Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Який із перерахованих індикаторів можна вважати найефективнішим критерієм фінансово-бюджетної політики уряду?Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1) розмір бюджетного надлишку;

2)розмір бюджетного дефіциту при повній зайнятості;

3)величину інфляційного впливу вмонтованих стабілізаторів в економіці з повною зайнятістю.

10.Із запропонованих визначень виберіть ті, що характеризують монетарну політику:

1) регулювання кредитних відносин;

2) регулювання грошового обігу;

3) курсоутворення з метою стабілізації цін та створення сприятливих умов для економічного зростання;

4) регулювання доходів та витрат бюджетів.

Із запропонованих варіантів відповідей виберіть ті, що характеризують непрямі інструменти монетарного регулювання економіки.

1) встановлення валютного коридору;

2) зміна норми резервування;

3) операції на відкритому ринку цінних паперів;

4) зміна ставки рефінансування;

5) заборона Центрального банку на проведення обмінних операцій комерційними банками.

12.Із наведених варіантів відповідей виберіть основні форми державного регулювання цін:

1)дотування окремих видів виробництва з метою державної підтримки цін;

2)державна підтримка цін через субвенції;

3)обмеження рівня цін;

4)запровадження нових та підвищення податкових ставок, що
справляє певний тиск на виробників та продавців продукції;

5)спостереження за цінами.

Через які інструменти здійснюють державне регулювання цін монополістів?

1) декларування зміни цін;

2) встановлення фіксованих та граничних цін, посередницько-збутових і торговельних націнок;

3) визначення граничних рівнів рентабельності;

4) встановлення спеціального режиму оподаткування.

14.Підберіть твердження, що характеризують суть деструктивної (дефляційної) політики держави:

1) регулюванні сукупної пропозиції;

2) впливі на окремі елементи платоспроможного попиту з метою його обмеження;

3) забезпеченні нового співвідношення між попитом та пропозицією.

15.Підберіть із наведеного переліку відповідей твердження, що характеризують суть адаптивної політики:

1) скороченні сукупних витрат економіки;

2) стимулюванні інфляційних очікувань;

3) індексації доходів громадян з метою пристосування до інфляційних процесів.

Практичні завдання

Задача 1.Здійснити секвестрування видатків бюджету за квартал і визначити процент виконання затвердженого бюджету по видатках.

Вихідні дані:1. Надходження до бюджету (фактичні видатки після секвестрування) за квартал — 4065 млн. грн.

2. Розподіл видатків, що перевищують суму «захищених» статей, здійснюється пропорційно структурі видатків затвердженого бюджету.

Стаття видатків бюджету Видатки затвердженого бюджету, млн. грн. Критичний мінімум фінансування (“захищені” статті), млн. грн.
Фінансування послуг загального призначення Фінансування суспільних послуг Фінансування послуг, пов’язаних з економічною діяльністю Інші видатки    
Усього

Теми рефератів для дискусійного обговорення

1.Суть, завдання та інструменти фінансово-бюджетного регулювання економіки.

2.Механізм реалізації функцій держави через бюджетне і податкове регулювання економіки.

3.Суть, завдання та інструменти грошово-кредитного регулювання економіки.

4.Використання монетарної та фіскальної політики у регулюванні кон’юнктури ринку.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.Що таке державний бюджет і чому він є основним засобом державного регулювання економіки?

2.Визначте функції державного бюджету.

3.Охарактеризуйте структуру бюджетної системи України.

4.Що включає в себе зведений бюджет?

5.Хто визначає головні напрямки бюджетної політики в Україні?

6.Назвіть етапи бюджетного процесу.

7.Як фінансується дефіцит державного бюджету?

8.Управління державним боргом.

9.Що ви знаєте про систему оподаткування в Україні? Функції і класифікація податків?

10.Механізм грошово-кредитного регулювання.

11.Валютне регулювання економіки.

12.Сутність антиінфляційного регулювання економіки. Причини інфляції.

13.Методи цінового регулювання економіки.

Тема 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Зміст, засади і види зовнішньоекономічної діяльності

8.2.Форми і засоби державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

8.3. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

8.4. Регулювання міжнародних інвестиційних процесів

Тестові завдання

1.Користуючись наведеними варіантами відповідей, виберіть основні форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД:

1) формування структури імпорту;

2) встановлення індикативних цін на продукцію, яку експортують;

3) реєстрація учасників ЗЕД;

4) квотування та ліцензування експорту й імпорту;

5) встановлення митного тарифу;

6) страхування ЗЕД;

7) регулювання державних поставок найважливіших видів продукції;

8) встановлення порядку створення і використання валютного фонду.

2.Із перерахованих варіантів відповідей виберіть ті, що характеризують мету квотування і ліцензування експорту товарів та послуг:

1) захист внутрішнього ринку;

2) підтримка власного виробництва;

3) охорона довкілля;

4) встановлення раціональної структури експорту.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 971

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!