Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пункт меню „Відкрити - Таблицю”Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Даний пункт меню призначено для того, щоб користувач міг відкрити необхідну таблицю в поточній базі даних, проглянути інформацію у табличному вигляді, та при необхідності, зробити потрібні корегування.

Вибравши цей пункт з головного меню, чи натиснувши відповідну кнопку панелі інструментів, на екрані відкривається спеціальне вікно з переліком всіх таблиць в поточній базі даних. Для того, щоб відкрити таблиці з іншого джерела – виберіть необхідний псевдонім баз даних з переліку у верхній частині вікна. Після вибору псевдоніму користувач повинен вказати логін та пароль для доступу до бази даних (якщо вони встановлені). Вибравши необхідну таблицю – натисніть на кнопку „Відкрити”. Інформація з вибраної таблиці відображається у табличному вигляді на новій екранній формі. В нижній частині цієї форми є навігатор, який надає можливості послідовно перебирати всі записи в таблиці даних, швидко переходити на першу чи на останню, додати нові і видалити вже існуючі записи. Щоб роздрукувати інформацію на принтері чи попередньо переглянути її на екрані - скористайтеся відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи пунктами головного меню. Користувач має можливість завести заголовок для друку таблиці, а також вказати необхідні реквізити для макету сторінки, натиснувши на кнопку „Макет сторінки”. При цьому на екрані відкривається ще одне модальне вікно, в якому можна задати відступи від країв аркушу, орієнтацію сторінки (книжкову чи альбомну), вибрати найменування, розмір, колір та стиль шрифту, яким будуть надруковані дані в таблиці, відкрити вікно для настроювання друку та принтеру. Зверніть увагу, ширина граф таблиці на друкованій формі безпосередньо залежить від ширини відповідних граф на екрані, тому зменшуючи чи збільшуючи їх ширину, можна домогтися прийнятного вигляду таблиці на папері.

Пункт меню „Відкрити – Файл з даними”.

Даний пункт меню призначено для того, щоб користувач міг відкрити файли з даними в форматі dBASE або Paradox, які знаходяться в файлових папках на комп’ютері, проглянути інформацію з цих файлів у табличному вигляді та, при необхідності, зробити потрібні корегування.

Порядок дій користувача при цьому повністю аналогічний з попереднім пунктом, за виключенням того, що необхідні таблиці вибираються не з псевдонімів баз даних, а з окремих файлів в папках, вибір яких здійснюється за допомогою стандартного вікна для відкриття файлів операційної системи. В програмі передбачено, що відкрити можна лише файли з розширенням „.db” або „.dbf”.

Пункт меню „Відкрити – SQL-запит”.

Даний пункт меню дозволяє відкривати раніше збережені SQL-запити в текстових файлах та виконувати їх.

Вибравши цей пункт з головного меню, чи натиснувши відповідну кнопку панелі інструментів, на екрані спочатку відкривається стандартне вікно для відкриття файлів операційної системи, за допомогою якого можна знайти файли з розширенням „.sql”. Якщо необхідний файл знайдено – на екрані відкривається така сама форма, що і для створення нових SQL-запитів, а у вікні буде відображатися текст самого запиту. Для того щоб виконати цей запит необхідно натиснути на відповідну кнопку. Порядок дій користувача при цьому повністю аналогічний з тим, що описаний в пункті 5.1.2.

Пункт меню „Записати”.

Даний пункт меню призначено для збереження SQL-запитів в будь-яку папку на комп’ютері у вигляді текстового файлу з розширенням „.sql”.

При виборі цього пункту відкриється стандартне вікно для запису файлів операційної системи, а користувач повинен вибрати необхідну папку та задати ім’я для файлу, в якому зберігається SQL-запит.

Пункт меню „Імпорт даних”.

Даний пункт меню дозволяє імпортувати дані із зовнішніх файлів в таблицю поточної бази даних. Програма підтримує імпорт даних з файлів формату dBASE або Paradox.

Для здійснення операції „Імпорт даних” необхідно спочатку відкрити файл з даними, натиснувши для цього кнопку „Відкрити файл”. Після цього на екрані відкриється стандартне вікно для відкриття файлів операційної системи і користувач може знайти потрібні файли з розширенням „.db” або „.dbf”. Наступний крок – необхідно визначити, імпорт даних буде відбуватися у вже існуючу чи нову таблицю поточної бази даних – це задається відповідним перемикачем. В першому випадку користувач повинен вибрати існуючу таблицю з переліку таблиць, в другому випадку – самому задати ім’я нової таблиці. Процес імпорту даних запускається після натискання на кнопку „Виконати”.

Пункт меню „Експорт даних”.

Даний пункт призначено для експорту даних з таблиць поточної бази даних у зовнішні файли формату dBASE або Paradox.

Процес експорту даних складається з кількох етапів. На першому етапі необхідно вказати, за допомогою перемикача, будуть експортуватися всі дані з таблиць чи вибіркові дані.

В першому випадку користувач має можливість одночасно вибрати декілька таблиць для експорту, скориставшись для цього відповідними кнопками для перенесення необхідних таблиць з переліку доступних таблиць у перелік обраних для експорту таблиць. Ці кнопки дозволяють з одного переліку до іншого переносити або по одній вибраній таблиці, або усі таблиці за один раз. Як тільки вибрана хоча би одна таблиця – стає активною кнопка „Далі” для переходу на другий етап. На другому етапі користувач може вибрати локальний диск (з переліку визначених на комп’ютері дисків) та необхідну папку в дереві доступних папок для обраного локального диску. Далі необхідно, за допомогою перемикачів, вказати у якому форматі будуть зберігатися дані у зовнішньому файлі (файл-Paradox чи DBF-файл) та натиснути кнопку „Виконати” для запуску процесу експорту даних.

У другому випадку можна вибрати тільки одну таблицю, але при цьому стане можливим самому задавати перелік полів таблиці, дані з яких попадуть у зовнішній файл. Для перенесення полів з переліку доступних до переліку вибраних полів, можна скористатися набором таких самих кнопок, що і для переліків з таблицями. Вибрані поля у переліку можна відсортувати в необхідному порядку – для цього передбачені кнопки, які можуть перемітити виділене поле вверх чи вниз по переліку (ці кнопки стануть активними тільки якщо виділений рядок в переліку вибраних полів). Для запису даних у зовнішній файл необхідно натиснути на кнопку „Зберегти у файл”, а формат файлу (файл-Paradox чи DBF-файл) можна вибрати зі списку „Тип файлу”, коли на екрані відкриється стандартне вікно для збереження файлів операційної системи.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 601

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!