Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 6. Адвокат у кримінальному провадженні. Здійснення адвокатом захисту та надання правової допомогиТема 1. Конституційні засади адвокатури. Міжнародні стандарти адвокатської професії. Сучасні проблеми адвокатури.

Задачі адвокатури відповідно до міжнародних документів, Конституції України та законодавства України. Роль адвокатури у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина.

Правовий статус адвокатури: дискусійні питання.

Правова допомога: поняття, зміст, суб'єкти її надання. Конституційне право на правову допомогу та вільний вибір захисника своїх прав. Завдання адвоката з надання правової допомоги, здійснення захисту і представництва.

Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності.

Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Несумісність адвокатської діяльності з іншими юридичними професіями. Допуск та порядок складення кваліфікаційного іспиту. Стажист адвоката. Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання.

Тема 2. Організаційні форми адвокатської діяльності.

Організаційні форми адвокатської діяльності: здійснення адвокатської діяльності індивідуально, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання.

Створення, порядок реєстрації адвокатських об'єднань, адвокатських бюро.

Єдиний реєстр адвокатів України.

Особливості укладення договору про надання правової допомоги.

Помічник адвоката.

Тема 3. Адвокатське самоврядування в Україні.

Завдання та засади адвокатського самоврядування.

Національна асоціація адвокатів України. Мета створення та діяльності. Функції НААУ.

 

Організаційні форми адвокатського самоврядування. Конференції адвокатів регіонів, ради адвокатів регіонів, Рада адвокатів України, з’їзд адвокатів України.

Органи адвокатського самоврядування.

 

Рішення органів адвокатського самоврядування.

 

Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування.

Тема 4. Види адвокатської діяльності. Реалізація професійних прав і обов'язків адвокатів, гарантії адвокатської діяльності. Обов’язки адвоката.

 

Види адвокатської діяльності. Практика застосування чинного законодавства про адвокатуру при здійсненні різних видів адвокатської діяльності. 

Професійні права адвоката та їх використання при наданні правової допомоги, здійсненні захисту та представництва.

Гарантії адвокатської діяльності і практика їх забезпечення.

 

Професійні обов'язки адвоката. Адвокатська таємниця.

 

Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність захисника чи представника особи та за інші злочини відносно них.

 

Рішення Конституційного суду з питань адвокатури.

 

Тема 5. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Дисциплінарні органи адвокатури.

Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката.

 

Ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката.

 

Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

 

Види дисциплінарних стягнень. Строк застосування дисциплінарних стягнень.

 

Дисциплінарне провадження. Стадії.

 

Оскарження рішення у дисциплінарній справі.

 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.

 

Тема 6. Адвокат у кримінальному провадженні. Здійснення адвокатом захисту та надання правової допомоги.

Конституційне право затриманого, заарештованого на правову допомогу та порядок його реалізації згідно з чинним законодавством. 

Здійснення адвокатом захисту підозрюваного, обвинуваченого на досудовому розслідуванні та під час судового провадження. Залучення захисника.

 

Підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні. Особливості укладення договору із захисником.

 

Права і обв’язки захисника. Відмова адвоката від виконання обов’язків захисника.

 

Правова позиція захисту і законний інтерес особи, якій надається правова допомога.

 

Участь захисника у доказуванні. Збирання і подання доказів.

Відмова підозрюваного, обвинуваченого від захисника або його заміна.

 

Обов’язкова участь захисника.

 

Надання адвокатом правової допомоги свідку.

 

Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

 

Підтвердження адвокатом повноважень адвоката свідка, представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача на участь у кримінальному провадженні.

 

Відвід захисника, представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

 

Теми семінарських занять:


Просмотров 500

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!