Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розрахунок виробництва видів паливно-енергетичних ресурсів у базовому і прогнозному рокахВид паливно-енергетичних ресурсів     Одиниця   виміру Виробництво, нат. од. у періоді Коефіцієнт переведення в умовне паливо     Виробництво, од. ум. палива протягом періоду
базове прогнозне базове прогнозне
Електроенергія   Нафта (включаючи газовий конденсат) Газ природний Вугілля Торф млн. кВт-год. млн. т   млрд. м3 млн. т млн. т   3,7   22,7 62,4 2,0   1,23   1,44   1,15 0,84 0,40    
Всього            

 

3. У базовому періоді залишки паливно-енергетичних ресурсів на кінець року становили 2% попиту внутрішнього ринку паливно-енергетичних ресурсів України. У прогнозному періоді це співвідношення не зміниться.

4. Попит внутрішнього ринку паливно-енергетичних ресурсів України в базовому періоді становив 205389,65 од. ум. палива. В тому числі структура споживання паливно-енергетичних ресурсів галузями національної економіки характеризувалась такими співвідношеннями: споживання паливно-енергетичних ресурсів у промисловості становило 22% обсягу попиту внутрішнього ринку; відповідно, в будівництві - 15%; на транспорті - 18%; у сільському господарстві - 7,5%, використання паливно-енергетичних ресурсів на комунально-побутові потреби міст - 9%, потреби населення в паливно-енергетичних ресурсах були на рівні 13,8% попиту внутрішнього ринку.

5. Втрати енергетичних ресурсів у мережах та використання паливно-енергетичних ресурсів на інші технологічні потреби становили відповідно 8,2% і 4,5% всього попиту внутрішнього ринку.

6. У прогнозному періоді в результаті деякого пожвавлення розвитку національної економіки спостерігається тенденція до зростання потреб споживання України в усіх видах паливно-енергетичних ресурсів. Зокрема, потреби промисловості в паливно-енергетичних ресурсах зросли на 1,2% порівняно з базовим періодом; відповідно, потреби будівельного комплексу збільшилися на 0,9%; транспорту - на 1,1%. Потреби населення в паливно-енергетичних ресурсах зросли на 0,9% порівняно з базовим періодом. Використання паливно-енергетичних ресурсів на забезпечення комунально-побутових потреб міст зросло на 0,4%. А на потреби сільського господарства - зменшилося на 7,9%.7. Завдяки вдосконаленню технологічних процесів у паливно-енергетичних галузях втрати енергії у мережах зменшилися на 0,9%. Інші технологічні потреби в паливно-енергетичних ресурсах досягнуть у прогнозному періоді 9210,1 од. ум. палива.

8. З метою виконання міждержавних угод попит зовнішнього ринку (експорт) у прогнозному періоді становитиме 6568,65 од. ум. палива, зокрема попит країн Балтії та СНД дорівнюватиме 75% експорту паливно-енергетичних ресурсів.

9. Для визначення пропозиції паливно-енергетичних ресурсів на внутрішньому ринку України використайте розрахунки обсягів виробництва основних видів паливно-енергетичних ресурсів, наведені у табл.6.3.

10. Через обмеженість власних сировинних паливно-енергетичних ресурсів на ринку України зростає пропозиція зовнішнього ринку (імпорт) на 0,5%.

11. Залишки паливно-енергетичних ресурсів на початок року становитимуть у прогнозному періоді 2% всього обсягу власного виробництва паливно-енергетичних ресурсів.

 

Методичні вказівки до виконання практичного завдання 1

1. Розрахунки пропозиції на паливно-енергетичному ринку України розпочинають із визначення обсягів власного виробництва паливно-енергетичних ресурсів в одиницях умовного палива за схемою, наведеною у табл.2.2. На основі вихідних даних розраховують статті паливно-енергетичного балансу України у розрізі обсягів попиту та пропозиції паливно-енергетичних ресурсів в одиницях умовного палива, обґрунтовують обсяги ввезення паливно-енергетичних ресурсів у країну. Результати розрахунків відображають у табл.6.3.

Таблиця 6.3

Паливно-енергетичний баланс України (одиниці умовного палива)

Стаття балансу Період
    базовий прогнозний
І. Попит на продукцію, всього 1.1 Попит внутрішнього ринку, всього 1.1.1. Споживання паливно-енергетичних ресурсів основними споживачами: А. Промисловість Б. Будівництво В. Транспорт Г. Сільське господарство    
Д. Комунально-побутові потреби міст Е. Населення 1.1.2. Інші потреби (втрати у мережах) 1.1.3. Інші технологічні потреби 1.2. Попит зовнішнього ринку (експорт), усього у т. ч.: 1.2.1. країни СНД та Балтії 1.2.2. інші країни світу 1.3. Поповнення залишків (залишки на кінець року)   6459,06   4844,29 1614,76  
//. Пропозиція продукції, всього 2.1. Пропозиція внутрішнього ринку (імпорту), всього 2.1.1. Власне виробництво, всього 2.2. Пропозиція зовнішнього ринку, всього у т. ч.: 2.2.1. країни СНД та Балтії 2.2.2. інші країни світу 2.3. Залучення залишків   1012,60   4219,35  

 


Просмотров 372

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!