Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняттяМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

 

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри фтизіатрії

 

Завідувач кафедри,

 

Професор В.І. Петренко

“______” _____________ 2009 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

 

Навчальна дисципліна Фтизіатрія
Модуль № 1
Змістовний модуль № 1, 2
Тема заняття Контроль і корекція знань по туберкульозу з базисних дисциплін. Епідеміологія туберкульозу. Етіологія, патогенез туберкульозу. Імунітет при туберкульозі. Клінічна класифікація туберкульозу. Загальні підходи до діагностики туберкульозу. Спеціальні методи виявлення і діагностики туберкульозу (мікробіологічна діагностика, рентгенологічна діагностика, туберкулінодіагностика). Курація хворих.
Курс ІV
Факультет Медичний

 

 

Виконавець - доцент Г.О. Тимошенко

 

Київ - 2009

 


Актуальність теми

Туберкульоз – інфекційне захворювання, яке викликається мікобактеріями туберкульозу (МБТ), характеризується утворенням специфічних гранульом в уражених тканинах і поліморфізмом клінічних ознак.

Виникнення і клінічний перебіг захворювання залежать від особливостей збудника туберкульозу. Первинне потрапляння і розмноження в організмі людини МБТ викликає формуванням специфічного імунітету, який має певні особливості при туберкульозі.

В патогенезі туберкульозу виділяють два періоди – первинний і вторинний, що обумовлено суттєвими відмінностями в реакціях організму людини на первинний і вторинний контакти із збудником хвороби.

Діагностика захворювань є лікарською діяльністю, що спрямована на визначення причини, ознак та симптомів захворювання у пацієнтів. Фахівець має використати медичні знання та всі відповідні методи для диференціальної діагностики.Опитування (скарги, анамнез) та об’єктивне обстеження хворого – перший етап діагностичного процесу, на якому ґрунтується попередній діагноз і призначення конкретних методів подальшого обстеження. У випадку легеневого туберкульозу такими методами є мікроскопія мазка мокротиння, рентгенівське обстеження та культуральне дослідження мокротиння. При позалегеневому туберкульозі застосовується рентгенівське обстеження, культуральне дослідження, біопсія/патоморфологічний аналіз, при туберкульозному менінгіті - аналіз спинномозкової рідини.

Рентгенологічне обстеження застосовується для виявлення і діагностики туберкульозу. За допомогою цього методу встановлюють клінічну форму туберкульозу, його локалізацію і фазу, проводять диференціальну діагностику з іншими захворюваннями легень, спостерігають за перебігом хвороби, що дає змогу оцінити ефективність лікування.

Туберкуліновий тест (проба Манту) має значення для ранньої діагностики туберкульозу у дітей, встановлення підвищеного ризику захворювання на туберкульоз серед дітей і підлітків .

Дослідження функції зовнішнього дихання і кровообігу звичайно не має значення для встановлення діагнозу туберкульозу, але їм належить безсумнівна роль в оцінці загального стану хворого, визначенні тактики лікування, особливо при вирішенні питання про оперативні втручання і оцінці їх результатів. Мета досліджень – виявлення можливої дихальної, серцево-судинної недостатності та компенсаторних резервів цих систем. 

2. Навчальні цілі

• Аналізувати основні епідеміологічні показники поширеності туберкульозу.

• Визначати фактори ризику захворювання на туберкульоз.

• Пояснювати особливості збудника туберкульозу.

• Трактувати особливості шляхів зараження мікобактеріями туберкульозу.

• Аналізувати основні розділи клінічної класифікації туберкульозу і формулювати клінічний діагноз відповідно до класифікації.

• Визначати серед населення групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз.

• Визначати клінічні ознаки туберкульозу.

• Складати індивідуальну схему обстеження хворого.

• Пояснювати роль бактеріоскопічних і бактеріологічних методів дослідження харкотиння.

• Визначати вид стійкості МБТ за даними бактеріологічного дослідження.

• Розпізнавати основні рентгенологічні ознаки туберкульозу органів дихання і ведучий рентгенологічний синдром.

• Пояснювати цілі туберкулінодіагностики.

• Аналізувати результати проби Манту.

• Пояснювати поняття “віражу” туберкулінової проби та його значення для ранньої діагностики туберкульозу.


3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1. Анатомія   2. Мікробіологія   3. Патофізіологія     4. Біологічна та біоорганічна хімія     5.Пропедевтика внутрішніх хвороб     6. Рентгенологія   1. Визначати, чим утворена паренхіма легень. 2. Визначати розташування часток і сегментів на рентгенограмах. 1. Визначати властивості збудника туберкульозу. 2. Методи виявлення МБТ 3. Визначати переваги бактеріоскопічного, бактеріологічного та біологічного методів дослідження.   1. Визначати фактори гуморального та клітинного імунітету 2. Визначати кількісну зміну лейкоцитів та лейкоцитарної формули, характерні для туберкульозу   1. Визначати зміни білкових фракцій крові, характерні для туберкульозу.   1. Володіти вмінням опитування хворого. 2. Проводити фізикальне обстеження хворого на туберкульоз (огляд, пальпація, перкусія, аускультація)   1. Оцінити жорсткість, контрастність знімку, установку хворого, наявність артефактів. 2. Визначати легеневий малюнок, корені легень, серединну тінь. 3. Визначати і описувати основні рентгенологічні синдроми туберкульозу.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняттяПерелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття

