Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Інфільтративний туберкульоз легень1. Яка форма туберкульозу називається інфільтративною?

2. Як часто виявляється інфільтративний туберкульоз серед вперше виявлених хворих?

3. Який патогенез інфільтративного туберкульозу легень?

4. Які є клініко-рентгенологічні варіанти інфільтратів?

5. Що таке лобіт?

6. Яка форма інфільтрату називається перисцисуритом?

7. Як може починатися інфільтративний туберкульоз легень?

8. Які дані можна виявити під час фізикального огляду хворих на інфільтративний туберкульоз легень?

9. Які наслідки інфільтративного туберкульозу легень?

10. З якими захворюваннями потрібно проводити диференціальну діагностику інфільтративного туберкульозу легень?

 

Казеозна пневмонія

1. Яка форма туберкульозу легень називається казеозною пневмонією?

2. Які фактори сприяють розвитку казеозної пневмонії?

3. Які патоморфологічні зміни характерні для казеозної пневмонії?

4. Ускладненням яких форм туберкульозу є казеозна пневмонія?

5. Які є клінічні форми казеозної пневмонії?

6. Які клінічні ознаки казеозної пневмонії?

7. Які рентгенологічні ознаки казеозної пневмонії?

8. За якою категорією лікують хворих на казеозну пневмонію?

9. З яким захворюванням потрібно проводити диференціальну діагностику казеозної пневмонії?

10. Які наслідки казеозної пневмонії?

 

Туберкульома легень

1. Яка форма туберкульозу називається туберкульомою?

2. З яких клінічних форм туберкульозу легень можуть утворюватися туберкульоми?

3. Яку туберкульому називають псевдотуберкульомою?

4. Як класифікують туберкульоми за будовою і розмірами?

5. Які клінічні прояви туберкульоми?

6. Які рентгенологічні ознаки характерні для туберкульоми легень?

7. Який може бути перебіг туберкульоми?

8. З якими захворюваннями необхідно диференціювати туберкульому легень?

9. Про що свідчить наявність розпаду туберкульоми легень?

10. В яких випадках може спостерігатися виділення МБТ у хворих з туберкульомою легені?

11. Які показання до хірургічного лікування туберкульоми легені?

12. Які наслідки туберкульоми легень?

 

Фіброзно-кавернозний туберкульоз

1. Яка форма туберкульозу легень називається фіброзно-кавернозною?

2. З яких форм туберкульозу розвивається фіброзно-кавернозний туберкульоз легень?

3. Який механізм утворення каверни?

4. З яких шарів складається каверна?

5. Що таке пневмоніогенна каверна?

6. Що таке альтеративна каверна?

7. Що таке вогнища обсіменіння?

8. Який може бути перебіг фіброзно-кавернозного туберкульозу?

9. Які клінічні прояви фіброзно-кавернозного туберкульозу?

10. Які аускультативні феномени можуть визначатися у хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень?

11. Які ускладнення фіброзно-кавернозного туберкульозу виникають найчастіше?

12. Які наслідки фіброзно-кавернозного туберкульозу?

13. Що представляє собою санована каверна?

15. Які хірургічні методи застосовують лікування для лікування фіброзно-кавернозного туберкульозу?

 

Циротичний туберкульоз

1. Яка форма туберкульозу легень називається циротичною?

2. З яких форм туберкульозу легень може розвиватись циротичний туберкульоз легень?

3. Які рентгенологічні ознаки циротичного туберкульозу легень?

4. Що називають посттуберкульозним цирозом легень?

5. Які відзнаки циротичного туберкульозу від метатуберкульозного цирозу?

6. Що таке плеврогенний цироз?

7. Які показники характеризують активність циротичного туберкульозу?

8. Які основні скарги хворих на циротичний туберкульоз легень?

9. Які ознаки характерні для циротичного туберкульозу при обє’єктивному обстеженні хворого?

10. З якими захворюваннями найчастіше проводиться диференціальна діагностика циротичного туберкульозу?

11. Які показання для проведення антибактеріальної терапії хворим на циротичний туберкульоз?

12. Які основні ускладнення найчастіше розвиваються при циротичному туберкульозі?

13. Які наслідки циротичного туберкульозу?

 

Ускладнення туберкульозу

1. При яких формах туберкульозу легень найчастіше розвивається хронічне легеневе серце?

2. Яка класифікація хронічного легеневого серця?

3. Які клінічні прояви хронічного легеневого серця?

4. Які патогенетичні принципи лікування хронічного легеневого серця?

5. Що називається кровохрканням, а що - легеневою кровотечею?

6. Який патогенез кровохаркання та легеневої кровотечі?

7. Які фактори сприяють виникненню кровохаркання та легеневої кровотечі?

8. Які ознаки кровохаркання та легеневої кровотечі?

9. На які фактори виникнення кровохаркання і легеневої кровотечі спрямована гемостатична терапія?

10. Яке ускладнення називається спонтанним пневмотораксом?

11. Які є види пневмотораксу?

12. Які причини спонтанного пневмотораксу?

13. Які є види спонтанного пневмотораксу?

14. Що таке амілоїдоз?

15. Які причини сприяють виникненню амілоїдозу?

16. Які є стадії амілоїдозу?

17. На підставі чого можна запідозрити 1 стадію амілоїдозу?

18. Що таке ізостенурія і гіпостенурія?

19. Чому ІІІ стадія амілоідозу називається набряково-гіпотонічною?

20. Які патогенетичні принципи лікування амілоїдозу?

 

Б. Задачі для самоконтролю

 

Задача 1.Хворий 54-х років скаржиться на слабість, нездужання, підвищену стомлюваність, незначний кашель з мокротинням. Погіршення самопочуття відмічає впродовж місяця. При об’єктивному обстеженні хворого змін не виявлено. Аналіз крові: Л-10,0х109/л, п-6%, ШОЕ - 20 мм/год. В аналізі мокротиння методом бактеріоскопії - КСБ+.

На оглядовій рентгенограмі, у S1,2 правої легені, виявлено тінь малої інтенсивності, розміром до 10 мм з розмитим контуром.

1. Яку клінічну форму туберкульозу виявлено у хворого?

2. Яка фаза туберкульозного процесу відмічається у хворого?

3. Які ще дослідження потрібно провести хворому?

4. До якої категорії лікування слід віднести хворого?

 

Задача 2.Хворий 50-ти років після перенесеного туберкульозу перебуває на диспансерному обліку. Скарг немає. Загальний стан хворого задовільний. На оглядовій рентгенограмі у верхівковому і задньому сегментах правої легені наявні інтенсивні вогнищеві тіні розміром

5-8 мм з чіткими контурами.

1. Яка клінічна форма туберкульозу визначається у хворого?

2. Яка фаза туберкульозного процесу відповідає клініко-рентгенологічним особливостям хворого?

3. У якій категорії диспансерного обліку слід спостерігати хворого?

 

Задача 3.Хворий 25-ти років захворів тиждень тому, коли підвищилась температура тіла до 380С, з’явився кашель з виділенням мокротиння до 400 мл на добу з неприємним запахом. Об’єктивно: стан хворого середньої важкості. У лівій легені, нижче кута лопатки, легеневий звук вкорочений, вислуховуються множинні різнокаліберні хрипи. Аналіз крові: Л–20,2х109/л, ШОЕ – 65 мм/год. МБТ бактеріоскопічним методом не виявлено.


Просмотров 616

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!