Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 За допомогою чого здійснюють митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?1) встановлення ввізного мита;

2) встановлення вивізного мита;

3) встановлення імпортних застав;

4) введення заборони на ввезення (вивезення);

5) використання адміністративних прикордонних стягнень.

4.Із запропонованих положень виберіть методи непрямого регу­лювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД):

1) реєстрація учасників ЗЕД;

2) ліцензування і квотування експорту й імпорту;

3) страхування ЗЕД;

4) оподаткування суб'єктів ЗЕД;

5) державне кредитування суб'єктів ЗЕД;

6) гарантування державою комерційних кредитів.

5.Виберіть критерії, за допомогою яких визначають ефективність зовнішньоекономічних зв'язків є:

1) ефективність зовнішньої торгівлі;

2) ефективність експорту;

3) ефективність імпорту;

4) імпортозалежність економіки;

5) виробництво імпортозамінної продукції.

6.Із перерахованих варіантів відповідей виберіть ті заходи з регулювання зовнішньоекономічної діяльності, які дають змогу нарощувати експортний потенціал та поліпшувати структуру зовнішньої торгівлі України:

1) створення фонду надання експортних кредитів;

2) запровадження механізму страхування експортних і кредитних ризиків;

3) розроблення механізму повернення ПДВ у вигляді облігацій або сертифікатів, що відіграватимуть роль гарантій для отримання кредитів;

4) збільшення частки ліцензування та квотування в експортній діяльності;

5) надання права підприємствам-виробникам використовувати певну частину валютної виручки на збільшення експорту;

6) визначення переліку товарів, за якими доцільно запровадити спрощену процедуру пролонгації зовнішньоторговельних контрактів із продовженням термінів розрахунків;

7) заборона експортувати готові товари та послуги;

8) розробка системи підтримки державних підприємств, що беруть участь у тендерах, які проводять за кордоном;

9) розробка методичних рекомендацій щодо процедури відбору конкурентоспроможних проектів з розвитку експортного потенціалу України.

7.Доповніть запропоновані можливі ризики, що можуть виникати у зовнішньоекономічній діяльності, наслідками, які їх супроводжуватимуть:

1) збільшення світових цін на енергоносії призведе до;

2)зміна кон'юнктури на світових товарних ринках (наприклад, зниження цін на продукцію металургійного комплексу) або застосування з боку окремих країн антидемпінгових заходів до товарів традиційного українського експорту призведе до;

3)розбудова в Китаї економіки на принципах повної самодостатності стане чинником поступового обмеження надходження на цей ринок української продукції і призведе до.

8.Із перерахованих варіантів відповідей виберіть цілі досягнення динамічного розвитку зовнішньоекономічних відносин України є:

1)інтеграція України у світову торговельну систему, насамперед шляхом забезпечення вступу до Світової організації торгівлі

2) повномасштабна імплементація Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС;

3) нарощування експортного потенціалу та поліпшення структури зовнішньої торгівлі;

4) створення та забезпечення у повному обсязі умов функціонування зони вільної торгівлі країн СНД;

5) нарощування імпортного потенціалу та поліпшення його структури;

6) створення умов для ефективного та взаємовигідного розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва з Росією з використанням загальновизнаних методів регулювання цього процесу;

7) захист внутрішнього ринку та підтримка національного товаровиробника.

8) створення, та забезпечення у повному обсязі умов функціонування зони вільної торгівлі з країнами ЄС;

9) опанування нових та відновлення традиційних ринків збуту української продукції, насамперед, на ринках Східної та Центральної Європи, Азії, Африки й Латинської Америки;

10)підтримка експортного потенціалу закордонних товаровиробників.

9.Із перерахованих заходів виберіть ті, що можуть забезпечити захист інтересів національних виробників на зовнішніх товарних ринках є:

1) надання методичної та консультативної допомоги підприємствам-виробникам та експортерам, проти продукції яких порушені антидемпінгові, спеціальні й антисубсидиційні розслідування;

2) підготовка матеріалів (за критеріями, які висувають компетентні органи ЄС, США та інших країн) для визнання повного ринкового статусу економіки України;

3) постійний моніторинг та підбір фактичних матеріалів, що свідчать про прогрес у таких сферах, як приватизація, дерегуляція, демонополізація, податкова й адміністративні реформи, банківський нагляд за національною економікою;

4) використання нової системи ведення бухгалтерського обліку згідно з міжнародними стандартами;

5) збільшення обсягу бартерних операцій;

6) запровадження прозорої системи державних закупівель.

10.Що можна стверджувати, якщо величина офіційних валютних резервів Центрального банку за рік не змінилася. Можна стверджувати, що нулю дорівнює сальдо:

1) торговельного балансу;

2) рахунку поточних операцій;

3) капітального рахунку;

4) платіжного балансу країн.

11.Виберіть шляхи, за допомогою яких може бути профінансований дефіцит платіжного балансує:

1) девальвація валюти;

2) збільшення зовнішньої заборгованості;

3) використання резервів іноземної валюти.

12.Із запропонованих операцій виберіть ті, які не включають у рахунок поточних операцій (складова частина платіжного балансу.:

1) товарний експорт;

2) чисті доходи від інвестицій;

3) транспортні послуги іноземних держав;

4) зміни в активах країни за кордоном;

5) односторонні трансфертні платежі.Просмотров 481

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!