Термін Визначення
1.Персистування     2.Реверсія   3. Корд-фактор   4.CD-антиген     5.CD4   6. CD8   7.ІЛ – інтерлейкін     8. ІЛ-1     9. ІЛ-2   10. Імунологічна пам’ять     11.Імунологічна толерантність   12.Категорія хворих   13.Когорта     14. Вогнище, вогнищева тінь   15. Інфільтрат, інфільтративна тінь   16. Вогнища дисемінації   17. Каверна     18. Фіброз     19. Цироз     20.Туберкулінодіагнос-тика   21. Туберкулін   22.ППД (РРD)   23. 1 ТО (туберкулінова одиниця)   24. Анергія   25.Гіпоергія   26.Гіперергія   27.ЖЄЛ 28.ФЖЄЛ   29.ОФВ1   30.Індекс Тиффно   31.МОШ25   32.МОШ50 33.МОШ75 1. Перехід бактеріальної форми МБТ у L-форми, фільтрівні, оскольчасті.   2.Повернення з персистованої форми до бактеріальної.   3.Фактор вірулентності МБТ. Визначає здатність МБТ пошкоджувати макрофаги і перешкоджати завершеному фагоцитозу. 4.Кластер диференціювання (claster differentiation) – молекули на поверхні клітин.   5.Глікопротеїн на поверхні Т-лімфоцитів хелперів, який розпізнає молекули ГКГ ІІ класу на антигенпредставлювальних клітинах.   6.Глікопротеїн на поверхні цитотоксичних Т-лімфоцитів, який розпізнає молекули ГКГ І класу на клітинах-мішенях. 7.Група молекул, які здатні стимулювати або пригнічувати диференціровку, проліферацію або функцію імунних клітин.   8. Продукується макрофагальними клітинами. Сприяє продукуванню Т-лімфоцитами хелперами ІЛ-2.   9. Білок, який сприяє проліферації лімфоцитів.   10. Здатність сенсибілізованих Т-лімфоцитів відповідати прискореною реакцією на повторну зустріч з антигеном (МБТ).   11. Стан ареактивності до антигенів, які в звичайних умовах викликають розвиток імунологічної реакції.   12. Група хворих, які об’єднані за наступними ознаками: тип, локалізація туберкульозного процесу, поширеність і тяжкість перебігу захворювання, результати дослідження матеріалу на наявність МБТ, ефективність раніше поведеної протитуберкульозної терапії.   13.Сукупність людей, які спостерігаються протягом кожного кварталу календарного року.   14. Ділянка туберкульозного запалення до 1 см в діаметрі.     15. Ділянка туберкульозного запалення більше 1 см в діаметрі.     16. Множинні вогнищеві тіні в легені/легенях.   17. Порожнина, сформована в ділянці туберкульозного запалення, яка має тришарову стінку.   18. Грубоволокниста сполучна тканина , серед якої частково зберігається повітряність легеневої тканини.   19. Інтенсивне розростання сполучної тканини, внаслідок чого уражена ділянка стає безповітряною.   20. Метод визначення зміненої реактивності організму людини, що виникла внаслідок інфікування МБТ або вакцинації БЦЖ.   21. Очищений та висушений (у вакуумі) фільтрат убитої нагріванням культури МБТ людського та бичачого видів. Неповноцінний антиген (гаптен), оскільки він не може сенсибілізувати організм і викликати в ньому утворення специфічних антитіл.   22. Purified protein derivative – очищений білковий дериват.   23. Така кількість препарату, на яку позитивно реагують 80-90% інфікованих людей.   24. Відсутність реакції на туберкулін.   25. Слабка реакції на туберкулін.   26. Виражена реакція на туберкулін.   27. Життєва ємність легень 28. Форсована життєва ємність легень   29. Об’єм форсованого видиху за першу секунду.   30. Це відношення ОФВ1/ЖЄЛх100%   31. Максимальна об’ємна швидкість при видиху 25% ЖЄЛ.   32. Максимальна об’ємна швидкість при видиху 50% ЖЄЛ.   33. Максимальна об’ємна швидкість при видиху 75% ЖЄЛ.  

 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття

1.Епідеміологічні показники поширеності туберкульозу та їх динаміка за останні 10-15 років. Укази президента, постанови Кабінету міністрів, основні накази МОЗ України щодо боротьби з туберкульозом.

2.Фактори ризику захворювання на туберкульоз. Патоморфоз туберкульозу.

3. Класифікація патогенних та атипових МБТ.

4.Шляхи виділення МБТ у навколишнє середовище та зараження мікобактеріями туберкульозу.

5.Властивості збудника туберкульозу.

6.Хіміорезистентні МБТ (мультирезистентність - МDR, широка резистентність - XDR, надзвичайна резистентність – XXDR) та їх клінічне значення Стійкість МБТ у зовнішньому середовищі.

7.Імунітет при туберкульозі. Природна резистентність (видова, індивідуальна, тканинна).

8.Формування специфічного імунітету при туберкульозі.

9. Розділи класифікації туберкульозу.

10.Формулювання клінічного діагнозу туберкульозу.

11. Групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз.

12. Клінічне обстеження хворого на туберкульоз (скарги хворого, анамнез захворювання, життя, епідеміологічний анамнез, огляд і фізикальне обстеження хворого).

13. Мікробіологічна діагностика туберкульозу (бактеріоскопічне, бактеріологічне дослідження мокротиння).

14.Рентгенологічні методи, що застосовуються в клініці туберкульозу, їх значення

15. Туберкулінодіагностика (цілі, постановка та облік туберкулінової проби Манту,

протипоказання до її проведення, диференціальна діагностика післявакцинного та інфекційного імунітету).

16.Дослідження функціїзовнішнього дихання.

 


Просмотров 498

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!