Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Принципи лікування хворих на туберкульоз1. Комплексність – це поєднання специфічного і неспецифічного лікування, а також застосування хірургічних методів. Специфічне (етіотропне) лікування - прийом протитуберкульозних препаратів, неспецифічне - дотримання гігієно-дієтичного режиму, призначення патогенетичних, симптоматичних засобів.

2. Комбінованість – застосовують не менше 4-х препаратів на початку лікування всіххворих. Обґрунтування принципу - запобігання розвитку стійкості МБТ, посилення дії протитуберкульозних препаратів, вплив різних хіміопрепаратів на різні клітинні структури МБТ (внутрішньоклітинні і позаклітинні, які відрізняються за біологічною активністю);

- сприяння досконалішому типу репаративних процесів.

3. Двофазність (двоетапність лікування) туберкульозу. Перша, інтенсивна фаза, спрямована на пригнічення розмноження МБТ, суттєве їх зменшення і часткову стерилізацію вогнища специфічного ураження.

Друга фаза (продовження лікування) - проведення антимікобактеріальної терапії з метою клінічного вилікування хворого або підготовки до хірургічних втручань.

4. Індивідуальний підхід до лікування хворих на туберкульоз – потрібно враховувати чутливість виділених МБТ до препаратів, переносимість ліків, супутню патологію, вік і масу тіла пацієнта.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, хворих із негативними мазками на туберкульоз можна не госпіталізувати, а проводити контрольовану хіміотерапію амбулаторно.

5. Тривале і безперервне лікуванняспецифічна терапія впродовж декількох (частіше 6-8) місяців. Обґрунтування - у казеозно-некротичних масах, кавернах, де є мікобактерії, спостерігається облітерація судин сирчастим некрозом або їх руйнування, і в достатніх концентраціях препарати не досягають основного місця скупчення збудника. Процес інволюції і розвиток репаративних змін відбувається протягом тривалого часу.

Безперервний прийом препаратів зменшує можливість розвитку стійкості збудника, сприяє ефективності лікування.

6. Етапність лікування –стаціонар (денний стаціонар) – санаторій - амбулаторне лікування - диспансерне спостереження з протирецидивними курсами.7. Контрольованістьхіміотерапії - прийом препаратів в присутності медичного персоналу. Обґрунтування – забезпечується регулярність прийому хіміопрепаратів.

8. Безоплатністьлікування.

 

Протитуберкульозні засоби

Існує 2 класифікації протитуберкульозних препаратів: за показаннями до їх призначення (І і ІІ ряду) та за антимікобактеріальною активністю.

Протитуберкульозні препарати І ряду (основні): ізоніазид, рифампіцин, стрептоміцин, етамбутол, піразинамід.

Протитуберкульозні препарати IIряду(резервні): канаміцин, амікацин, етіонамід, протіонамід, натрієва сіль пара-аміносаліцилової кислоти (ПАСК), циклосерин, капреоміцин, тіоацетазон та фторхінолони (офлоксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин, гатіфлоксацин, спарфлоксацин). Їх призначають для лікування хворих, які виділяють МБТ із стійкістю до препаратів I ряду.

За ефективністю протитуберкульозні препарати поділяють на 3 групи :

I. Найефективніші препарати: ізоніазид, рифампіцин.

II. Препарати помірної ефективності: стрептоміцин, канаміцин, амікацин, етамбутол, піразинамід, фторхінолони, етіонамід, протіонамід, циклосерин, капреоміцин.

III. Найменш ефективні препарати: ПАСК, тіоацетазон.

 

Режими хіміотерапії

Режим лікування – оптимальна кількість і поєднання протитуберкульозних препаратів, їх доз, кратності прийому, шляхів введення (усередину, в/м’язево, в/венно, ендобронхіально, у вигляді інгаляцій тощо), а також тривалості лікування.Усі нові випадки туберкульозу (до отримання результатів чутливості МБТ до хіміопрепаратів) лікують тільки препаратами І ряду.

Категорії та схеми лікування

Лікування хворих на туберкульоз проводиться в залежності від їх категорії, розподіл по яких залежить від типу туберкульозного процесу, поширеності і тяжкості клінічної форми туберкульозу, наявності бактеріовиділення, порушення режиму хіміотерапії, ефективності лікування.

Поширені форми туберкульозу –туберкульозний процес займає 2 і більше сегментів легені.

Тяжкі форми туберкульозу (при відсутності бактеріовиділення) – це процеси з вираженою туберкульозною інтоксикацією, фебрильною температурою тіла, деструкціями в легенях, а також хворі з міліарним, дисемінованим туберкульозом, менінгітом, казеозною пневмонією, плевритом (з тяжким перебігом).

Всі хворі умовно поділені на чотири категорії в залежності від наявності МБТ в мокротинні, морфологічних змін в легенях (є деструкція чи ні), поширеності процесу, випадку (вперше виявлений хворий або з хронічним процесом, рецидив, загострення чи перерване лікування).

Для запису схем лікування використовують абревіатури, утворені початковими літерами латинських назв конкретних препаратів. Перед ними ставлять цифру, яка означає тривалість лікування у місяцях. Цифра після назви препарату у вигляді індексу вказує на интермітуючий спосіб їх введення. Наприклад, 2HRZS/4H3R3 означає 2-х місячний курс щоденного введення ізоніазиду, рифампіцину, піразинаміду, стрептоміцину, після чого впродовж 4-х місяців проводять лікування ізоніазидом і рифампіцином, які хворий отримує тричі на тиждень.

 

 

Всі протитуберкульозні препарати призначаються одноразово!Категорії лікування Інтенсивна фаза Фаза продов-ження (щоденно або інтермітуючи)
1. 4-х компонентний режим призначають хворим на вперше виявлений туберкульоз легень з с нетяжкими формами туберкульозу із бактеріовиділенням, без бактериовиділення з поширеним процесом, з нетяжкими формами позалегеневого туберкульозу. 2 HRZE або 2 HRZS 4 HR або 4 H3R3
5-ти компонентний режим призначають хворим з тяжкими поширеними формами (процес виходить за межі 1 частки) деструктивного туберкульозу легень з великими (4 см та більше) або множинними (3 і більше) деструкціями незалежно від розміру, з казеозною пневмонією, з тяжкими формами з ознаками генералізації (ураження туберкульозом декількох органів/систем, міліарні форми).   2 HRZES 1 HRZE 3HRE 2HR або 3HRZ 2HR  
2.Випадки повторного лікування туберкульозу: “Рецидив”, “Лікування після перерви”, “Лікування після невдачі”, “Інші.”   2 HRZES 1 HRZE 5 HRE або 5 H3R3E3
3.Призначають хворим з вперше діагностованим обмеженим туберкульозом легень з негативним мазком мокротиння, а також з обмеженими формами позалегеневого туберкульозу.   2 HRZE 4 HR або 4 H3R3
4.Хворі нахронічний туберкульоз - “невдача лікування” після повторного курсу або хворі, яких виключили з 1, 2, 3 категорій через резистентність МБТ. Лікування проводять за результатами тесту медикаментозної чутливості або за ДОТС плюс програмою

 

Інтенсивна фаза триває не менше 2-х місяців. За цей час хворий повинен прийняти

60 добових доз протитуберкульозних препаратів. Якщо хворий не прийняв якусь кількість доз, то лікування в інтенсивній фазі продовжують до тих пір, доки пацієнт не отримає усі 60 доз (або 90 доз при 5-компонентному режимі).

 

 


Просмотров 491

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!