Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






За якими напрямками здійснюють регулювання ринку праці?



1) законодавче забезпечення зайнятості, умов праці, форм оплати, взаємовідносин між роботодавцем і найманою робочою силою;

2) створення мережі служб зайнятості;

3) формування фондів сприяння зайнятості;

4) регулювання доходів населення, їх структури;

5) встановлення умов надання матеріальних заохочень;

6) розробка державних програм зайнятості на всіх рівнях;

7) організація перенавчання і перепідготовки кадрів.

Що відносять до основних функцій державної служби зайнятості?

1) розроблення державної програми зайнятості;

2) облік вільних робочих місць;

3) облік громадян, які звертаються з питань працевлаштування, їх реєстрацію;

4) регулювання перерозподілу робочої сили між галузями;

5) виплату допомоги у зв'язку з безробіттям;

6) організацію перепідготовки і перенавчання.

10.Назвіть основні форми регулювання оплати праці:

1) договірне регулювання;

2) державне;

3) ринкове;

4) тарифне.

11. Державне регулювання оплати праці здійснюється шляхом встановлення:

1) мінімальної заробітної плати;

2) максимального розміру оплати для окремих категорій працівників;

3) норм і гарантій оплати праці;

4) розмірів оплати праці працівникам бюджетних організацій;

5) нарахувань на зарплату;

6) тарифної системи оплати праці.

12.Що таке мінімальна зарплата?

1) заробітна плата робітника без певної кваліфікаційної підготовки
за виконану роботу;

2) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче за який не може бути здійснена оплата за норму праці, котру фактично виконав працівник;

3) державна соціальна гарантія.

12.Тарифна система оплати праці включає:

1) тарифні сітки;

2) тарифні оклади;

3) мінімальний розмір оплати праці;

4) схеми посадових окладів;

5) тарифно-кваліфікаційні характеристики;

6) договірну оплату праці.

13.Державні гарантії і норми в оплаті праці передбачають оплату:

1) у формі щорічних відпусток;

2) за час виконання державних обов'язків;

3) за роботу в святкові дні;

4) при різних формах виробничого навчання чи перекваліфікації;



5) за відрядження;

6) за роботи в польових умовах.

14.Договірне регулювання оплати праці здійснюють шляхом:

1) встановлення тарифної ставки робітника першого розряду;

2) укладання генеральної угоди;

3) укладання галузевої і регіональної угод;

4) укладання колективного договору;

5) встановлення норм і гарантій оплати праці.

 

Практичні завдання

Задача 1. Визначити чисельність трудових ресурсів у прогнозному році.

Вихідні дані:

1. Чисельність населення у базовому році — 50 000 тис. чол.

2. Чисельність населення у непрацездатному віці становить 46 % загальної чисельності населення у прогнозному році.

3. Чисельність населення у віці до 16 років у прогнозному році становить 15 500 тис. чол.

4. Питома вага працюючих у прогнозному році: серед осіб пенсійного віку — 18 %, серед підлітків молодше 16 років — 0,8 %.

5. Чисельність непрацюючих працездатного віку, що отримують пенсії на пільгових умовах, у прогнозному році — 350 тис. чол.

6. Чисельність непрацюючих інвалідів І та II груп у працездатному віці у прогнозному році — 270 тис. чол.

7. Сальдо міграції трудових ресурсів у прогнозному році - 25 тис. чол.

8. Темп зростання населення у прогнозному році в порівнянні з базовим — 98 %.

 

Задача 2. Скласти баланс ринку праці і визначити чисельність безробітних на кінець року.

Вихідні дані:

1. Збільшення кількості робочих місць за рахунок підвищення коефіцієнта змінності роботи підприємств — 4 тис. чол.



2. Чисельність випускників навчальних закладів — 105 тис. чол.

3. Чисельність осіб, звільнених з народного господарства — 235 тис. чол.

4. Чисельність підлітків молодше 16 років — 218 тис. чол.

5. Створення нових робочих місць за рахунок інвестицій — 265 тис. чол.

6. Чисельність незайнятих осіб інших категорій — 290 тис. чол..;

7. Кількість робочих місць, звільнених у зв'язку із виходом працівників на пенсію, призовом у Збройні Сили України та іншими обставинами — 352 тис. чол.

8. Збільшення кількості робочих місць за рахунок використання гнучких форм зайнятості населення — 8 тис. чол.

9. Чисельність безробітних на початок року — 68 тис. чол.

10. Збільшення попиту на робочу силу за рахунок інших факторів — 62 тис. чол.

 

Задача 3. Скласти баланс грошових доходів і витрат населення та визначити перевищення доходів над витратами або витрат над доходами.

Вихідні дані:

1. Обов'язкові платежі та добровільні внески — 9600 млн. грн.

2. Витрати населення на придбання іноземної валюти та доходи від продажу іноземної валюти — відповідно 10500 млн. і 9000 млн. грн.

3. Пенсії, грошові допомоги, стипендії та інші трансфертні платежі — 13605 млн. грн.

4. Виручка від продажу продуктів сільського господарства — 2480 млн. грн.

5. Грошові доходи від колективних сільськогосподарських підприємств — 125 млн. грн.

6. Приріст заощаджень у вкладах і придбання цінних паперів — 1200 млн. грн.

7. Інші грошові доходи та витрати населення — відповідно 7800 млн. і 1000 млн. грн.

8. Оплата праці робітників і службовців, включаючи робітників кооперативів і суб'єктів підприємницької діяльності — 28 960 млн. грн.

9. Стипендії— 170 млн. грн.

10. Купівля товарів і оплата послуг — 39 170 млн. грн.



Задача 4. Визначити обсяг реальних доходів на душу населення (грн./чол.) у прогнозному році та темп приросту реальних доходів на душу населення у прогнозному році у порівнянні з базовим (%).

Вихідні дані:

1. Середньорічна чисельність населення в прогнозному році — 49 млн. чол.

2. Реальні доходи на душу населення в базовому році — 1115 грн./чол.

3. Грошові доходи населення, які реалізуються на придбання товарів, у прогнозному році в цінах прогнозного року — 54,15 млрд. грн.

4. Натуральні доходи населення — 7 млрд. грн. у цінах прогнозного року.

5. Матеріальне споживання населення у сфері послуг — 5 млрд. грн. у цінах прогнозного року.

6. Індекс цін на споживчі товари — 0,9.


Просмотров 357

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!