Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Методичні вказівки до розв’язання задачі 11.Визначити обсяг побутового споживання води.

2.Визначити потребу у водних ресурсах для забезпечення промислового виробництва .

3.Визначити потребу у водних ресурсах для зрошувальних систем.

4.Визначити загальну потребу регіону у водних ресурсах

6.Темп приросту виробництва у прогнозному році в порівнянні з базовим +5 %.

Задача 2. Здійснити ранжування галузей промисловості за показником

електромісткості валового випуску.

Галузі промисловості Валовий випуск, млн. грн. Споживання електроенергії, млрд/кВт*г
Металургія Хімічна Машинобудування Легка і харчова 6,6 3,8 16,6 14,4

Задача 3. Визначити обсяг і структуру споживання прокату чорних металів у прогнозному році.

Галузі Обсяг виробництва в базовому році, млн. грн. Норма витрат прокату на 1 млрд. грн. продукції, т Темп зростання виробництва в прогнозному році у порівнянні з базовим, %
Машинобудування Промисловість будівельних матеріалів Капітальне будівництво Інші                  

Задача 4. Скласти баланс попиту і пропозиції та визначити можливості експорту цементу в прогнозному році. Вихідні дані:

1. Обсяг будівельно-монтажних робіт у базовому році — 2 млрд. грн.

2. Виробництво цементу в базовому році — 15 млн. т.

3. Імпорт цементу в прогнозному році — не передбачений.

4. Витрати цементу на 1 млн. грн. будівельно-монтажних робіт — 7500т.

5. Коефіцієнт зростання будівельно-монтажних робіт у прогнозному році в порівнянні з базовим — 0,9.

Теми рефератів для дискусійного обговорення

1.Суть, завдання і функції економічного прогнозування.

2.Система економічного прогнозування. 3.Методи прогнозування економічного і соціального розвитку, їх характеристика.

4.Організація державного прогнозування в Україні.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Що таке прогноз і прогнозування?

2. Які існують відмінності між пошуковим і нормативним прогнозом?

3.Розрийте сутність і функції соціально-економічного прогнозування.

4.Як співвідносяться між собою прогноз і план?

5.Розкрийте зміст принципів соціально-економічного прогнозування.

6.За якими ознаками класифікуються методи і моделі прогнозування?

Тема 5. ПРОГРАМУВАННЯ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

5.1. Значення програмування у системі державного регулювання економіки

5.2. Організація розробки цільових комплексних програм

5.3.Реалізація економічних програм

Тестові завдання

Користуючись відповідями, охарактеризуйте суть державного

програмування:

1) розроблення системи довготривалих прогнозів суспільного розвитку;

2) аналізі стану національної економіки і складанні узагальнюючого прогнозу;

3) визначенні найраціональнішого, з точки зору держави, варіанта розвитку економіки;

4) розрахунку економічної ефективності того чи іншого заходу;

5) розробленості й реалізації заходів щодо досягнення поставлених цілей державних програм.

2.Вкажіть на особливості методів, які використовують при розробці цільових комплексних програм:

1) економічного аналізу;

2) нормативні методи;

3) балансові методи;

4) статистичні методи;

5) прогнозні методи;

6) методи фактичного обґрунтування;

7) методи структурного аналізу;

8) індексні методи;

9) експертні методи.

3.Назвіть особливості програмування як форми державного ре­гулювання:

1) особливий спосіб вручення держави в економіку;

2) системність і комплексність;

3) засіб підтримки економічної рівноваги;

4) елемент структурного регулювання;

5) елемент сучасної ринкової організації економіки.

4.Вкажіть, які програми входять до складу державних програм:

1) спеціальні програми розвитку галузей, секторів, регіонів;

2) програми, присвячені загальнонаціональним проблемам;

3) стратегічні програми;регіональні програми;

4) великомасштабні програми;

5) програми діяльності органів державного управління;

6) фінансові програми.

5.Визначте сутність ЦКП:

1) система правових та економічних заходів, спрямованих на подолання кризових явищ в економіці;

2) процес організації з боку держави на вирішення цільових комплексних завдань розвитку економіки;

3) директивний адресний документ, в якому визначений комплекс практичних заходів, спрямованих на вирішення народногосподарської проблеми.Просмотров 832

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!