Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення темиМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри фтизіатрії

 

Завідувач кафедри,

 

професор В.І. Петренко

“______” __________ 2009 р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

Навчальна дисципліна Фтизіатрія
Модуль № 1
Змістовний модуль № 5 ,6
Тема заняття Туберкульозний плеврит (у тому числі емпієма). Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, наслідки. Туберкульоз легень у поєднанні з іншими захворюваннями та станами. Організація медичної допомоги хворим на туберкульоз Захист історії хвороби.
Курс ІV
Факультет Медичний

 

 

Виконавець - доцент Г.О. Тимошенко

 

Київ - 2009


Актуальність теми

Туберкульозний плеврит найчастіше супроводжує легеневий і поза легеневий туберкульоз Внаслідок цього ускладнюється перебіг захворювання, а лікування потребує призначення додаткових засобів (неспецифічної терапії), а також методів лікування – проведення плевральних пункцій, а в деяких випадках – дренування плевральної порожнини.

Також плевральна ексудація деякий час може бути першим і єдиним проявом при захворюваннях різної етіології, що обумовлює труднощі диференціальної діагностики туберкульозного плевриту.

Для встановлення правильного діагнозу потрібно не тільки своєчасно діагностувати наявність плеврального ексудату, але водночас встановити його етіологію. Тому вміння діагностувати плеврит потрібно лікарям різних спеціальностей.

Різні захворювання можуть викликати послаблення протитуберкульозного імунітету і сприяти виникненню туберкульозу органів дихання. До них належать і пнвмоконіози, ВІ Л-інфекція.

Серед пневмоконіозів силікоз є найпоширеним і найчастіше ускладнюється приєднанням туберкульозу, внаслідок чого виникає силікотуберкульоз. Це якісно нове захворювання із притаманними йому характерними патоморфологічними, клінічними і рентгенологічними ознаками. Враховуючи, що кожне з цих двох захворювань несприятливо впливає на інше, діагностика силікотуберкульозу на ранніх етапах є вкрай важливою.

Повсюдне поширення ВІЛ-інфекції є підґрунтям для епідемії туберкульозу. В той же час

туберкульоз – одна з провідних причин захворюваності та смертності серед ВІЛ-інфікованих. Така взаємодія двох інфекцій потребує від охорони здоров`я особливого ставлення до боротьби з туберкульозом серед ВІЛ-інфікованих. В цьому контексті є важливим знання особливостей перебігу туберкульозу у хворих на ВІЛ/ІСНІД.

Боротьба з туберкульозом передбачає проведення лікувально-профілактичних заходів, ефективність яких в певній мірі залежить від своєчасності виявлення хворих на туберкульоз. Виявлення хворих на туберкульоз здійснюється у закладах загальної лікувальної мережі. Тому лікарі будь-якої спеціальності мають володіти знаннями з питань організації виявлення туберкульозу.

 

Конкретні цілі

• Визначати на рентгенограмі зміни, характерні для ексудативного плевриту.

• Встановлювати діагноз плевриту на підставі анамнестичних, клініко-рентгенологічних, лабораторних даних.

• Формулювати клінічний діагноз туберкульозу, ускладненого плевритом (фібринозним, ексудативним), згідно з класифікацією.

• Призначати комплексну терапію при клінічних формах туберкульозу, ускладнених плевритом (фібринозним, ексудативним).

• Визначати на рентгенограмі зміни, характерні для силікозу, силікотуберкульозу.

• Встановлювати діагноз силікозу, силікотуберкульозу на підставі анамнестичних, клініко-рентгенологічних, лабораторних даних.

• Призначати комплексну терапію хворим на туберкульоз з ВІЛ-інфекцією.

• Визначати профілактичні заходи стосовно туберкульозу у хворих на ВІЛ-інфекцією.

• Аналізувати диспансерну категорію обліку 5.1.• Складати план обстеженні у пацієнтів із скаргами, підозрілими на туберкульоз.

• Визначати методи і шляхи виявлення туберкульозу серед населення.

• Пояснювати варіанти тактичних дій лікарів в залежності від результатів первинного дослідження мокротиння та рентгенологічного обстеження, які отримані у закладі загальної лікувальної мережі.

 


Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1.Анатомія     2. Патофізіологія   3. Рентгенологія     4. Патоморфологія   5. Пропедевтика внутрішньої медицини, пропедевтика педіатрії     6.Професійні хвороби     7.Фармакологія 1. Визначати проекцію часток і сегментів на рентгенограмах.   1. Пояснювати процес накопиченняексудату у плевральній порожнині, виникнення задишки, дифузного ціанозу у хворих на пневмоконіоз.   1. Виявляти на рентгенограмах зміни, характерні для ексудативного плевриту, силікотуберкульозу.   1.Пояснювати патоморфологічні зміни,що виникають при туберкульозному плевриті, силікотуберкульозі.     1. З’ясувати скарги, зібрати анамнез (хвороби, життя, алергологічний, епідеміологічний) у хворого на туберкульоз (або батьків хворої дитини), ускладненого плевритом; у хворого на туберкульоз з ВІЛ-інфекцією. 2. Проводити огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію хворого.   1. З’ясувати скарги, зібрати анамнез (хвороби, життя, професійний ) у хворого на силікотуберкульоз.   1. Пояснювати механізм дії протитуберкульозних препаратів. 2. Визначати можливі побічні дії антимікобактеріальних препаратів.

 

 

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.


Просмотров 737

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!