Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Які чинні законодавчі акти регламентують повноваження органів місцевої влади?а)Закон України „Про місцеве самоврядування”;

б)Закон України „Про місцеві держадміністрації”;

в)Закон України „Про місцеві бюджети в Україні”;

г)Закон України „Про державну регіональну політику і місцеве самоуправління”;

д)Закон України „Про територіальні громади та їх адміністративні органи”.

21. До компетенції органів місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством належать:

а) питання оподаткування (встановлення і збір податків);

б)питання соціального захисту населення;

в)питання розвитку соціальної інфраструктури;

г)комерційна діяльність;

д)матеріально-технічне постачання державних підприємств на місцях.

22.З наведеного переліку згрупувати міністерства за характером діяльності на галузеві і функціональні :

1) аграрної політики; 2) внутрішніх справ; 3) екології та природних ресурсів; 4) палива і енергетики; 5) закордонних справ; 6) фінансів; 7) охорони здоров’я; 8) оборони; 9) юстиції; 10) культури і мистецтв; 11)праці та соціальної політики; 12)транспорту; 13)з питань надзвичайних ситуацій ; 14) освіти ; 15) економіки.

23. З наведеного переліку органів виконавчої влади визначити належність їх до групи А- державні комітети ,

до групи Б – центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом :1) Вища атестаційна комісія ;

2) Національне космічне агентство;

3) Пенсійний фонд ;

4) Антимонопольний комітет ;

5) Фонд Державного майна ;

6) Державне казначейство ;

7) Державна податкова адміністрація ;

8) Державна митна служба України ;

9) Головне контрольно-ревізійне управління ;

10)Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку .

Теми рефератів для дискусійного обговорення

1.Характеристика системи органів державного регулювання економіки в Україні.

2.Функції і повноваження Верховної Ради України у сфері регулювання економіки.

3.Центральні органи виконавчої влади у системі державного регулювання економіки.

4.Кабінет Міністрів України: функції і повноваження у сфері регулювання економіки.

5. Функції і повноваження місцевих органів управління з державного регулювання економіки.

6. Необхідність та напрями адміністративної реформи в Україні.

 

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте систему органів державної влади в Україні.

2. Назвіть основні принципи державного регулювання економіки.

3. Компетенція органів державного регулювання економіки.

4. Чим зумовлена потреба в розмежуванні функцій державного регулювання за рівнями управління?

5. Визначте сутність адміністративно-територіальної реформи.

6. Змоделюйте систему органів виконавчої влади за основними організаційно-правовими рівнями.

Тема 3. СИСТЕМА МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Сутність і класифікація методів державного управління

Сутність правового регулювання економіки та його інструментарій

Адміністративні методи державного регулювання економіки

Економічні методи державного регулювання економіки

Соціально-психологічні методи

 

Тестові завдання

1.Прямий регуляторний вплив на економіку здійснюється за допомогою:

а)нормативно-правових актів;б)ліцензій;в)операцій з ОВДП;

г)стандартів;д)макроекономічних планів.

2.Прямий регуляторний вплив на економіку здійснюється за допомогою:

а)патентів;б)цільових комплексних програм;в)державних замовлень;

г)централізовано встановлюваних цін;д)норм обов'язкових резервів.

3.Прямий регуляторний вплив на економіку здійснюється за допомогою:

а)квот;б)лімітів;в)державних бюджетних витрат;г)облікової ставки;

д)податків.

4.Прямий регуляторний вплив на економіку здійснюється за допомогою:

а)норм прискореної амортизації;б)субсидій та дотацій;в)стандартів;

г)комплексних цільових програм;д)індикативних планів.

5. Непрямий регуляторний вплив на економіку здійснюється за допомогою:

а)нормативно-правових актів;б)ліцензій;в)патентів;

г)податків;д)макроекономічних планів.

6. Непрямий регуляторний вплив на економіку здійснюється за допомогою:

а)патентів;б)цільових комплексних програм;в)державних замовлень;

г)централізовано встановлюваних цін;д)норм обов'язкових резервів.

7. Непрямий регуляторний вплив на економіку здійснюється за допомогою:

а)норм прискореної амортизації;б)валютного курсу;

в)державних замовлень;г)державних видатків;д)облікової ставки.

8. Непрямий регуляторний вплив на економіку здійснюється за допомогою:

а)квот;б)процентної ставки;в)бюджетних асигнувань КВ за цільовими програмами;г)експортно-імпортного мита;д)дозволів і заборон;

є) приватизації; є) цін.

9. Конкретними інструментами (регуляторами) економічних методів ДРЕ виступають:

а)податки і податкові пільги;

б)норми амортизації;

в)квоти;

г)ліцензії;

д)% за кредит.

10. Конкретними інструментами (регуляторами) економічних методів ДРЕ виступають:

а)мито;б)бюджетні інвестиції;в)бюджетні дотації;г)стандарти;

д)нормативно-правові акти.

11. Конкретними інструментами (регуляторами) економічних методів ДРЕ виступають:

а)державні гарантії;б)державні кредити;в)державні закупки;

г)примус;д)державні цільові програми.

12. Конкретними інструментами (регуляторами) економічних методів ДРЕ виступають:

а)держаний сектор економіки і держпідприємництво;

б)приватизація;в)норма обов'язкових резервів;

г)облікова ставка;д)ліцензії.

13. Конкретними інструментами (регуляторами) економічних методів ДРЕ виступають:

а)операції з державними облігаціями внутрішньої позики;

б)централізовано встановлювані ціни;

в)націоналізація;

г)державні програми;

д)ліміти.

14. Формами правового регулювання економіки в Україні є:

а)Конституція України;

б)Закони України, що приймає Верховна Рада України;

в)Укази Президента України;

г)патенти;

д)ліміти;

є) постанови КМ України;

є) розпорядження Прем'єр-міністра України.

15.Формами правового регулювання економіки в Україні є:

а)квоти;

б)ліцензії;

в)постанови та інші акти Верховної Ради України;

г)постанови Кабінету Міністрів України;

д)декрети і розпорядження Кабінету Міністрів України;

є) розпорядження міністрів; є) податки.

16. Формами правового регулювання економіки в Україні є:

а)Державний бюджет;

б)пільги;

в)нормативні акти центральних органів виконавчої влади (міністерств і відомств);

г)нормативні акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

д)макроекономічні плани;

е) державні економічні програми;

є) індикативні плани.

17. Адміністративне регулювання ринкової економіки передбачає:

а)використання системи держзамовлень та держконтрактів;

б)застосування державного примусу, санкцій і штрафів, ліцензій, дозволів, заборон, квот;

в)запровадження норм і стандартів, які регламентують вимоги до якості робіт, послуг, продукції, до організації виробничих процесів, операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках;

г)використання системи пільгового оподаткування і кредитування окремих операцій і суб'єктів бізнесу;

д)запровадження режиму прискореного амортизаційного списання основних фондів;

є) регулювання приросту грошової маси за допомогою операцій з ОВДП, норм обов'язкових резервів, облікової ставки.


Просмотров 985

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!