Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 3. Аналіз фінансового стану підприємства за за­рубіжними методиками3.1. Апробація зарубіжних методик аналізу фінансового стану підприємства

3.2. Співставлення результатів аналізу фінансового стану підприємства за національними і зарубіжними методиками

3.3. Напрями зближення національних і зарубіжних методик аналізу фінансового стану підприємства

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Ж53

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «_______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті товарних операцій»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи застосування інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті товарних операцій

1.1. Суть і значення інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті товарних операцій

1.2. Можливості сучасних інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті товарних операцій

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки облікової роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Інформаційні системи і технології в обліку товарних операцій

2.1. Порядок створення довідників для обліку товарних операцій

2.2. Документальне забезпечення обліку товарних операцій

2.3. Синтетичний та аналітичний облік товарних операцій

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Інформаційні системи і технології в аудиті товарних операцій3.1. Організація аудиту товарних операцій

3.2. Методика аудиту товарних операцій

3.3. Порядок складання підсумкових документів за результатами аудиту

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Ж60

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Особливості обліку і аналізу природоохоронної діяльності підприємства»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аналізу природоохоронної діяльності підприємства

1.1. Суть і значення природоохоронної діяльності підприємства

1.2. Значення та завдання обліку і аналізу природо­охо­ронної діяльності підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідженняВисновки за розділом 1

Розділ 2. Особливості обліку природоохоронної діяльності підприємства

2.1. Документальне забезпечення обліку природоохоронної діяльності під­при­ємства

2.2. Синтетичний та аналітичний облік природоохорон­ної діяльності підприємства

2.3. Проблеми і напрями удосконалення обліку природоохоронної діяльності під­при­ємства

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Особливості аналізу природоохоронної діяльності підприємства

3.1. Аналіз динаміки, складу та структури витрат, пов’язаних з природоохоронною діяльністю підприємства

3.2. Аналіз показників ефективності природоохоронної діяль­ності підприємства

3.3. Використання даних аналізу в управлінні

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Ж63

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

 

на тему«Бухгалтерський облік припинення діяльності та оцінка ймовірності банкрутства підприємства»

 

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ


Просмотров 304

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!