Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті. 1. Студенти призначають і обґрунтовують антимікобактеріальну і патогенетичну терапію куруємого хворого1. Студенти призначають і обґрунтовують антимікобактеріальну і патогенетичну терапію куруємого хворого.

2. Оформлюють епікриз куруємого хворого.

3. Визначають прогноз захворювання куруємого хворого.

Зміст теми

 

Вогнищевий туберкульоз легень

Характеризується наявністю різного генезу та давності невеликих (до 10 мм у діаметрі) вогнищ у межах 1-2 сегментів в одній або обох легенях та малосимптомним перебігом.

 

Діагностується у 15-20% вперше виявлених хворих на туберкульоз легень.

Особливість вогнищевого туберкульозу легень - обмеженість ураження.


 

Вогнищевий туберкульоз легень
Форми Вогнищевий туберкульоз у фазі інфільтрації - свіжа форма Вогнищевий туберкульоз у фазі ущільнення - хронічна форма
Патогенез Екзогенна суперінфекція -екзогенне надходження до організму вірулентних МБТ   Ендогенна реактивація – реактивація ТБ інфекції в старих залишкових післятуберкульозних змінах (запнених первинних вогнищах і/або кальцинатах). Розвивається з в результаті неповного розсмоктування та ущільнення м’яковогнищевого, інфільтративного, дисемінованого ТБ легень.
Нагаль-на умова розвитку вогнищевого ТБ Ослаблення протитуберкульозного імунітету. Фактори, що сприяють зниженню імунітету: гострі та хронічні захворювання, лікування імунодепресантами чи кортикостероїдами, перевтома, недоїдання, психічні і фізичні травми. Ендогенній реактивації, крім цього, може сприяти і екзогенна суперінфекція.    
Патомор- фологія     При ендогенній реактивації лейкоцити проникають у старе вогнище і за рахунок протеолітичних ферментів розплавляють казеозний некроз. Фіброзна капсула навколо вогнища інфільтрується лімфоцитами і розрихлюється; навколо вогнища розвивається зона перифокального неспецифічного запалення. Подальші патоморфологічні зміни такі, як і при екзогенній супер інфекції . Розсмоктування специфічних змін при дисемінованому, свіжому вогнищевому, інфільтративному ТБ поєднується з розвитком фіброзу. На місці одиничних вогнищ, інфільтратів, вогнищ дисемінації утворюються щільні фіброзні вогнища. Такі неактивні вогнища розглядають як залишкові зміни після вилікуваного ТБ.  
Першочергово зміни виникають в стінці апікальних часточкових бронхів – розвивається казеозний панбронхіт. Далі запальний процес переходить на альвеоли, де утворюються ділянки ексудативного чи продуктивного запалення. Ці вогнища описані у 1904 р. О.І. Абрикосовим.
Класифі-кація вогнищ За розміром всі вогнища поділяються на малі – до 3 мм в діаметрі, середні - від 4 до 6 мм і великі - від 7 до 10 мм.
Фази ВТБ Активні: інфільтрації, розпаду, рідко – обсіменіння. Неактивні: ущільнення, рубцювання, звапнення (петрифікації)  
Клініч-ний перебіг Безсимптомний, малосимптомний, може бути гострий початок (рідко). У деяких хворих наявні тривалий субфебрилітет (переважно у другій половині дня), швидка втомлюваність, зниження працездатності та апетиту, пітливість, нездужання. Хворі можуть скаржитися на покашлювання з незначним виділенням мокротиння. Помірні симптоми інтоксикації. Кашель з мокротинням, іноді кровохаркання. з’являються при рецидивах.  
Об’єктив-ні дані     Огляд хворого - зміни відсутні. Перкуторні зміни відсутні, аускультативно можна виявити локальні хрипи за наявності розпаду. Жорстке дихання і локальні сухі/вологі хрипи (наслідок фіброзних змін легеневої тканини, деформації бронхів).
Рентгено- логічно Тінь до 1 см в діаметрі малої інтенсивності з нечіткими контурами.   Інтенсивна тінь до 1 см в діаметрі з чіткими контурами.
Ан. крові У більшості хворих змін нема. У деяких хворих може бути незначне збільшення паличкоядерних лейкоцитів і ШОЕ ( не більше 20 мм/год). Зміни не визначаються.
Лікуван-ня кат. 3, якщо виявили МБТ – кат.1, при неефективному лікуванні або перерві у лікуванні більше 2 міс. – кат.2. У разі рецидиву – кат. 2
Наслідки - Розсмоктування (відбувається при вогнищах діаметром до 5 мм). - Ущільнення вогнищ. - Рубцювання (на місті вогнища формується рубець). - Прогресування процесу - розпад, перехід в інфільтративну форму ТБ легень.  

 

Диференціальна діагностика вогнищевого ТБ у фазі інфільтрації проводиться з бронхопневмонією, периферичним раком легень, метастатичним раком легень.

 

 


Просмотров 353

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!