Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Який тип організації економіки реалізовано сьогодні в Україні?1)ринковий; 2)ліберальний;3)командний;4)змішаний;5)перехідний.

 

Теми рефератів для дискусійного обговорення

1.Особливості державного регулювання трансформаційної економіки.

2.Роль держави у забезпеченні стабілізації і розвитку національної економіки.

3.Еволюція основних теорій макроекономічного регулювання.

4.Досвід державного регулювання економіки у зарубіжних країнах.

5.Механізми реалізації економічної функції держави.

6.Межі державного регулювання економіки, їх зміст та обґрунтування.

7.Моделі державного регулювання економіки, їх зміст та особливості.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.Визначте сутність поняття “державне регулювання економіки”

2.Хто вперше обґрунтував необхідність втручання держави в економічне життя?

3.Обґрунтуйте основні принципи функціонування державного регулювання економіки?

4.Які функції виконує держава, реалізовуючи свій вплив на економіку?

5.Назвіть основні моделі регулювання, адаптовані в практиці зарубіжних країн.

6.Хто виступає суб’єктами ДРЕ?

7.Назвіть критерії, на базі яких визначалась специфіка різних моделей господарювання.

Тема2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

2.1. Система та принципи організації органів державного регулювання економіки

2.2.Функції та повноваження органів державної влади у сфері економічного регулювання

2.3. Центральні органи виконавчої влади в системі органів державного управління

2.4. Функції та повноваження місцевих Державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування

2.5.Законність у державному управлінні

Тестові завдання

1. Суб'єктами ДРЕ є:

а)органи законодавчої влади;

б)органи місцевого самоврядування;

в)Центральний (Національний) банк;

г)комерційні банки;

д)підприємства;

ж)громадяни;

з)органи виконавчої влади;

є)домогосподарства.

к) ринкова інфраструктура.

2. Суб'єктами ДРЕ в Україні є:

а)Верховна Рада;б)обласні ради;в)місцеві ради;г) уряд;д) державні адміністрації; є) місцеві виконкоми;є) Національний банк;ж)комерційні банки;з)Пенсійний фонд України;и) фондові біржі;і) підприємства;

ї) домогосподарства;й) фінансово-промислові групи.

3. Верховна Рада в Україні є:

а)вищим виконавчим органом;

б)вищим законодавчим органом;

в)вищою арбітражною інстанцією;

г)вищим органом місцевого самоврядування;

д)головним емісійним центром держави.

4. До компетенції Верховної Ради України належить:

а)прийняття та зміна законів;

б)прийняття постанов;

в)контроль за виконанням законодавчих актів;

г)визначення основ ДЕП;

д)розробка ДБ країни;

е)затвердження ДБ країни;

є) розробка і затвердження регіональних бюджетів;

ж)розробка і затвердження місцевих бюджетів;

з)затвердження облікової ставки і норми обов'язкових резервів;

и) володіння та управління державними корпоративними правами в корпоративному бізнесі;

і) засновницька діяльність;

ї) реєстраційно-ліцензійна діяльність та міжнародні контракти;

й) призначення голів місцевих рад

5. Президент України є:

а)главою Уряду (КМ) України;б)главою держави;в)главою парламенту України;г)главою державної адміністрації України;д)главою законодавчої, виконавчої та судової влади одночасно.

6. Президент України управляє економікою за допомогою:

а)законів;б)указів;в)постанов;г)розпоряджень;д)декретів;

є) держзамовлень;

7. Верховна Рада України управляє економікою за допомогою:

а)законів; б)указів; в)постанов; г)розпоряджень; д)декретів;

є) держзамовлень;

8. Кабінет Міністрів виконує такі функції щодо здійснення (організації та проведення) державного регулювання економіки в країні:

а)приймає господарські закони;

б)розробляє проекти господарських законодавчих актів;

в)забезпечує реалізацію (приведення в дію) законодавчих та інших нормативних актів, які передбачають запровадження і застосування економічних регуляторів, адміністративні та організаційні заходів регулювання;

г)здійснює регулювання грошової маси;

д)розробляє проект бюджету;

є) затверджує бюджет.

9. Кабінету Міністрів України підпорядковані:

а)міністерства;б)обласні ради; в)НБУ;г)відомства;д)місцеві органи виконавчої влади.

10. До центральних органів державної виконавчої влади належать:

а)НБУ; б)Секретаріат Президента України (Адміністрація Президента України); в)міністерства; г)відомства; д)фінансово-промислові групи.

11 Центральні органи державної виконавчої влади створюються з метою:

а)реалізації відповідних (певних) напрямів соціально-економічної політики;

б)ведення господарської діяльності у проблемних галузях економіки;

12.До органів місцевої (регіональної) влади та управління належать:

а)органи місцевого самоврядування; б)державні адміністрації; в)регіональні управління НБУ; г)профспілки ; д)регіональні ПФГ.

13. До органів місцевого самоврядування належать:

а) місцеві державні адміністрації; б)обласні ради; в)міські ради;

г)районні ради;д)селищні ради.

14. Національний банк України є:

а)залежною структурою від виконавчої влади;

б)незалежного структурою від виконавчої влади;

в)структурою центральної виконавчої влади.

15. Функції Національного банку України :

а)регулювання грошового обігу;

б)ведення кадастру природних ресурсів;

в)регулювання фондового ринку;

г)регулювання валютного ринку;

д)ліцензування експортно-імпортної діяльності;

є) розробка і реалізація ДБ.

16. До функцій Президента України належать:

а)формування стратегії соціально-економічного розвитку країни;

б)прийняття законів;

в)затвердження і заборона (вето) законів;

г)здійснення кадрової політики;

д)координація діяльності державних органів;

є) видання указів і розпоряджень;

є) здійснення арбітражу.

17. До центральних органів виконавчої влади не належать:

а)Антимонопольний комітет;б)Державна податкова адміністрація;

в)Фонд державного майна (ФДМ);г)НБУ; д)Державна комісія з ЦП та ФР;є) Державне казначейство;є) Пенсійний фонд;ж)державний комітет земельних ресурсів;з)Міністерство фінансів;и) фондова біржа.

18. Місцеві державні адміністрації підзвітні та підпорядковані:

а)органам виконавчої влади вищого рівня;

б)органам виконавчої влади на рівні відповідних держадміністрацій;

в)радам відповідного їм рівня;

г)радам вищого рівня.

19.Адміністративно-територіальна реформа в Україні передбачає:

а)посилення центральної виконавчої влади;

б)посилення місцевого самоврядування;

в)ліквідацію місцевого самоврядування;

г)посилення функціонального підходу до структуризації та управління економікою;

д)зміцнення галузевого принципу структуризації та управління економікою.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 944

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!