Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Правила ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про



вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО)

(Друкується на звороті титульного аркуша журналу)

 

1. Форма журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події є єдиною для всіх органів внутрішніх справ України.

2. Персональна відповідальність за правильність ведення журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події покладається на оперативного чергового органу внутрішніх справ. Журнал єдиного обліку є документом суворої звітності, аркуші в ньому повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. Записи проводяться повністю, охайно і тільки чорнилом, чорного або синього кольору. Виправлення і підчистки не допускаються. Про помилкові записи вчиняється застереження, яке підписується оперативним черговим.

Згідно з Інструкцією про єдиний облік в журналі єдиного обліку реєструються заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли від фізичних або юридичних осіб.

Інформацію оперативний черговий реєструє самостійно без погодження з керівництвом органу внутрішніх справ.

3. При реєстрації матеріалу до єдиного обліку про раніше невідоме органу внутрішніх справ про вчинене кримінальне правопорушення, виявлене в процесі досудового розслідування, проставляється відмітка "Додатково виявлено в ході досудового розслідування" і вказується його номер.

4. При внесенні до єдиного обліку вчиненого кримінального правопорушення, виявленого при звірці повноти обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, робиться відмітка "Виявлено при звірці" і вказується дата.

5. При заповненні граф 2 і 5 журналу єдиного обліку необхідно керуватися такими вимогами:

5.1 У графі 2 проставляються дата і час надходження заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію безпосередньо до чергової частини. При внесенні до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли поштою або отримані працівником органу внутрішніх справ при зверненні до нього громадянина, у графі 2 про це робляться відмітки.

5.2. У графі 5 послідовно зазначаються заходи, ужиті за заявою або повідомленням про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, перелічуються посадові особи, яким доповідалась інформація, указується хто
конкретно виїжджав на місце пригоди; якщо направлялася слідчо-оперативна група, то в якому персональному складі, час її виїзду;

 

Продовження додатка 2

 

- відмічаються дані про об'єкт злочинного посягання, наявність на ньому охорони, сигналізації, хімічної пастки та інші суттєві відомості;

- подається перелік викрадених номерних речей.

 

 

Продовження додатка 2 до п. 2.1

Інструкції про єдиний облік

ЗМІСТ

журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО)

 

№ п/п Коли надійшла заява чи повідомлення про вчинене криміналь не правопорушення та іншу подію (дата, година, хвилина) Хто повідомив про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію (П.І.Б., адреса, телефон заявника, назва, адреса і телефони підприємст ва, установи, організації) Стислий зміст заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію (час, місце, обставини) Заходи, вжиті за заявами і повідомленнями черговим. Склад слідчо-оперативної групи і час виїзду на місце пригоди. Перелік викрадених номерних речей. Вид охорони об'єкта, наявність сигналізації, хімпастки. Інші суттєві відомості Ким, кому (дата, година) доручено розгляд заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію Посада, прізвище і підпис особи, яка отримала заяву, повідомлення для розгляду про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію. Дата, година отримання посада, прізвище та підпис. Відомості про результати розгляду матеріалів (Номер, дата та година про перенесення заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань)

 

 

Додаток 3

до п. 2.5. Інструкції про єдиний облік

 

 

Місце для штампа реєстрації

П Р О Т О К О Л


Просмотров 756

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!