається перелік усіх існуючих, для обраної категорії, макетів документів. Скориставшись лівою кнопкою «миші», користувач має можливість позначити в цьому переліку всі необхідні макети документів для запису у файли.

Далі, за допомогою двох зв'язаних один з одним елементів управління в правій частині форми, необхідно вибрати файлову папку на диску, в яку будуть записані файли з описами документів. Для цього, спочатку потрібно вибрати відповідний диск із списку усіх визначених для комп’ютера дисків, а потім необхідну папку на обраному диску. Щоб відкрити потрібну папку чи зробити її поточною, необхідно двічі клацнути по ній лівою кнопкою „миші” (повне ім'я поточної папки відображається на панелі трохи нижче списку доступних дисків).

Якщо всі необхідні макети документів у відповідному переліку позначені, можна безпосередньо приступати до самої процедури збереження, для чого натиснути на кнопку „Записати”.

Пункт меню „Поновлення макетів документів з файлів”.

Даний пункт меню призначений для поновлення раніше збережених макетів документів з файлів, в разі перенесення їх з одного комп'ютера на інший чи відновлення цих даних у випадку інших непередбачених ситуацій.

Для цього, за допомогою двох зв'язаних один з одним елементів управління, у правій частині форми, необхідно вибрати папку на диску, де зберігаються файли з потрібними макетами документів. Для цього спочатку потрібно вибрати відповідний диск із списку усіх визначених для комп’ютера дисків, а потім необхідну папку на обраному диску. Щоб відкрити потрібну папку чи зробити її поточною, необхідно двічі клацнути по ній лівою кнопкою „миші” (повне ім'я поточної папки відображається на панелі трохи нижче списку доступних дисків).

Як тільки потрібна папка відкрита, у вікні «Файли з інформацією» відображаються файли з назвами ”REPORTn.DB”, де n – ціле число від 0 до 2, що вказує на присутність необхідних файлів в обраній папці.

Щоб безпосередньо запустити процедуру поновлення макетів документів з файлів, натисніть на кнопку „Завантажити”.

Пункт меню „Попередній перегляд”.

Даний пункт меню призначений для виводу на екран, для попереднього перегляду, друкованої форми, яка передбачена для довідників, документів, таблиць, відомостей та т.п., у тому вигляді, який вона буде мати при друкуванні на принтері.

У вікні попереднього перегляду користувач має можливість збільшити чи зменшити масштаб зображення, знайти необхідну сторінку звіту, якщо він складається з кількох сторінок, задати параметри друку або налаштувати властивості принтера та роздрукувати його.

Пункт меню „Друк”.

Даний пункт меню дозволяє роздрукувати на поточному принтері друковану форму, яка передбачена для відкритих користувачем довідників, документів, таблиць, відомостей та т.п.

Стандартне вікно діалогу для друку документів, що відкривається на екрані при виборі даного пункту, дозволяє змінити параметри друку або налаштувати властивості принтера.

Пункт меню „Вихід”.

Даний пункт меню закриває головне вікно та завершує роботу з програмою.

Меню „Правка”.

В це меню входять команди для правки чи редагування змісту поточного активного елементу керування. При редагуванні вони дозволяють використовувати буфер обміну Windows для копіювання та вставки виділених фрагментів тексту, відміняти останні зміни, видаляти дані, виконувати пошук або заміну значень в поточному полі бази даних.

Пункт меню „Скасувати”.

Даний пункт меню скасовує останні внесені користувачем виправлення при редагуванні поля таблиці або форми. Дія цього пункту аналогічна натисканню комбінації клавіш „Ctrl-Z” на клавіатурі.

Пункт меню „Вирізати”.

Даний пункт меню вилучає виділений фрагмент (наприклад, значення поля або якийсь фрагмент тексту) з поля для редагування, та поміщає його в буфер обміну Windows для наступної вставки. Теж саму дію можна виконати натиснувши комбінацію клавіш „Ctrl-X” на клавіатурі. Для того щоб скасувати останню операцію вирізання, виберіть у меню „Правка” команду „Відмінити”.

Пункт меню „Скопіювати”.

Вибравши цей пункт меню, користувач має змогу скопіювати виділений фрагмент (наприклад, значення поля або якийсь фрагмент тексту) в полі для редагування в буфер обміну Windows для наступної вставки. Теж саму дію можна виконати натиснувши комбінацію клавіш „Ctrl-C” на клавіатурі.

Пункт меню „Вставити”.

