Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Які з перерахованих у відповідях показників промислового виробництва включені в Програму економічного і соціального розвитку України?1) обсяг виробництва найважливіших видів продукції у вартісному і натуральному виразах;

2) обсяги державного замовлення на окремі види промислової продукції;

3) обсяги реалізації промислової продукції;

4) прибуток;

5) обсяги виробництва товарів народного споживання.

6.Визначте основні функції державного регулювання промислового виробництва, користуючись наведеними відповідями є:

1) надання субсидій і дотацій промисловим підприємствам;

2) підтримка та стимулювання розвитку підприємництва;

3) зниження витрат на виробництво;

4) управління корпоративними правами;

5) здійснення цілеспрямованої структурної перебудови в промисловості;

6) проведення помірного протекціонізму до вітчизняного виробника;

7) забезпечення фінансової підтримки пріоритетних виробництв;

8) встановлення цін на продукцію монопольних виробництв.

7.Поясніть, які інструменти лежать в основі реалізації фінансової підтримки пріоритетних промислових виробництв:

1) санація підприємств;

2) програмно-цільове субсидування;

3) пільгове оподаткування і кредитування;

4) списання боргових зобов'язань;

5) реструктуризація виробництва;

6) ефективна амортизаційна політика;

7) залучення іноземних інвестицій.

8.Користуючись відповідями, вкажіть на позитивні результати впровадження механізмів державних замовлень та державних закупівель у промисловості є:

1) вдосконалення системи управління;

2) захист від недобросовісної конкуренції;

3) стимулювання та підтримка певних виробників;

4) сприяння прогресивним структурним зрушенням;

5) забезпечення поповнення державного матеріального резерву;

6) урізноманітнення асортименту промислової продукції;

7) задоволення потреб держави в промисловій продукції.

9.Обґрунтуйте потреби, закладені в прогнозні розрахунки ринку сировини:

1) споживання населенням;

2) виробничо-експлуатаційні потреби;

3) експорт;

4) імпорт;

5) капітальне будівництво.

10.Прогнозну потребу споживачів у сировинних ресурсах визначають як:

1) добуток питомих витрат сировини на одиницю продукції на прогнозні обсяги виробництва такої продукції;

2) суму витрат сировини за всіма галузями споживання;

3) добуток прямих матеріальних затрат на одиницю виробництва на обсяги виробництва.

На якій основі прогнозують потреби в продукції переробних галузей для невиробничого споживання?

1) використання раціональних і фізіологічних норм споживання населення;

2) вивчення тенденцій у зміні структури споживання;

3) дослідження еластичності попиту залежно від цін і доходів;

4) динаміки обсягів виробництва;

5) виконання міждержавних угод.

Які потреби включає потреба держави у промисловій продукції?

1) оборону;

2) формування державних резервів;

3) формування страхових запасів;

4) переробку промисловими підприємствами;

5) споживання населенням;

6) утримання органів державного управління;

7) утримання спецспоживачів і бюджетних організацій;

8) виконання міжурядових угод.

Користуючись наведеними відповідями, означте цілі аграрної політики держави.

1) проведення земельної реформи;

2) формування ринкового механізму управління АГЖ;

3) соціальний розвиток села;

4) забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку;

5) встановлення цін на сільськогосподарську продукцію;

6) формування державного замовлення на сільськогосподарську продукцію;

7) підвищення конкурентності вітчизняного аграрного сектору.

14.Користуючись наведеним текстом, визначте, що передбачає регулювання земельних відносин в Україні:

1) встановлення форм власності на землю;

2) встановлення правил користування землею;

3) законодавче забезпечення регулювання земельних відносин;

4) встановлення орендної плати за 3 га землі;

5) проведення моніторингу землі;

6) встановлення земельного податку;

7) встановлення ціни за землю;

8) встановлення плати за землю;

9) встановлення рівня забрудненості землі.

Які показники функціонування АПК включають у програму економічного і соціального розвитку?

1) виробництво основних видів сільськогосподарської продукції;

2) середню врожайність основних видів сільськогосподарської продукції;

3) обсяги державного замовлення на поставку сільськогосподарської
продукції до державних ресурсів;

4) обсяги централізованих капітальних вкладень в АПК;

5) структуру посівних площ;

6) рентабельність сільськогосподарського виробництва.Просмотров 874

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!