Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Робота на практичних заняттях§ відвідуваність;

§ тематичні виступи на семінарах;

§ коментар з приводу проблематики заняття;

§ активна участь у вправах

2. Самостійна робота:

§ робота з літературними джерелами;

§ індивідуально-дослідні завдання.

3. Написання тестів (контрольні зрізи).

 

Форма контролю Кількість видів Вартість Разом
Контрольні зрізи 25 балів
Робота на заняттях 5 балів
Самостійна робота 5 балів
Підсумок/Залік
Форма контролю Вид роботи Кількість Вартість Сума
Контрольні зрізи Тестування
Робота на заняттях Відвідуваність
Тематичні виступи на семінарах
Коментар з приводу проблематики заняття
Активна участь у вправах
Самостійна робота Конспект базової літератури
Аналіз додаткової літератури
Реферат
Практичні завдання: аналіз ситуації
Лабораторні завдання

IX. контрольні ЗАПИТАННЯ ДО КУРСУ

1. Предмет психології управління та історія його становлення.

2. Науково-методологічні підходи у галузі управління.

3. Школа наукової організації праці (Ф.-В. Тейлор, Ф. Гілбрет, Л. Гілбрет, Г. Гантт).

4. Адміністративна школа (А. Файоль, британський консультант Л. Урвік, американські дослідники Г. Емерсон та Л. Г’юлік).

5. Школа людських стосунків (Є. Мейо, М. Фоллет).

6. Школа людських ресурсів (А. Маслоу, Д. Мак-Клеланда, Д. Мак-Грегора, Ф.Герцберга, К.Адельфера).

7. Школа «кількісних методів в управлінні» (1950-ті роки).

8. Сучасні тенденції наукових досліджень в галузі психології управління.9. Місце психології управління в системі сучасного соціогуманітарного знання.

10. Структура, функції та основні категорії психології управління.

11. Методи організаційної психології (спостереження, аналіз документів, опит, експеримент), їх специфіка.

12. Загальні характеристики організації: внутрішні змінні та елементи зовнішнього середовища.

13. Життєвий цикл організації: стадії існування організації.

14. Структура організації.

15. Функціонування організації: диференціація та інтеграція.

16. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації.

17. Міжгрупові проблеми в організаціях.

18. Управління як соціальний феномен.

19. Управління, влада та вплив.

20. Основні функції управлінської діяльності.

21. Кар'єра як професійне просування та зростання.

22. Управлінська взаємодія: стосунки в системі «керівник — підлеглий».

23. Соціально-психологічний клімат та згуртованість трудового колективу.

24. Теорія „рис” в управлінні.

25. Керівник як об’єкт психологічного дослідження.

26. Ключові компетенції та управлінські ролі керівника.

27. Труднощі, вимоги та обмеження у роботі керівників.

28. Класична типологія стилів управління.

29. Двофакторні терії поведінки.

30. Модель решітки стилів управління Блейка, Моутона.

31. Ситуативні теорії степені професійної зрілості Херсі і Бланчерда.

32. Теорія безперервності Танненбаума і Шмідта.33. Імовірнісна модель Фідлера.

34. Теорія способів та цілей управління "шлях-мета".

35. Нормативна модель прийняття рішень Врума і Йеттона.

 1. Актуальні підходи в дослідженні процесу управління: теорія атрибутивного лідерства, харизматичне і трансформаційне лідерство.

37. Проблема співвідношення взаємних очікувань і домагань людити та організації.

38. Адаптація індивіда в організації.

39. Умови праці.

40. Дослідження динаміки працездатності та втоми. Фізичні умови роботи.

41. Психологічні і соціальні аспекти робочого середовища.

42. Робота як джерело стресу: причини виробничих стресів.

43. Профілактика стресів і способи боротьби з їх наслідками.

 1. Традиційні складові організаційної поведінки – продуктивність праці, дисципліна, плинність кадрів, задоволеність роботою.
 2. Психологічна структура мотивації. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в управлінні персоналом.
 3. Види мотивації: внутрішня та зовнішня. «Flow-ефект».
 4. Змістовні (диспозиційні) теорії.
 5. Процесуальні (когнітивні) теорії мотивації.
 6. Теорія потреб А. Маслоу.
 7. ERG-теорія К. Адельфера.
 8. Двохфакторна мотиваційно-гігієнічна концепція Ф. Герцберга.
 9. Теорія трьох потреб Д. МакКлелланда.
 10. X-Y теорія Д. Макгрегора.
 11. Теорія очікувань В. Врума.
 12. Теорія очікування (Л.Портер, Е.Лоулер).
 13. Теорія цілей (Дж. Латем, Е.Локк).
 14. Теорія справедливості С. Адамса.
 15. Основні системи методів поліпшення мотивації працівників і підвищення результативності їх праці.
 16. Ефективність праці і трудова мотивація.

60. Характеристики організаційної культури.

61. Типи організаційної культури.

62. Формування організаційної культури.

63. Концепція свідомості організації: репутація, амбіції, багаж та емоції.

64. Психологічні тенденції організаційного середовища: індивідуалізм – колективізм, дистанція влади, прагнення уникати неприємностей, маскулізм-фемінізм.65. Лояльність та ідентифікація в організації.

66. Комунікації у формуванні організаційної культури.

67. Структура процесу комунікації.

68. Формальні і неформальні канали комунікацій.

69. Вдосконалення міжособистісного спілкування і інформаційного обміну в організації.

70. Системи зворотного зв'язку в управлінському процесі.

 

Х. ПРЕДМЕТИ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ДАНИЙ КУРС

 1. «Загальна психологія».
 2. «Соціальна психологія».
 3. «Психологія особистості».
 4. «Експериментальна психологія».
 5. «Інженерна психологія».
 6. «Психологія праці».

 

Програму уклала:

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Н.І. Пилат


Просмотров 241

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!