Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рентабельність продажу та рентабельність реалізованої продукціїРентабельність продажу відображає дохід компанії на кожну зароблену гривню і може бути корисний як для правильної інтерпретації даних про оборот, так і для економічних прогнозів в умовах обмеженого обсягу ринку, стримуючого зростання продажів. Також, рентабельність продажу є важливим показником для порівняння ефективності організації бізнесу в компаніях, що працюють в одній галузі.

Формула розрахунку може базуватися як на чистому прибутку (найпоширеніший варіант), так і на прибутку від операційної діяльності. Вибір варіанту розрахунку залежить від цілей аналізу і умов роботи конкретної компанії. Рентабельність реалізованої продукції:

(9.3)

 

або рентабельність продажу:

 

(9.4)

 

Рентабельність активів

Рентабельність активів характеризує здатність керівництва компанії ефективно використовувати її активи для отримання прибутку. Крім того, цей показник відображає середню прибутковість, одержану на всі джерела капіталу (власного і позикового). Формула розрахунку може базуватися як на чистому прибутку (найпоширеніший варіант), так і на прибутку від звичайної діяльності:

 

(9.5)

або

, (9.6)

 

Рентабельність власного капіталу

Рентабельність власного капіталу характеризує прибутковість бізнесу для його власників, розраховану після вирахування відсотків по кредитах (тобто чистий прибуток, який припадає на одиницю власного капіталу):

 

(9.7)

 

В практиці фінансового аналізу застосовують три- і п’ятифакторну моделі аналізу рентабельності власного капіталу.

 

Трифакторна модель рентабельності власного капіталу

Рентабельність власного капіталу за трифакторною моделлю визначається як добуток рентабельності реалізації за прибутком від реалізацї (RQЧ ), оборотності активів (OА) та коефіцієнта фінансової залежності (відношення сукупного капіталу до власного) (KФЗ), тобто:

 

, (9.8)

 

де оборотність активів:

, (9.9)

 

коефіцієнт фінансової залежності: 

, (9.10)

тобто:

(9.11)

 

П’ятифакторна модель рентабельності власного капіталу:

В п’ятифакторній моделі перелік показників-співмножників, що визначають рентабельність власного капіталу збільшується. Йдеться про такі важливі показники фінансового стану підприємства, як ліквідність, оборотність поточних активів, співвідношення термінових зобов’язань і капіталу підприємства. Розширена формула рентабельності власного капіталу має наступний вигляд:

 

, (9.12)

де коефіцієнт оборотності оборотних коштів:

 

, (9.13)

 

коефіцієнт поточної ліквідності:

 

, (9.14)

 

частка поточних зобов’язань у пасивах:

 

(9.15)

 

Рентабельність чистих активів

Рентабельність чистих активів – це фактично рентабельність власного капіталу. Розраховується як відношення прибутку, одержаного підприємством за період, до чистих активів.

 

(9.16)

 

Чисті активи розраховуються наступним чином:

 

Чисті активи = Активи - Залучений капітал (9.17)

 


Просмотров 369

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!