Даний пункт меню призначений для вставки змісту буферу обміну (це може бути значення поля або якийсь фрагмент тексту) в поле редагування активного елементу управління. Команду „Вставити” використовують разом із командами „Скопіювати” або „Вирізати” для копіювання або переміщення виділених фрагментів об'єктів. Для скасування останньої операції „Вставки” виберіть у меню „Правка” команду „Відмінити. Дія цього пункту аналогічна натисканню комбінації клавіш „Ctrl-Z” на клавіатурі.

Пункт меню „Видалити”.

Вибравши цей пункт меню, користувач має змогу вилучити виділений фрагмент з поля для редагування, та не поміщає його в буфер обміну Windows. Команду „Видалити” застосовують коли виділений фрагмент не потрібно використовувати в іншому місці. Для скасування останньої операції видалення виберіть у меню „Правка” команду „Відмінити”. Дія цього пункту меню аналогічна натисканню на клавішу „Delete” клавіатурі.

Пункт меню „Знайти”.

Даний пункт меню призначений для пошуку в поточному полі активної таблиці заведеного фрагменту тексту по всіх записах доступного набору даних.Після вибору цього пункту меню, на екрані з’являється стандартне діалогове вікно Windows для пошуку даних. При цьому можна не тільки задати сам фрагмент тексту, але і деякі інші критерії, а саме, для пошуку може використовуватися повне слово, може звертатися увага на регістр заведених даних (в порівнянні до великих чи малих букв), чи задаватися напрямок для пошуку (вверх або вниз). Якщо пошук не дав ніякого результату, виводиться повідомлення про завершення пошуку. В іншому випадку, курсор в таблиці чи в полі на формі переміщається на перший запис в наборі даних, який задовольняє умовам пошуку, а саме діалогове вікно з екрану не зникає. Для того, щоб знайти інші аналогічні записи, необхідно натиснути на кнопку „Знайти далі” цього діалогового вікна.

Пункт меню „Замінити”.

Даний пункт меню призначений для пошуку в поточному полі активної таблиці заданого фрагменту тексту та заміни його на новий фрагмент по всіх записах доступного набору даних.

При виборі цього пункту меню, на екрані з’являється стандартне діалогове вікно Windows для заміни даних. За допомогою цього вікна задається фрагмент тексту для пошуку даних та текст що замінює знайдений фрагмент. Для пошуку можна використовувати деякі інші критерії, а саме, шукати по повному слову, звертати увагу на регістр заведених даних (в порівнянні до великих чи малих букв), задавати напрямок для пошуку (вверх або вниз). Якщо пошук не дав ніякого результату, виводиться відповідне повідомлення про завершення пошуку. В іншому випадку, курсор в таблиці чи в полі на формі переміщається на перший запис в наборі даних, який задовольняє умовам пошуку. Знайдений по критеріях фрагмент можна замінити на новий, натиснувши на кнопку „Замінити”. Для того, щоб знайти інші аналогічні записи, необхідно скористатися кнопкою „Знайти далі” діалогового вікна. При натисканні на кнопку „Замінити все” програма перебирає всі записи в активному наборі даних та в поточному полі робить заміни на вказаний зразок відразу для всіх відповідних записів.

Меню „Вигляд”.

Дане меню призначене для зміни зовнішнього вигляду головного вікна програми або активного вікна за допомоги відповідних пунктів меню. Вони можуть видалити з екрану або зробити видимими панель інструментів, панель швидкого запуску програм, рядок стану чи центр керування головного вікна, а також змінити режими перегляду даних у відкритих дочірніх вікнах.

Пункт меню „Режим форми”.

При виборі даного пункту меню активне дочірнє вікно переходить в режим перегляду інформації у вигляді форми. При цьому на екрані відображаються дані тільки для поточного запису з таблиці в базі даних. Цей режим зазвичай використовується для заведення нових даних, та дозволяє показувати на екрані такі складні дані як текст, малюнки і таке інше.

Пункт меню „Режим таблиці”.

Даний пункт меню переводить активне дочірнє вікно в режим перегляду інформації у вигляді таблиці. При цьому на екрані відображаються дані для декількох записів з таблиці в базі даних. Цей режим зручно використовувати для швидкого пошуку необхідних даних та для заведення найпростіших довідників. Перехід з чистого „Режиму форми” на чистий „Режим таблиці” доступний не для всі дочірніх вікон (переважно для довідників). Частіше використовуються комбіновані режими відображення інформації, це перш за все для пов’язаних між собою таблиць, де дані з головної таблиці представлені у вигляді форми, а дані з підпорядкованої – у вигляді таблиці.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 508

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!