Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Прогноз підтоплення території у наслідок створення водосховищаПри створенні водосховища відбувається підйом рівня води у заплаві річки, який перешкоджає вільному відтоку грунтових вод з території і створює їх підпір. Через певний термін експлуатації водосховища внаслідок інфільтрації відбувається приплив води на територію, підйом грунтових вод та підтоплення території.

В прикладі розглядається можливе підтоплення с. Травневе з боку водосховища. З цією метою виконуємо розрахунки, які дають змогу оцінити ступінь підтоплення населеного пункту через певний термін експлуатації водосховища. Розрахунки проводимо відповідно до схеми, яка наведена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Розрахункова схема до оцінки підтоплення території з сторони водосховища:

- положення РГВ до підйому рівня води у водосховищі;

- положення РГВ в момент часу t після підняття рівня води у водосховищі; - кінцеве (t = ) положення РГВ.

 

Вихідні дані до розрахунку:

- ґрунти прибережної зони;

- коефіцієнт фільтрації ґрунтів , м/добу;

- глибина залягання водотривкого шару , м;

- коефіцієнт нестачі насичення ґрунту водою, який становить 0,03…0,04.

Попередньо визначаємо слідуючі характеристики:

- позначку дна в існуючому водотоці:

,

де – відмітка корінного берега річки по лінії 1-1; – перепад між горизонтом води у водотоці та корінним берегом річки; – глибина води у водотоці;

- позначку горизонту води у водотоці у побутовий період:

,

- величину підняття рівня води у водотоці після будівництва водосховища:

,

- відстань від водотривкого шару до горизонту води у водотоці:

,

де – глибина залягання водотривкого шару; – глибина води в річці;

- ординату депресій кривої на відстані 2000 м, яка за даними вишукувань буде становити:

, м.

Мета розрахунку – встановити положення рівня ґрунтових вод під час його стабілізації через рік після створення водосховища (t = 365 діб) і при значному терміні експлуатації водосховища (t = ∞). При розрахунках допускається, що підняття рівня ґрунтових вод є миттєвим і положення водотривкого шару є горизонтальне.Порядок розрахунку:

1. Визначаємо модуль побутової витрати води, що поступає до водотоку:

, м3/добу на 1 п.м.

де – відстань до ординати .

2. Визначаємо ординати депресійної кривої на певній віддалі Х від горизонту води у водосховищі:

, м

3. Визначаємо прогнозне положення рівня ґрунтових вод після підняття води у водосховищі:

, м.

4. Знаходимо потужність водоносного шару:

, м

5. Визначаємо положення рівня ґрунтових вод в момент часу, що становить 365 днів з початку підйому води у водосховищі:

, м

де параметри і відповідно визначаються:

;

.

Значення функції в залежності від величини наведені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Значення функції

z 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2
erf z 0,1 0,2 0,31 0,42 0,5 0,58 0,65 0,73 0,77 0,83 0,9 0,94 0,97 0,98 0,99 1,0

6. Розраховуємо положення рівня ґрунтових вод при значному терміні експлуатації водосховища:

, м.

Розрахунки положення рівня ґрунтових вод до і після будівництва водосховища зводимо в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Положення рівня ґрунтових вод до і після будівництва

водосховища

v v v v v v
v
v
a v
z v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v

7. За даними табл. 3.2 будуємо положення рівня ґрунтових вод до і після будівництва водосховища (рис. 3.1). З графіка визначаємо можливість підтоплення споруд в населеному пункті після будівництва водосховища.Приклад розрахунку.

- ґрунти прибережної зони - супіщані;

- коефіцієнт фільтрації ґрунтів - м/добу;

- глибина залягання водотривкого шару м.

Визначаємо:

- позначку дна в існуючому водотоці:

м,

- позначку побутового горизонту води у водотоці:

м,

- величину підняття рівня води в водотоці після будівництва водосховища:

м.

- відстань від водотривкого шару до горизонту води у водотоці:

м.

- позначку залягання водотривкого шару:

м.

- ординату депресійної кривої на відстані 2000 м:

м.

Розрахунок:

м3/добу 1п.м;

м;

м;

.

Розрахунки положення рівня ґрунтових вод до і після будівництва водосховища наведені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Положення рівня ґрунтових вод до і після будівництва

водосховища

8,05 8,29 8,97 10,00 10,94 11,80
14,59
13,10
a
z 0,06 0,13 0,32 0,64 0,96 1,28
0,06 0,13 0,33 0,61 0,81 0,91
11,52 11,41 11,09 10,78 10,77 10,76
11,75 11,90 12,35 13,10 13,84 14,59
28,65 28,89 29,57 30,60 31,53 32,40
32,12 32,01 31,70 31,38 31,36 -
32,35 32,50 32,95 33,70 34,44 35,19

Відповідно розрахунків будуємо поперечний переріз по лінії 1-1 через водосховище та населений пункт в масштабах
Рис. 3.2. Положення рівнів грунтової води в зоні будівництва водосховища


верт. 1:100 (1:200) і гор. 1:10000. Наносимо на переріз положення рівня ґрунтової води до і після будівництва водосховища. З рис. 3.2. видно, що фундаменти будівель в населеному пункті буде підтоплено. Тому необхідно розглянути заходи по захисту території від підтоплення грунтовими водами шляхом будівництва берегового дренажу.

 


Просмотров 410

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!