Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті. 1. Студенти визначають категорію осередку туберкульозної інфекції (з якого госпіталізовано куруємого хворого) в залежності від його епідеміологічної1. Студенти визначають категорію осередку туберкульозної інфекції (з якого госпіталізовано куруємого хворого) в залежності від його епідеміологічної небезпеки;

2. Студенти складають план профілактичних заходів в даному осередку туберкульозної інфекції;

3. Студенти визначають необхідність проведення хіміопрофілактики членам родини куруємого хворого.

4.Огляд хворих.

5.Огляд двох хворих з аналізом клініко-рентгенологічних та лабораторних даних, визначення категорії лікування хворого, призначення стандартного режиму лікування.

6.Курація хворих.

7. Інтерпретація змін на рентгенограмі (рентгенограмах), томограмах куруємого хворого.

8.Аналіз та інтерпретація результатів лабораторних досліджень куруємого хворого.

9. Інтерпретація змін показників спіротесту куруємого хворого.

Зміст теми

Соціальна профілактика

В основу соціальної профілактики покладено принципи профілактичної спрямованості, державного характеру, безоплатної медичної допомоги. Вона здійснюється за рахунок заходів соціально-економічного характеру державного масштабу.

Соціальна профілактика спрямована на:

- оздоровлення навколишнього середовища;

- підвищення матеріального добробуту населення;

- зміцнення здоров’я населення;

- поліпшення харчування та життєво-побутових умов;

- розвиток фізкультури і спорту;

- заходи по боротьбі з алкоголізмом, наркоманією, палінням, іншими шкідливими звичками.

Особливо важливе значення має поліпшення умов побуту хворих з бактеріовиділенням шляхом надання їм окремих квартир або розширення площі помешкання.

Антимікобактеріальна терапія - основний метод лікування хворих на туберкульоз, що здійснюється шляхом призначення протитуберкульозних препаратів.

Мета лікування:

- вилікування хворих з максимально можливим відновленням стану організму і функції ураженого органу;

- запобігання смерті від активної форми туберкульозу або його ускладнень;

- запобігання рецидивам туберкульозу;

- запобігання розвитку резистентних форм туберкульозу. 

Інфекційний контроль

Мета– запобігання передачі туберкульозної інфекції та зараженню здорових осіб або реінфекції (суперінфекції) хворих на туберкульоз.

Ця мета досягається шляхом:

- Адміністративного контролю - раціональне розміщення відділень у протитуберкульозному закладі, ізоляція заразних хворих до припинення бактеріовиділення методом мікроскопії, регулювання потоків хворих.

- Інженерного контролю - система вентиляції, лампи ультрафіолетового випромінювання).

- Особистого захисту - гігієна кашлю хворих, хірургічні маски у хворих бактеріовиділювачів, респіратори з гепафільтрами у медичного персоналу, який працює з хворими з наявністю бактеріовиділення методом бактеріоскопії.

 

Санітарна профілактика.

Мета – запобігти інфікуванню МБТ здорових людей, захистити і зробити безпечним контакт з хворим на туберкульоз в активній фазі (особливо з бактеріовиділенням) його оточення у побуті і на роботі. Важливою складовою частиною санітарної профілактики є проведення соціальних, протиепідемічних та лікувальних заходів в осередку туберкульозної інфекції (в сім’ї й оселі хворого на туберкульоз, який виділяє МБТ).

 

Критерії епідемічної небезпеки осередку туберкульозної інфекції:

- масивність і постійність виділення хворим МБТ, їх вірулентність та чутливість до протитуберкульозних препаратів;

- сімейно-побутові умови проживання хворого ( характер житла – індивідуальний дім, квартира, гуртожиток; оточення хворого – наявність дорослих, дітей і підлітків);- поведінка хворого;

- загальна культура і санітарна грамотність хворого й оточуючих його людей.

Бактеріовиділеня: а) масивне - збудник знаходять у мокротинні методом простої бактеріоскопії або методом посіву (більше 100 колоній);

б) помірне - виявлення МБТ тільки бактеріологічним методом (від 20 до 100 колоній);

мізерне - виявлення МБТ тільки бактеріологічним методом (не більше 20 колоній);

На основі цих критеріїв вогнища туберкульозної інфекції за ступенем епідемічної

небезпеки розподіляють на три групи. Відповідно до групи визначають об’єм і зміст профілактичних заходів в осередку.

I група (найнесприятливіші осередки) - виявлення у хворого, який мешкає у вогнищі: а) масивного (постійного або періодичного) бактеріовиділення; б) мізерного бактеріовиділення, якщо у вогнищі мешкають діти/підлітки, вагітні або за наявності в ньому обтяжливих факторів (незадовільні житлові умови, недотримання санітарно-гігієнічних правил, зловживання алкоголем).

II група (відносно несприятливі осередки): у хворого наявне: а) мізерне бактеріовиділення, стійкий туберкульозний процес, а у родині є тільки дорослі і відсутні обтяжливі умови;

б) хворий є умовним бактеріовиділювачем, але в його родині є діти і підлітки або обтяжливі фактори.

III група (потенційно небезпечні осередки) - хворий є умовним бактеріовиділювачем, а у вогнищі мешкають тільки дорослі і відсутні обтяжливі фактори.

 


Просмотров 389

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!