Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Зразок заяви про вибір теми дипломної роботи 

 

Завідувачу кафедри

менеджменту організацій та ЗЕД

________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

студента

_________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

ЗАЯВА

Прошу затвердити тему дипломної роботи бакалавра ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва теми)

 

«____»_________________2012 р.

_________________________

(підпис студента)

 

 

Погоджено Науковий керівник   _____________________ (прізвище, ініціали, підпис) «____»_______________2012 р. Затверджено Завідувач кафедри менеджменту організацій та ЗЕД ________________________ (прізвище, ініціали, підпис) «____»________________2012 р.

Додаток Д

Форма завдання на виконання дипломної роботи

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Факультет____________________________________________

Кафедра_____________________________________________

 

Завдання на дипломну роботу бакалавра напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент" ____________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

Тема роботи ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломна робота бакалавра виконується на матеріалах_____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації)

 

План роботи та термін пред’явлення розділів

науковому керівникові:

Назва розділу Термін виконання Граничний термін пред’явлення
     
     
     
     

 Термін повного завершення, оформлення і подання на кафедру дипломної роботи______________________________________________________________

 

Завдання видав науковий керівник

______________________ _________________

(підпис) (дата)

 

Завдання одержав студент ______________________ _________________

(підпис) (дата)

 

Завдання затвердив завідувач кафедри ___________________________________

Додаток Е

Зразок оформлення анотації

 

 

АНОТАЦІЯ

 

 

Робота містить __ сторінок, __ таблиць, __ рисунків, список літератури з __ найменувань, __ додатків.

 

Ключові слова:

 

Предметом дослідження є...............

В якості об’єкта дослідження виступає.....................

Мета і завдання роботи................

За результатами дослідження сформульовані...................

Одержані результати можуть бути використані...............

Рік виконання роботи......................

Рік захисту роботи.....................

 


Додаток Ж

Зразок оформлення відгуку наукового керівника

ВІДГУК

на дипломну роботу студента ____________

Факультету ЕУВНапрям підготовки 6.030601 – "Менеджмент"

 

 

за темою: _____________________________________________________

 

 

1. Позитивні сторони:

 

2. Недоліки:

 

3. Основні рекомендації та загальна сума економічного ефекту:

 

4. Як проявив себе студент при написанні дипломної роботи (теоретична підготовка, знання практики, вміння вести самостійне дослідження, дисциплінованість).

 

5. Загальна оцінка дипломної роботи:

 

Науковий керівник: к.е.н., профессор Кравченко В.О. ______________________


Додаток З

Зразок зовнішньої рецензії

 

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента ОНЕУ

Петренка Олександра Сергійовича

 

 

Актуальність теми:

Повнота розкриття теми дипломної роботи:

Використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства:

Оцінка пропозицій та рекомендацій:

Оформлення та грамотність викладення:

Загальний висновок про відповідність якості дипломної роботи вимогам, та про можливість допущення її до захисту:

Загальна оцінка дипломної роботи.

 

Директор ТОВ «ХХ» П. П. Шевченко

Печатка


Додаток К

Зразок оформлення титульного аркушу роздаткового матеріалу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ДЕМОНСТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

до дипломної роботи на тему:

_________________________________________________________________________

 

 

Кількість аркушів

 

 

Студент

 

Науковий керівник _________________________

 


Просмотров 513

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!