Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 2.11. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспортуПлан

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або екс­плуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Завдання для самостійної роботи

2. Поясніть зміст поняття "безпека руху" з кримінологіч­ним підходом.

3. Кваліфікуйте об’єктивну сторону злочину за ст. 286 Кримінального кодексу.

4. Визначте спеціального суб’єкта за ст. 286 Криміналь­ного кодексу.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Питання 1. Порушення правил безпеки дорожнього ру­ху або експлуатації транспорту особами, які керують тран­спортними засобами

Відповідальність за даний злочин передбачена ст. 286 КК.

Основним безпосереднім об’єктом злочину є безпека ру­ху й експлуатації автомобільного та деяких інших видів транс­порту, а його додатковим обов’язковим об’єктом - життя та здо­ров’я особи.

Транспортними засобами, в зв’язку з керуванням якими настає відповідальність за ст. 286 КК (а також які є ознакою складів злочинів, передбачених ст.ст. 287, 289, 290 КК), висту­пають транспортні засоби:

які приводяться в рух двигуном внутрішнього згорання з робочим об’ємом понад 50 см3 або іншим механічним двигу­ном (електричним, паровим тощо), що забезпечує конструктив­ну швидкість, яка перевищує 40 км/год;

для керування якими потрібне посвідчення, що вида­ється органами ДАІ і надає право пересування шляхами загаль­ного користування;

підлягають періодичному державному технічному огляду;

підлягають обов’язковому страхуванню цивільної від­повідальності.

Об’єктивна сторона злочину включає такі обов’язкові ознаки:

діяння;

обстановку;

наслідки та

причинний зв’язок між діянням і наслідками.

Діяння полягає у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Воно може вчинятися шляхом дії або бездіяльності і полягає у:

вчиненні дій, які заборонені правилами (проїзд на за­бороняючий сигнал світлофора, експлуатація автомобіля з пев­ними технічними несправностями тощо);

невиконанні дій, які особа може й зобов’язана вчинити відповідно до вимог правил безпеки руху й експлуатації транс­порту.Діяння при вчиненні цього злочину завжди пов’язане з недотриманням вимог відповідних нормативних актів - правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів. Такі правила встановлені у законах та інших нормативно-правових актах, на­самперед Правилах дорожнього руху.

Обстановка вчинення злочину характеризується тим, що діяння вчиняється та наслідки настають в обстановці дорожньо­го руху, тобто в процесі пересування транспортних засобів. То­му не охоплюється ст. 286 заподіяння шкоди під час ремонту транспортних засобів чи в ході виконання ними певних спеціа­льних (не транспортних) операцій.

Наприклад, під час переміщення ґрунту бульдозером, збирання врожаю самохідним комбайном тощо.

Кримінальна відповідальність за ст. 286 КК настає за умови заподіяння наслідків у вигляді фізичної шкоди, яка є не менш небезпечною, ніж середньої тяжкості тілесне ушкодження. Заподіяння в результаті порушення правил безпеки дорожнього руху легких тілесних ушкоджень виключає застосування ст. 286 КК.

Причинний зв’язок між діянням і наслідками має місце тоді, коли порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту, допущене винним, закономірно, з необхідністю тяг­не за собою наслідки, передбачені ст. 286 КК.

Злочин вважається закінченим з моменту настання зазна­чених у ст. 286 КК наслідків.

Суб’єкт злочину спеціальний. Це осудна особа, яка досяг­ла 16-річного віку і керує транспортним засобом. Особою, яка керує транспортним засобом, вважаються:водій;

інструктор, який керує навчальним водінням;

службова особа, яка дає водію обов’язкові для виконан­ня вказівки.

При цьому не мають значення наявність або відсутність в особи права володіння чи користування цим транспортним засо­бом, посвідчення на право управління транспортним засобом.

Суб’єктивна сторона злочину визначається ставленням винного до наслідків і в цілому характеризується необережною виною. При умисному ставленні до наслідків вчинене кваліфіку­ється за статтями Особливої частини КК, що передбачають від­повідні умисні злочини.

Кваліфікуючими ознаками злочину є спричинення в ре­зультаті порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту:

смерті потерпілого або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження одному чи кільком потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК). Якщо під час дорожньої події заподіяно тілесні ушкодження рі­зного ступеня тяжкості, то вчинене кваліфікується за частиною статті, яка передбачає найбільш тяжкий вид ушкоджень;

загибелі кількох осіб (ч. 3 ст. 286).

За ч. 3 ст. 286 порушення правил безпеки руху й експлуа­тації транспорту кваліфікується тоді, коли смерть кількох осіб була результатом однієї дорожньої події. Дві чи більше подій, у результаті кожної з яких настала смерть однієї особи, не можна оцінювати як наслідок - загибель кількох осіб.

 

Запитання для закріплення та повторення матеріалу

1. Які ви знаєте транспортні засоби, керування якими може призвести до кримінальної відповідальності?

2. В чому полягає причинний зв’язок між діянням і нас­лідками в транспортному правопорушенні?

3. Якою статтею Кримінального кодексу визначається ві­дповідальність за загибель кількох осіб внаслідок порушення правил безпеки дорожнього руху?

 


Просмотров 342

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!