Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 2. Методика складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва2.1. Зміст, структура, інформаційне забезпечення та порядок складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва за національними стандартами

2.2. Міжнародний досвід складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

2.3. Напрями удосконалення фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Використання даних фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва в управлінні

3.1. Значення фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва в управлінні

3.2. Аналіз показників фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

3.3. Використання даних аналізу в управлінні

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Ж12

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Облік і контроль в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку і контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.1. Економічна сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.2. Роль обліку і контролю в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки об­ліку і контролю суб’єкта дослідження

Розділ 2. Облік зовнішньоекономічної діяльності підпри­єм­ства2.1. Нормативно-правове регулювання та порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2.2. Особливості оподаткування у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2.3. Документальне оформлення та облік операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Розділ 3. Контроль зовнішньоекономічної ді­яльності підприємства

3.1. Організація контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3.2. Методика контролю зовнішньоекономічної діяль­ності підприємства

3.3. Типові порушення в обліку зовнішньоекономічної діяль­ності підприємства та шляхи їх усунення

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Ж14

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Облік і аудит валютних операцій підприємства, напрями їх удосконалення»(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аудиту валютних операцій підприємства

1.1. Економічний зміст і значення валютних операцій підприємства

1.2. Нормативно-правове регулювання і порядок здійснення валютних операцій підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Облік валютних операцій підприємства та напрями його удосконалення

2.1. Особливості документального оформлення валютних операцій підприємства

2.2. Синтетичний та аналітичний облік валютних операцій підприємства

2.3. Напрями удосконалення обліку валютних операцій підприємства

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Аудит валютних операцій підприємства та напрями його удосконалення

3.1. Організація аудиту валютних операцій підприємства

3.2. Методика аудиту валютних операцій підприємства

3.3. Типові порушення в обліку валютних операцій підприємства та можливі шляхи їх усунення

3.4. Узагальнення результатів аудиту валютних операцій підприємства

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки


Додаток Ж15

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Амортизація необоротних активів: стан, проблеми та напрями удосконалення обліку і контролю»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ


Просмотров 358

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!