Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 1. Теоретичні основи обліку і контролю амортизації необоротних активів1.1. Економічна сутністьта значення амортизації необоротних активів

1.2. Роль обліку і контролю в управлінні амортизацією необоротних активів

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і контролю суб'єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення обліку амортизації необоротних активів

2.1. Методи нарахування амортизації необоротних активів, їх критична оцінка

2.2. Облік амортизації необоротних активів та порядок відображення її у фінансовій звітності

2.3. Проблеми та напрями удосконалення обліку амортизації необоротних активів

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Контроль амортизації необоротних активів та напрями його удосконалення

3.1. Організація контролю амортизації необоротних активів

3.2. Методика контролю амортизації необоротних активів

3.3. Напрями удосконалення контролю амортизації необоротних активів

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Ж25

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Облік і аналіз в управлінні прибутком підприємства»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аналізу прибутку підприємства

1.1. Суть і значення прибутку підприємства, порядок його формування1.2. Роль обліку і аналізу в управлінні прибутком підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб'єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Облік прибутку підприємства та напрями його удосконалення

2.1. Облік формування та використання прибутку підприємства

2.2. Порядок розкриття інформації про прибуток підприємства у фінансовій звітності

2.3. Напрями удосконалення обліку прибутку підприємства

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Використання аналізу в управлінні прибутком підприємства

3.1. Аналіз динаміки, складу і структури прибутку підприємства

3.2. Факторний аналіз прибутку підприємства

3.3. Аналіз показників рентабельності підприємства

3.4. Внутрішні резерви підвищення прибутку і рентабельності підприємства

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Ж26

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Оцінка в бухгалтерському обліку: проблеми теорії та практики»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи оцінки в бухгалтерському об­ліку

1.1. Економічна сутність та види оцінки в бухгалтерському обліку

1.2. Значення оцінки в бухгалтерському обліку

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки облікової роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Методика оцінки в бухгалтерському обліку, проблеми та напрями її удосконалення

2.1. Національна методика оцінки об’єктів бухгалтерського обліку

2.2. Міжнародний досвід оцінки в бухгалтерському обліку

2.3. Проблеми та напрями удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Вплив оцінки на показники фі­нан­сової звітності підприємства

3.1. Порядок оцінки об’єктів обліку у фінансовій звітності підприємства

3.2. Аналіз показників фінансової звітності підприємства під впливом оцінки

3.3. Використання даних аналізу в управлінні підприємством

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)
Додаток Ж36

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «_______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

Пландипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ


Просмотров 386

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!