Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Проектування та розрахунок горизонтального берегового дренажуГоризонтальний береговий дренаж проектуємо з метою пониження рівня ґрунтової води шляхом відведення надлишкової води із підтоплювальної території, що розміщена біля водосховища.

Дренаж розміщуємо на певній віддалі від урізу води в водосховищі. Розрахунок даного типу дренажу полягає у встановленні глибини його закладання, визначенні віддалі від урізу води у водосховищі, діаметру дрени, її нахилу та матеріалу. Схема розрахунку вказана на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Розрахункова схема до обґрунтування параметрів берегового горизонтального дренажу

– модуль припливу води з сторони водосховища, м2/добу;

– модуль припливу води з сторони корінного берега, м2/добу; – віддаль від урізу води у водосховищі до центру дрени, м; – глибина пониження РГВ, м; – норма осушення, м; R – радіус впливу горизонтальної дрени, м.

Порядок розрахунку:

1. Визначаємо норму осушення для ґрунтів даної категорії:

де – глибина фундаментів будівель, м, =(2…3)м; – величина погиження рівня ґрунтових вод по відношенню до основи фундаменту, м.

2. Визначаємо радіус впливу дрени:

де – інтенсивність фільтрації опадів до грунтових вод за рік, м/добу.

3. Визначаємо питому витрату води при надходженні її у дрену:

,

де – глибина пониження РГВ ( або – коефіцієнт, який залежить від відношення , (табл. 3.4):

Таблиця 3.4

Значення коефіцієнта

1,15 1,18 1,23 1,30 1,44 1,87

 

– поправочний коефіцієнт, = 0,75.

4. Встановлюємо віддаль від урізу води у водосховищі до дрени , за якою приплив води до дрени є стабільним (коли значення q можна вважати стабільним). Розрахунок ведемо за залежністю:

,

де – глибина води у водотоці, м; – середній підйом рівня грунтової води, , м; = 0,75; – віддаль від урізу води до центру дрени яка приймається в розрахунках; – глибина залягання водотривкого шару, м

Розрахунки по визначенню віддалі від урізу води у водосховищі до центру дрени наведені в табл. 3.5.Таблиця 3.5

Визначення віддалі від урізу води до центру дрени

0,85 0,43 0,28 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,085

 

По даним табл. 3.5 будуємо графік залежності величини від відстані (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Графік залежності відстані дрени від урізу води у водосховищі від величини фільтраційного потоку води до дрени

Із графіка видно, що стабілізація ґрунтового потоку води до дрени починається при =70 м.


 

 

Рис. 3.5. План заплави


5. Визначаємо фактичну витрату води в гирлі дрени:

м3/добу=0,00218 м3/с=2,18 л/с,

де – питома витрата води, м2/добудо дрени; – довжина дрени, м. Відповідно до плану =540 м (див. рис. 3.5).

6. Визначаємо необхідний діаметр берегової горизонтальної дрени методом підбору. Приймаємо, що береговий дренаж виконаний з азбестоцементних труб з коефіцієнтом шорсткості . Тоді з формули визначаємо фактичну витратну характеристику дрени:

м3/с,

де – оптимальний похил дрени.

З табл. 3.6 приймаємо діаметр дрени, витратна характеристика якого наближена до фактичної м3/с.

Це дрена з dвн=100 мм, dз=116 мм і м3/с.

Таблиця 3.6

Значення витратної характеристики , м3/с та швидкісної м/с в залежності від коефіцієнта шорсткості матеріалу труби та діаметра, мм

dумовн., мм dвнут., мм dзовн., мм
, м3 м/с , м3 м/с , м3 м/с
0,056 7,12 0,052 6,58 0,045 5,70
0,097 8,17 0,093 7,62 0,081 6,61
0,165 9,30 0,152 8,61 0,134 7,58
0,357 11,30 0,328 10,40 0,285 9,06
0,644 13,10 0,594 12,10 0,515 10,50
1,050 14,90 0,969 13,70 0,840 11,90
1,580 16,40 1,460 15,20 1,270 13,10
2,260 17,90 2,080 16,50 1,800 14,30

7. Визначаємо глибину наповнення дрени водою і фактичну швидкість руху води в ній при витраті м3/с. Для цього знаходимо розрахункову пропускну здатність дрени та швидкість руху води:;

.

Знаходимо величину , відповідно якої визначаємо коефіцієнти „а” і „в” (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Значення коефіцієнтів „а” і „в” в залежності від показника „Б

Б 1,0 1,070 1,068 1,048 0,994 0,927 0,830 0,750 0,678 0,583
а 1,0 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55
в 1,0 1,10 1,15 1,157 1,157 1,152 1,137 1,115 1,079 1,045
Б 0,5 0,415 0,332 0,256 0,188 0,129 0,080 0,045 0,020 0,004
а 0,5 0,45 0,40 0,36 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05
в 1,0 0,980 0,930 0,810 0,740 0,650 0,550 0,440 0,330 0,180

а=0,72, в=1,140

Тоді фактична глибина води в дрені становить:

мм.

Фактична швидкість води:

м/с.

8. Визначаємо глибину закладання горизонтального дренажу:м,

де – норма осушення ґрунтів даної категорії, м;

– перевищення депресійної кривої на віддалі від дрени по відношенню до горизонта води в дрені

м.

– положення депресійної кривої в кінці населеного пункту на віддалі від осі дрени, де повинна бути забезпечена норма осушення ; – відстань від осі дрени до границі населеного пункту, м (див. рис. 3.7).

м.

де – віддаль від поверхні землі до підошви водотривкого шару

м,

– позначка поверхні землі на віддалі від осі дрени, м.

м – з плану системи (додаток 1).

– втрати напору при надходженні води в дрену; =0,1м.

9. Визначаємо водоприймальну здібність дрени:

м2/добу

де м – зовнішній діаметр дрени.

м2/добу > м2/добу – умова виконується.

10. Виконуємо перевірку висоти виклинювання рівня ґрунтової води при глибокому заляганні воднотривкого шару:

м,

м < м – умова виконується.

11. Визначаємо допустиму швидкість фільтраційної води на вході в дрену:

м/добу;

м/добу – умова виконується.

 


Просмотров 324

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!