Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Теми рефератів для дискусійного обговорення. 1.Зарубіжний досвід макроекономічного планування економіки1.Зарубіжний досвід макроекономічного планування економіки.

2.Історія вітчизняного макроекономічного планування

3.Взаємозвязок та сфери застосування соціально-економічного прогнозування, прогнозування та макроекономічного планування.

4.Стратегії і стратегічні плани на макрорівні.

5.Організація розробки та реалізації індикативних планів.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.У чому полягає сутність і значення макроекономічного планування?

2.Які прогнозні і розрахункові показники використовуються у процесі розробки державного плану економічного і соціального розвитку?

3.Розкрийте структуру державного плану економічного і соціального розвитку країни.

4.Які існують методи планування. Розкрийте їх зміст.

5.Які особливості планування економічного і соціального розвитку регіону?

6.Як здійснюється формування індикативного плану?

 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

7.1. Структура фінансової системи країни і державна фінансова політика

7.2. Державний бюджет України. Доходи і видатки державного бюджету

7.3. Податкова політика держави

7.4. Грошово - кредитна політика держави. Інфраструктура грошово-кредитної системи

7.5.Засоби та заходи грошово-кредитної політики

7.6.Ціни як об’єкт та інструмент ДРЕ

7.7.Система органів і правова основа державного регулювання цін

7.8. Антиінфляційна політика держави

Тестові завдання

1.Дайте правильну відповідь, користуючись наведеними варіантами, що характеризують суть фінансово-бюджетного регулювання економіки:

1) формування фінансових ресурсів держави;

2) контроль за фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання;

3) маніпулювання податковими ставками та державними витратами з метою встановлення рівноваги на ринку.

2.Виберіть правильний варіант, користуючись наведеними відповідями, що характеризують суть грошово-кредитного регулювання економіки:

1) формуванні фінансових коштів суб'єктами ринку;

2) контролі за грошовою масою в обігу;

3) здійсненні сукупності заходів, спрямованих на зміну грошової маси в обігу, обсягу кредитних ресурсів та емісію.3.Дайте правильну відповідь, вибираючи із наведених варіантів ті інструменти, що характеризують суть грошово-кредитного регулювання економіки:

1) мито і митні збори;

2) система норм і нормативів;

3) норма резервування банківських коштів;

4) облікова ставка;

5) субсидії;

6) валютний курс;

7) кредитна емісія;

8) система податків;

9) державні контракти;

10) операції на ринку цінних паперів.

4.Виберіть із наведених варіантів відповіді ті, на Вашу думку, правильні інструменти, що характеризують суть фінансово-бюджетного регулювання економіки:

1) державні інвестиції; 7) квоти;

2) валютний курс; 8) пільги в оподаткуванні;

3) податки; 9) субсидії;

4) кредити; 10) субвенції;

5) бюджети різних рівнів; 11) дотації;

6) ціни; 12) податкові канікули.

5.Із запропонованих відповідей виберіть ті, що характеризують механізми грошово-кредитного регулювання, спрямовані на збільшення грошової і кредитної маси в обігу:

1) підвищення норми обов'язкових резервів комерційним банкам;

2) зниження облікових ставок;

3) збільшення обсягів грошової емісії;

4) купівля цінних паперів НБУ;

5) підвищення облікових ставок;

6) зниження норми обов'язкових резервів комерційним банкам;

7) продаж державних цінних паперів;

8) підвищення процентних ставок за кредити;

9) зниження процентних ставок за кредити;10)розширення каналів кредитної емісії.

6.Із запропонованих відповідей виберіть ті, що характеризують механізми грошово-кредитного регулювання, спрямовані на зменшення грошової і кредитної маси в обігу:

1) стримування темпів та припинення грошової емісії;

2) підвищення норми обов'язкових резервів комерційним банкам;

3) зниження облікових ставок;

4) збільшення обсягів грошової емісії;

5) купівля цінних паперів НБУ;

6) підвищення облікових ставок;

7) зниження норми обов'язкових резервів комерційним банкам;

8) продаж державних цінних паперів;

9) підвищення процентних ставок за кредити;

10)зниження процентних ставок за кредити;

11)розширення каналів кредитної емісії;

12)звуження каналів кредитної емісії.

7.Визначте, які з наведених державних заходів характеризують механізм податкового регулювання:

1) запровадження системи податків;

2) встановлення розмірів ставок оподаткування;

3) визначення об'єктів оподаткування;

4) встановлення обсягів надходжень у бюджети різних рівнів;

5) надання дотацій і субвенцій з бюджету;

6) надання пільг і стимулів в оподаткуванні;

7) регулювання бюджетів різних рівнів;

8) звільнення від сплати податків на певний період;

9) запровадження диференційованих податків;

10)звільнення від оподаткування певних видів діяльності.

8.Користуючись наведеними відповідями, визначте, що входить у систему загальнодержавних податків в Україні:

1)податок на додану вартість; 2)акцизний збір;податок на прибуток;

3)ринкові збори; 4)прибутковий податок з громадян; 5)податок із власників транспортних засобів; 6)гербовий збір.


Просмотров 316

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!